Spor Tesisi İşletmeciliği ve Saha Malzeme Bilgisi 2018-2019 Vize Sınavı

Spor Tesisi İşletmeciliği ve Saha Malzeme Bilgisi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Spor tesislerinde bir hizmetin satın alınmadan önce görülememesi, koklanamaması, hissedilememesi spor tesis işletmelerinin aşağıdaki özelliklerden hangisini tanımlar?

A
Tahmin edilemezlik
B
Eş zamanlılık
C
Heterojenlik
D
Homojenlik
E
Soyutluk
Soru 2

Bir spor tesisinde şef olarak görev yapan bir birey aşağıdaki yönetici kademelerinin hangisinde yer alır?

A
Ara kademe
B
Üst kademe
C
Orta kademe
D
Tepe kademe
E
Alt kademe
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bilet satış yaklaşımlarından biridir?

A
Ticketron
B
Bütünleştirici sistem
C
Leasing
D
Faktöring
E
Repolama
Soru 4

Spor tesis işletmelerinin kuruluş aşamaları göz önüne alındığında ilk asama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fizibilite çalışmaları
B
Ön proje
C
Proje fikrinin ortaya çıkışı
D
Bütçeye karar verme
E
Yatırım kararını oluşturma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi iş gerekleri çalışmasında çalışanların iş açısından tespit edilen özelliklerinden biri değildir?

A
Davranışsal özellikler
B
Fiziksel özellikler
C
Zihinsel özellikler
D
Duygusal ve sosyal özellikler
E
Bilimsel özellikler
Soru 6

Bovvling salonu aşağıdaki spor tesisi gruplarından hangisine örnek gösterilebilir?

A
Tek amaçlı spor tesisi
B
Multi spor tesisi
C
Çok amaçlı spor tesisi
D
Tekil spor tesisi
E
Geleneksel spor tesisi
Soru 7

Organizasyon işlevinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görevin gerektirdiği niteliklerin tanımlanması
B
Görev tanımlarının yapılması
C
ilişkilerin saptanması
D
Organizasyon yapısının kurulması
E
insan kaynaklarının oluşturulması
Soru 8

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği’ne göre spor tesislerinde soyunma odaları kullanım alanı kaç m2 den az olamaz?

A
8
B
10
C
15
D
20
E
25
Soru 9

Satış gücü yönetiminin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim
B
Fiziksel kanıtlar
C
Örgütleme
D
Gözetim
E
Tedarik ve seçim
Soru 10

Bir spor müsabakasının ardından seyircilerin birbirinden farklı duygular hissetmesi spor pazarlamasının hangi özelliğinden kaynaklanır?

A
Dayanıksızlık
B
Sübjektiflik
C
Taraftarlık
D
iade edilmezlik
E
Tahmin edilmezlik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi spor tesislerinde taraflar arasındaki sözleşmeler içerisinde bulunması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Sözleşme maddelerinin yasal olması
B
Bedel
C
Geçerli teklif ve geçerli kabul
D
Geçerli bir süresinin olmaması
E
Sözleşmenin yazılı ya da sözel belge olarak düzenlenmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel pazarlama karması elemanlarından biri değildir?

A
Fiyat
B
Ürün
C
Halkla ilişkiler
D
Tutundurma
E
Dağıtım
Soru 13

İşçilerin yetiştirilmesinde, kalifiye işçi, usta, ustabaşı veya teknisyenler arasından seçilen belirli kişilerin, teknik ve pedagojik bilgilerle donatılarak işçi eğitimine yöneltilmelerinde bulunulduğu işbaşı eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Komiteler aracılığıyla eğitim
B
Yönetici gözetiminde eğitim
C
Monitör aracılığıyla eğitim
D
işe alıştırma eğitimi
E
Satış yoluyla eğitim
Soru 14

Bir spor tesis işletmesinin yaşaması ve gelişmesi için zorunlu olan, en düşük maliyetle en yüksek kârı sağlayabileceği düşünülen hayat alanına ne ad verilir?

A
işletme yeri
B
Kuruluş yeri
C
Rant sahası
D
inşaat sahası
E
Proje yeri
Soru 15

Belli bir dönem içerisinde işletmenin öz varlığındaki net artışların sermayeye oranını aşağıdakilerden hangisi berlirler?

A
iktisadilik
B
Kârlılık
C
Verimlilik
D
Zorluk
E
işlerlik
Soru 16

Bir iş planında, gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetlerin sıralaması aşağıdaki bölümlerden hangisinin içinde yer alır?

A
Yönetim planı
B
Önemli riskler bölümü
C
Araştırma ve geliştirme bölümü
D
Zaman tablosu bölümü
E
Üretim planı
Soru 17

Bir ürünün karşılığını veya değerini aşağıdakilerden hangisi sembolize eder?

A
Performans
B
Teşvik
C
Maliyet
D
Fiyat
E
Dağıtım
Soru 18

Sorunların çözümü ve iş olanaklarının değerlendirilmesinde mantıksal yaklaşımlar ve teknikler kullanılabilme becerisine ne ad verilir?

A
Kavramsal beceri
B
Analitik beceri
C
Sosyal beceri
D
Haberleşme becerisi
E
iletişim becerisi
Soru 19

Bir spor işletmesi kurma fikri geliştikten sonra yapılan ön araştırmalara ne ad verilir?

A
Bütçe çalışmaları
B
Portföy araştırmaları
C
Fizibilite çalışmaları
D
Leasing çalışmaları
E
Proje tasarım çalışmaları
Soru 20

Bir işletmenin mali işlemlerinin ve faaliyetlerinin belirlenmiş yöntemlere, kurallara ya da mevzuata uygunluğunu belirleyen denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Performans denetimi
B
Sosyal denetim
C
Ekonomik denetim
D
Uygunluk denetimi
E
Finansal denetim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x