Spor Pazarlaması 2018-2019 Vize Sınavı

Spor Pazarlaması 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Günümüzde sporun gelişmesini ve endüstrileşmesini sağlayan çeşitli faktörler bulunmaktadır. Sponsorluk bu faktörlerden hangisi içinde yer alır?

A
Profesyonel hizmet işletmeleri
B
Spor tesisleri
C
Ticarileşme ve pazarlama
D
Spor medyası
E
Spor etkinlikleri ve olayları
Soru 2

Spor tüketicisinin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik olarak pazara sunulan ve değişime konu olan herhangi bir şeye ne ad verilir?

A
Spor kurumu
B
Spor talebi
C
Spor endüstrisi
D
Spor ürünü
E
Spor sponsorluğu
Soru 3

I. Para
II. Zaman
III. Emek
IV. Deneyimler
Spor tüketicileri belirli unsurlar karşılığında somut ya da soyut yararlar elde ederler.
Yukarıdakilerden hangileri bu unsurlardandır?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
III ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 4

Tüm biletleri satılmasına rağmen beklenmeyen hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyen bir basket maçı sporun hangi ayırt edici özelliğini gösterir?

A
Eş zamanlı üretim ve tüketim
B
Dayanıksızlık
C
Odak ve kontrol alanı
D
Tahmin ve telafi edilmezlik
E
Soyutluk ve sübjektiflik
Soru 5

Üç Sektör Modeli'ne göre; aşağıdakilerden hangisi sportif performans bölümü içerisinde yer alır?

A
Sponsorluk
B
Performans üretim ürünleri
C
Teçhizat ürünler
D
Kâr amacı gütmeyen spor organizasyonları
E
Medya
Soru 6

Bir kişi geçmiş deneyimlerine ve yaşadığı çevre ile etkileşimine dayalı olarak dövüş sporlarına yönelik olumsuz değerlendirme ve yaklaşıma sahip ise bu durum aşağıdaki kavramların hangisi ile açıklanabilir?

A
Maliyet
B
Tutum
C
Zaman
D
Tasarruf
E
Pazarlama
Soru 7

Stevvard ve Smith'in 1997 yılında kategorize ettikleri; takım sadakatinin takım başarısı ile ilişkili olduğu, takım kazandığı sürece takıma bağlılığın devam ettiği ve takıma ait ürünleri tüketen spor taraftarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şampiyon takipçisi
B
Geçici taraftar
C
Tiyatro izleyicisi
D
Yerel taraftar
E
Düşük kimlik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi spora katılım kararını etkileyen dışsal faktörlerden biri değildir?

A
Referans grupları
B
Sosyal sınıf
C
Aile
D
Kişilik
E
Kültür
Soru 9

Küçük bir kız çocuğunun rüzgar sörfünde önemli başarılar elde eden bir kadın sporcuya çok saygı duyması ve idol haline getirmesi spor ile tüketici arasındaki hangi bağlantıya örnek olarak gösterilir?

A
Temel bağlantılara
B
Arayış bağlantılarına
C
iletişim bağlantılarına
D
Pasif bağlantılara
E
Geçici bağlantılara
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hunt, Bristol ve arkadaşlarının yaptığı taraftar sınıflamasında yer almaz?

A
Sadık taraftar
B
Fanatik taraftar
C
Hırslı tutkulu taraftar
D
Yerel taraftar
E
Geçici taraftar
Soru 11

Seyirlik sporlar için uygulanabilecek bir pazar bölümleme yaklaşımına göre “başkalarını izlemekten ziyade spor yapmayı seven kişilerden oluşan, spora büyük oranda zaman ve para ayıran ve sağlık bilinci yüksek olan kişiler” hangi sınıf içinde yer alır?

A
Yurtseverler
B
Oyuncular
C
Tembeller
D
Takdirciler
E
Sosyaller
Soru 12

Bir yürüyüş ayakkabısının “yürürken vücut şekillendiren ayakkabı” şeklinde konumlandırılmasında hangi konumlandırma taktiği kullanılmıştır?

A
Ürün sınıfı
B
Ürün fiyatı
C
Ürün yararları
D
Ürün kullanıcısı
E
Ürün dağıtımı
Soru 13

Her bir tüketicinin kendi ayak özelliklerine ve kişisel zevklerine göre spor ayakkabısı üreten bir işletme, aşağıdaki pazar bölümleme düzeylerinin hangisine göre pazarlama yapmaktadır?

A
Mikro pazarlamaya
B
Makro pazarlamaya
C
Küresel pazarlamaya
D
Bölgesel pazarlamaya
E
Kitlesel pazarlamaya
Soru 14

I. Ölçülebilirlik
II. Büyüklük
III. Ulaşılabilirlik
IV. Davranışsal değişim
Büyük bir spor ürünleri perakendecisi hedef pazarını seçerken doğru karar vermek istemekte ve bu nedenle seçiminde belirli kriterlere uymak istemektedir.
Yukarıdakilerden hangileri bu kriterlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 15

I. Bu tarz bir okula yönelik ihtiyaç olması
II. ihtiyacı olan kişilerin bu okula gitmeye istekli olması
III. Bu okula ödeme yapabilecek yeterli finansal kaynağa sahip olunması
IV. Finansal kaynağı bu okul için harcamaya istekli olunması
Bir grup girişimci küçük bir şehirde çocuklara yönelik jimnastik okulu açmak istemektedirler.
Yukarıdakilerden hangileri bu alanda bir pazarın varlığından söz edebilmek için gerekli olan koşullardandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sportif bir ürün için marka ismi bulmak isteyen işletmenin dikkate alması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Diğer dillere çevrilememesi
B
Kolayca söylenebilmesi
C
Kısa ve olumlu olması
D
Kolay hatırlanabilmesi
E
Sportif ürünün kendisini/sağlayacağı yararları tanımlaması
Soru 17

Markalaşmak isteyen bir spor kulübü ilk olarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmelidir?

A
Marka bağlılığı oluşturmak
B
Marka farkındalığı oluşturmak
C
Marka değeri yaratmak
D
Marka imajı oluşturmak
E
Lojistik kararlarını oluşturmak
Soru 18

Yeni geliştirilen bir futbol ayakkabısının olası problemlerini görmek amacıyla sınırlı sayıda müşteriye sunulması aşağıdaki ürün geliştirme aşamalarından hangisini ifade eder?

A
Fikir geliştirilmesini
B
Pazar testini
C
Ticarileştirmeyi
D
Fiyat değerlendirilmesini
E
Lojistik testini
Soru 19

I. Giriş (tanıtma)
II. Gelişme
III. Olgunluk
IV. Gerileme
Yukarıdakilerden hangileri ürün yaşam eğrisinin aşamalarındandır?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
III ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 20

Bir fitness merkezi hizmet kalitesi konusunda rakip girişimlerden çok daha iyi olduğu iddiasındadır.
Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalitesi konusundaki iddiasını gösterebileceği boyutlardan biri değildir?

A
Empati
B
Güvenilirlik
C
Aşırı fiyatlama
D
Güvence
E
Sorumluluk
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x