Spor ve Medya İlişkisi 2015-2016 Final Sınavı

Spor ve Medya İlişkisi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik pazarlamasında yer alan hedeflerin sınıflandırılma biçimlerinden bir değildir?

A
Medyada yer alma hedefi
B
Bireysel hedefler
C
Ürün odaklı hedefler
D
Kurum odaklı hedefler
E
Satış hedefleri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarında haber değeri ve konusu olacak herhangi bir spor dalının veya olayının haber değeri taşıyıp taşımadığını saptamada kullanılabilecek ölçütlerden birisi değildir?

A
Spor basını çalışanları arasındaki geçerli ideolojiye uygun olmak
B
Spor basınının psikolojik ve sosyolojik özelliklerine uygun olmak
C
Spor basını çalışanlarının alışkanlıklarına uygun olmak
D
Haber toplama ve aktarımı açısından ekonomik olmak
E
Medyatik olmak
Soru 3

Yeni medyanın geleneksel medyanın yerini almaktan çok, ona bir ek olarak ortaya çıktığını belirten yazar kimdir?

A
Beck
B
Manovich
C
Flew
D
Geray
E
McOuail
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sporda halkla ilişkiler uygulamalarının odaklandığı alanlardan biri değildir?

A
Yatırımcı ilişkileri
B
Medya ilişkileri
C
Endüstri ilişkileri
D
STK ilişkileri
E
Kurumsal halkla ilişkiler
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir televizyon kanalı spor haber servisinin temel örgütlenme yapısı içerisinde yer almaz?

A
Genel yayın yönetmeni
B
Fotoğraf editörü
C
Haber müdürü
D
Spor genel yönetmeni
E
Editör
Soru 6

1989 yılında otuz yıl aradan sonra yayın hayatına tekrar dönen spor gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pas
B
Fanatik
C
Fotomaç
D
Fotospor
E
Taraftar
Soru 7

Kademe ve mevkilerin çalışanlar tarafından belirlendiği, herhangi bir çalışma ve planlamanın yer almadığı, bireyler arası ilişkiler neticesinde ortaya çıkan örgütlenme biçim modeline ne ad verilir?

A
Fonksiyonel
B
Sanal
C
Formâl
D
Hiyerarşik
E
informâl
Soru 8

Astların birden fazla üste rapor vermesini engelleyen örgütlenme ilkesine ne ad verilir?

A
Sınırlı denetim alanı
B
Hiyerarşik yapı
C
Emir-komuta
D
Amaç birliği
E
işbölümü
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi spor basını çalışanının sahip olması gereken niteliklerden biri değildir?

A
Girişken olmak
B
En az bir yabancı dil bilmek
C
Alanında yüksek lisans yapmış olmak
D
Haber konusuna hâkim olmak
E
Tarafsız olmak
Soru 10

McCombs ve Shaw’ın seçmenlerin iletişim aracı ile oy verme düzeyleri arasında bağlantı olduğunu saptadığı iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağızdan ağıza iletişim
B
Dergi
C
Radyo
D
Gazete
E
Afiş
Soru 11

İnternette “edu” uzantısı ile biten web adresleri aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?

A
Eğitim
B
Ticari siteler
C
Silahlı kuwetler
D
Turizm
E
Hükümet
Soru 12

Futbol isimli ilk spor dergisinin yayımcısı kimdir?

A
Metin Tekin
B
Faik Üstün idman
C
Mustafa Sarpmaz
D
Burhan Felek
E
Hıncal Uluç
Soru 13

Bölümler ve eylemler arası uyumun sağlanması ile örgütün çalışmalarını kolaylaştırmak ve başarı şansını artırmak amaçlı çalışmalara ne ad verilir?

A
Eşgüdümleme
B
Planlama
C
Fonksiyonel örgütlenme
D
Kontrol
E
Örgütleme
Soru 14

“Kırmızı-Beyaz” isimli dergiyi çıkaran gazeteci kimdir?

A
Nuri Bos ut
B
Cem Atabeyoğlu
C
Talat Mithat Hemşehri
D
Yunus Nadi
E
Ali Naci Karacan
Soru 15

Ticari fotoğraf elde etmek için kullanılan ilk ünite aşağıdakilerden hangisidir?

A
Camera obscura
B
Steno
C
Degauerreotype
D
Lens
E
Linotype
Soru 16

Türkçede “kişisel sayısal yardımcı” adı verilen sistemlerin küresel kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

A
GSM
B
RSS
C
GPS
D
PDA
E
HTML
Soru 17

Belirlenen örgütsel amaçları gerçekleştirmek için ortaya hedefler konmasına ne ad verilir?

A
Fonksiyon
B
Planlama
C
Amaç
D
Kontrol
E
Örgütleme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının özelliklerinden biri değildir?

A
Göreceli olmak
B
izleyiciye kısa sürede ya da aynı anda ulaşmak
C
Düzenli olmak
D
Belgesel nitelik ve değer taşımak
E
Hızlı, kamusal ve geçici olmak
Soru 19

Türkiye’de radyoda yayınlanan ilk spor müsabakası hangi yıl yayınlanmıştır?

A
1933
B
1945
C
1953
D
1960
E
1975
Soru 20

Türkiye’de televizyondan yayınlanan ilk spor müsabakası hangi yıl yayınlanmıştır?

A
1971
B
1974
C
1982
D
1991
E
1994
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x