Spor Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı

Spor Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Örgüt kültürü kavramı oluşturan kavramlardan biri değildir?

A
Kahramanlar
B
Rekabet
C
Normlar
D
Törenler
E
Hikaye ve Mitler
Soru 2

Spor tesisinde işi yerine getirebilmek için çalışanların taşıması gereken özelliklere ne ad verilir?

A
iş gerekleri
B
iş analizi
C
iş değerleme
D
iş başı eğitim
E
iş tanımı
Soru 3

Tüketicilerin ürün ve hizmetler ile ilgili görüş, düşünce, değerlendirme ve tavsiyelerini resmi olmayan bir biçimde diğer potansiyel tüketicilerle paylaşmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazarlama
B
Öneri
C
Tavsiye
D
Halkla ilişkiler
E
Ağızdan ağıza iletişim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi spor pazarlamasının iki temel unsurundan biri olan “spor aracılığıyla pazarlama” kapsamında değerlendirilmelidir?

A
Halı saha maçları
B
Tenis turnuvası
C
Messi’nin THY reklamlarında oynaması
D
Cenk Tosun imzalı spor ayakkabıları
E
Basketbol maç bileti
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi niteliklerine göre sınıflanan plan türlerindendir?

A
Kısa vadeli planlar
B
Uzun vadeli planlar
C
Tek amaçlı Planlar
D
Taktik planlar
E
Sabit planlar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde işletmelerin müşteriyle ilişkilerini geliştirebilmeleri için dikkat etmesi gereken unsurlar birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Müşterileri tanımak-anlamak-çapraz satış yapmak
B
Müşterileri tanımak-dinlemek-empati kurmak
C
Müşterileri idare etmek-beklentilerini anlamak-hizmet sunmak
D
Müşterileri tanımak-idare etmek-hizmet sunmak
E
Müşterileri tanımak-empati kurmak-çapraz satış yapmak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi önemlerine göre spor etkinliklerinden biridir?

A
Ulusal Spor Etkinlikleri
B
Turistik Spor Etkinlikleri
C
Başka Etkinliklere Yardımcı Olan Spor Etkinlikleri
D
Profesyonel Spor Etkinlikleri
E
Boş Zaman Etkinlikleri
Soru 8

Sporla ilgili etkinliklerin, sporcuların, takımların ya da kurumların, tüketicilerin zihninde yer etmesi ile ilgili faaliyetlere ne ad verilir?

A
Kişisel satış
B
Tutundurma
C
Satış tutundurma
D
Reklam
E
Konumlandırma
Soru 9

__________ etkinliğin gerçekleştirildiği alanın genişliği veya yoğunluğuna işaret etmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri doğru olarak tamamlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tema
B
Büyüklük
C
Coğrafi yoğunlaşma
D
Ziyaretçi tipleri
E
Planlama durumu
Soru 10

Halk organizasyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Halk organizasyonlarında bütçe belediyelerden karşılanır.
B
Halk organizasyonları, gayri resmi ve yarı resmi olarak ikiye ayrılır.
C
Halk organizasyonları para kazanmak için yapılır.
D
Resmi, gönüllü ve yarı halk olarak üçe ayrılır.
E
Halk organizasyonlarında dereceye girenler ülkeyi temsil etme hakkı kazanır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi orta düzey taraftar kimliğine ait özelliklerden biridir?

A
Takımlarına duygusal olarak bağlılıkları düşük olması
B
Takıma ya da sporcuya olan bağlılıkları kısa süreli olması
C
Spor olaylarına sosyal etkileşim ve eğlence amacıyla katılır olması
D
Takımlarından ve kendilerinden bahsederlerken “biz” diye bahseder olmaları
E
Keyif alma, stresten uzak kalma ve sosyal etkileşim amacıyla sporcuyu ya da spor olayını takip etmekte olması
Soru 12

Müşteri ilişkileri yönetimi stratejisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
MİY yaklaşımında müşteri ile kurulan ilişkileri satış odaklı bir felsefeyle yönetmek esastır.
B
MİY doğru konumlandırılması gereken ancak farklılaşmaya ihtiyaç duymayan bir stratejidir.
C
MİY’de önemli olan sunulan ürün ve hizmetler için maksimum sayıda müşteri bulmaktır.
D
MİY stratejisinde kullanılan teknolojilerin önemi diğer bileşenlerin gerisinde kalmıştır.
E
MİY stratejisi,işletme ile müşteri arasında kurulan ilişkinin güvene dayalı, sağlıklı, verimli, kârlı ve uzun dönemli olmasını amaçlar.
Soru 13

Nakit akımı hesaplanmasında net karın üzerine ilave edilen miktar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amortisman
B
Sübvansiyon
C
Temettü
D
Dividant
E
Şerefiye
Soru 14

Müşterilerin ortak istek ve beklentileri doğrultusunda onları homojen gruplara ayırma anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durum analizi
B
Pazar analizi
C
Pazar ilişkilendirme
D
Pazar bölümlendirme
E
Sınıflandırma
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi etkinliklerin oluşturulmasına, geliştirilmesine ve sınıflandırılmasına yardımcı olan faktörlerden biridir?

A
Kıtalararası olması
B
Uluslararası olması
C
Ziyaretçi tipi
D
Ulusal olması
E
Düzenleyen kuruluş
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi spor işletmelerindeki gelir kalemlerinden biridir?

A
Reklam harcamaları
B
Sigorta maliyetleri
C
Promosyon maliyetleri
D
Kira
E
Katılım ücretleri
Soru 17

Oğuz çalıştığı spor salonunun veri tabanı yardımıyla doğum günü olan müşterilerine indirim mesajları yollamıştır. Amacı ise ürünün satışı değil üründen elde edilecek faydaların müşteriye aktarılmasıdır.
Oğuz’un bu faaliyeti aşağıdaki tutundurma karma elemanlarından hangisi kapsamında değerlendirilir?

A
Satış tutundurma
B
Kişisel satış
C
Reklam
D
Halkla ilişkiler
E
Sponsorluk
Soru 18

__________ gelecekte yürütülecek çalışmaların gözden geçirilmesi ve bu gözden geçirme neticesinde elde edilen bulgular ile önlemlerin alınması olarak dile getirebiliriz.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri doğru olarak tamamlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yürütme
B
insan kaynakları
C
Denetleme
D
Planlama
E
Örgütlenme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi fon kaynaklarının ortaya çıkarılması aşamasıyla başlar?

A
Spor tesislerinin dizayn ve planlaması
B
Fiziksel eğitimler ve koçluk
C
Program danışmanlığı
D
ilaç danışmanlığı
E
Spor aktivitelerinin gerçekleştirilmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminde kullanılan model, plan, program, döngü ya da aşamaları ifade eden kavramdır?

A
Risk yönetim pazarlaması
B
Risk yönetim malları
C
Risk yönetim süreçleri
D
Risk yönetim danışmanlığı
E
Risk yönetim hizmetleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x