Spor ve Medya İlişkisi 2016-2017 Vize Sınavı

Spor ve Medya İlişkisi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yunanca’da karakter, töre, gelenek ve alışkanlık anlamlarına gelen 'ethos' sözcüğünden türetilen ve bir ahlak felsefesi veya ahlak bilimi olarak da tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saygı
B
Eylem
C
Etik
D
Geçerlilik
E
Memnuniyet
Soru 2

Politikacılar, kanun koyucular, eşik bekçileri vb. gibi hedef gruplar genel olarak hangi hedef kitle türü kapsamında değerlendirilirler?

A
Tedarikçiler
B
Kanaat önderleri
C
Kuruluşun çevresindeki topluluklar
D
Çalışanlar
E
Yatırımcılar
Soru 3

“Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım iddianameyi bombaladı: Gerçekleri görecekler.” şeklindeki bir başlık hangi haber başlık türünde değerlendirilir?

A
Kışkırtıcı
B
Enformatik
C
Espritüel
D
Yorumlu
E
Manipülatif
Soru 4

Medyada anlatılan öykünün insanların dikkatlerini ne kadar çektiği, insanların öyküleri ne kadar önemsedikleri ve inandırıcı buldukları ile ilgili kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel Göstergeler ve Ekme Kuramı
B
Enformasyon Kuramı
C
Sihirli Mermi Kuramı
D
Gündem Belirleme Kuramı
E
Suskunluk Sarmalı Kuramı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi objektif habercilik idealinin gerçekleşmesi için gerekli unsurlardan biri değildir?

A
Olay / yorum farkı
B
Önyargı grubu
C
Çarpıtma
D
Yansıtma
E
Doğruluk
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi gündem çeşitlerinden biri değildir?

A
Politik
B
Şirket
C
Medya
D
Halk
E
Piyasa
Soru 7

Bir şeyi aktarmayı, iletmeyi isteyen kaynağın ürettiği sözel, görsel, görsel-işitsel bir ürün olarak tanımlanabilen iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dönüt
B
Kanal
C
ileti
D
Hedef
E
Gürültü
Soru 8

SWOT analizi sporda halkla ilişkiler sürecinin hangi aşamasında yapılır?

A
içsel paydaşlara planı anlatma
B
Dışsal paydaşlara planı anlatma
C
Bir halkla ilişkiler planı geliştirme
D
Planın etkililiğini değerlendirme
E
Var olan durumu değerlendirme
Soru 9

Hikayenin genişliğini, boyutunu, yoğunluğunu ifade eden ve ayrıca en’ler olarak da açıklanabilen haber değerliliği ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karışım
B
Beklenilmediklik
C
Eşik
D
Anlamlılık
E
Sıklık
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin insanlar üzerindeki etki düzeylerinden biri değildir?

A
Duygulanma ya da duygusal bağlılık düzeyi
B
Farkında olma ya da farkındalık düzeyi
C
Tutum değiştirme ya da tutum geliştirme düzeyi
D
Bilgi edinme ya da bilgilenme düzeyi
E
Davranış değişikliği ya da davranış oluşturma düzeyi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sporda halkla ilişkiler sürecinin basamaklarından biri değildir?

A
Spor faaliyetlerini çözümlemek
B
Var olan durumu değerlendirmek
C
Bir halkla ilişkiler planı geliştirmek
D
içsel ve dışsal paydaşlara planı anlatmak
E
Planın etkililiğini değerlendirmek
Soru 12

Haberin özünü yansıtma ve en önemli yanını özetleme rolü bulunan haber unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Metin
B
Grafik
C
Spot
D
Görsel
E
Başlık
Soru 13

1925 yılında Türk spor tarihinde gerçekleşen en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilk spor kitabı çıkarılmıştır.
B
Kulüp dergileri çıkarılmıştır.
C
Devlet tarafından bir spor dergisi çıkarılmıştır.
D
ilk yurtdışı muhabiri göreve başlamıştır.
E
Spor haberleri gazetelerin sütunlarına girmiştir.
Soru 14

Yeni medya terimi, aşağıdaki araçlardan hangisinin yoğun kullanımı sonucu ortaya çıkmıştır?

A
Sinema
B
Bilgisayar
C
Radyo
D
Televizyon
E
Gazete
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uygulamalarından olan seminer, konferans vb. etkinliklerin Online versiyonlarından biridir?

A
Arama motoru
B
Vodcast
C
Optimizasyon
D
E-Bülten
E
E-Mail
Soru 16

Büyük kitlelerin yalnızca alıcı konumdan çıkmasını sağlayan, aynı zamanda iletilere geribildirim vererek iletişim ortamına katkıda bulunabilen ve kitle konumuna gelmesini sağlayan medya türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eski Medya
B
Geleneksel Medya
C
Hiyerarşik Medya
D
Yeni Medya
E
Dönemsel Medya
Soru 17

Bir duyurum planında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Genel bir metodun hedeflenen tüm kaynaklara uygulanması
B
Uygun medya kaynaklarının belirlenmesi
C
Duyurum ihtiyacının tanımlanması
D
Her bir kaynak için hedef geliştirilmesi
E
Duyurum sonuçlarının değerlendirilmesi
Soru 18

Medyanın gündem belirlemede etkileri konusunda yapılan araştırmalar incelendiğinde, genel olarak kaç düzeyde etki olduğu söylenebilir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının işlevlerinden biri değildir?

A
Eğlendirme
B
Bilgilendirme
C
Kültürel
D
Siyasi
E
Bireyselleştirme
Soru 20

Sporda gündem belirleme çalışmaları ilk olarak hangi ülkede gerçekleştirilmiştir?

A
Fransa
B
İngiltere
C
İtalya
D
Almanya
E
Amerika
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x