Spor Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı

Spor Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sporda başarılı bir lider olmak için dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A
iyi bir rol model olmak
B
Motivasyonu en üst düzeyde tutmak
C
Sporcuyu bireysel amaçlarına yönlendirmek
D
Olumlu ve etkin bir iletişim kurmak
E
Verimliliği sağlamak ve sürdürmek
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi lider davranışıdır?

A
Kurallara göre davranması
B
Denetime güvenmesi
C
işi doğru yapması
D
Başarı için sisteme dayanması
E
Başarı için insana dayalı çalışması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi denetlemenin spor yönetimi açısından en önemli özelliğidir?

A
Yasal düzeyde uygun olması
B
Taraftarlar tarafından uygun görülmesi
C
Kulübü başarıya götürmesi
D
Yöneticiler tarafından uygun görülmesi
E
Zamanlamasının iyi yapılması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi genel spor yönetimi görevlerindendir?

A
Taraftarlara uygun programlar düzenlemek
B
Pazarlama ve satış
C
Rakipleri analiz etmek
D
Sporcu transfer etmek
E
Sporcuların ihtiyaçlarını karşılamak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi denetlemenin amaçlarından biridir?

A
Rakipleri iyi tanıma
B
Çalışanları motive etme
C
Hataları örtbas etme
D
işlerin düzgün işlemesini sağlama
E
Maliyeti hesaplama
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi spor yönetiminin yakın çevresini oluşturan öğelerden biri değildir?

A
Federasyonlar
B
Seyirciler
C
STK’lar
D
Kulüpler
E
Politikacılar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir örgüt yapısı kurulurken dikkat edilen hususlardan biri değildir?

A
Yönetim kademesi sayısı
B
Yetki devri
C
Örgütün faaliyet alanı
D
Uzmanlaşma
E
Kontrol alanı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bir organizasyondur?

A
Dünya liselerarası hentbol şampiyonası
B
Basketbol bölge şampiyonası
C
İtalya liselerarası futbol şampiyonası
D
Futbol süper ligi
E
NBA
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin temel özellikleri arasında yer almaz?

A
Örgütler, şartlı olarak girilebilen kurumlandır.
B
Açık sistem olarak örgütler, birbirleriyle ilişkili alt sistemler oluşur.
C
Örgütler bireylerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçlara sahiptir.
D
Örgütler kapalı bir sistem olarak değerlendirilirler.
E
Her örgütün önceden belirlenmiş “biçimsel” ve üyeler arası etkileşim sonucu oluşmuş “biçimsel olmayan bir yapısı vardır.
Soru 10

Halk organizasyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Halk organizasyonlarında bütçe belediyelerden karşılanır.
B
Halk organizasyonları para kazanmak için yapılır
C
Halk organizasyonlarında dereceye girenler ülkeyi temsil etme hakkı kazanır
D
Halk organizasyonları, gayri resmi ve yarı resmi olarak ikiye ayrılır
E
Resmi, gönüllü ve yarı halk olarak üçe ayrılır
Soru 11

Denetleme fonksiyonunun yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A
Uygun bir yönetim faaliyeti
B
Uygun bir zaman
C
Spor örgütünün parası
D
Örgüt kültürü
E
Departman sorumluları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi taşeron kullanımının nedenlerinden biri değildir?

A
Ekonomik büyüme
B
Sosyalleşme
C
Küreselleşme
D
Deregülasyon
E
internet
Soru 13

Çalışanın en kısa sürede işe uyum sağlamasını amaçlayan işbaşı eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetici gözetiminde eğitim
B
Rotasyon
C
Formen aracılığıyla eğitim
D
Oryantasyon
E
Yetki devri yoluyla eğitim
Soru 14

Aşağıdaki ifadelerden hangisi insan kaynakları yönetiminin iki temel amacından biridir?

A
Eğitim ihtiyacını gidermek
B
Devamsızlık oranını azaltmak
C
iş yaşamı kalitesini yükseltmek
D
Etkili iş gücü planlaması yapmak
E
işlere yönelik analizler yapmak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü oluşturan unsurlardan biridir?

A
Kıyaslama
B
Hikaye ve mitler
C
Entropi
D
Kapalılık
E
Dış kaynak kullanımı
Soru 16

Çalışanların belirli bir dönemdeki başarılarını ve geleceğe ilişkin gelişme potansiyellerini belirlemek için yapılan çalışmalara ne ad verilir?

A
iş analizi
B
işgücü planlama
C
Personel analizi
D
Oryantasyon
E
Performans değerlendirme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü oluşturmak için kullanılan sembollerden biridir?

A
Sloganlar
B
Dil
C
Törenler
D
Kahramanlar
E
Merasimler
Soru 18

Spor tesisinde işi yerine getirebilmek için çalışanların taşıması gereken özelliklere ne ad verilir?

A
iş analizi
B
iş değerleme
C
iş gerekleri
D
iş başı eğitim
E
iş tanımı
Soru 19

Batı Avrupa ülkelerinde, spor yapmak amacıyla bireylerin bir araya gelerek kulüp denilen dernekleri oluşturmaları hangi yüzyıl içerisinde gerçekleştirilmiştir?

A
16
B
17
C
18
D
19
E
20
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş liderlik yaklaşımlarından biridir?

A
Durumsal Liderlik yaklaşımı
B
Özellikler Yaklaşımı
C
Davranışçı Liderlik Yaklaşımı
D
Dönüşümcü Liderlik Yaklaşımı
E
X-Y Kuramı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x