Spor Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı

Spor Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş spor yöneticisinin özelliklerinden biridir?

A
Çalışanların motivasyonunu artırmak için partiler düzenlemek
B
Planların uygulanmasında duruma göre hareket etmek
C
Her zaman kendi çıkarını düşünmek
D
A, B ve C planları oluşturmak
E
Sorunları çözmek için son ana kadar beklemek
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi spor yönetiminin ayırt edici özelliklerinden biri değildir?

A
Organizasyon kültür
B
iletişim
C
Stratejik yönetim
D
insan kaynakları yönetimi
E
Yöneticinin liderlik tarzı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi durumsal liderlik yaklaşımına göre liderlik davranışını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Grup üyelerinin beklentileri
B
Örgütsel iklim ve politikalar
C
Liderin fiziksel özellikleri
D
Meslektaşlarının beklentileri
E
Gerçekleştirilecek amacın niteliği
Soru 4

Spor tesislerinde, çalışma koşullarına ilişkin açıklamalar aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A
iş tanımı
B
iş özeti
C
iş emniyeti
D
iş değerleme
E
iş gerekleri
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi spor ürününün özelliklerinden biri değildir?

A
Spor ürünleri iade edilemez.
B
Tüketiciler satın aldıkları spor ürününe sahip olamazlar.
C
Spor ürünün satışı diğer ürünlerden farklıdır.
D
Sporda performans ölçümü farklıdır.
E
Spor ürünleri dayanıklıdır.
Soru 6

Pazarı, ortak ihtiyaç ve özellikleri bulunan potansiyel kullanıcılara göre homojen hale gelecek gruplara ayırma işlemine ne ad verilir?

A
Yararcı pazar bölümleme
B
Demografik pazar bölümleme
C
Davranışsal pazar bölümleme
D
Sosyo-ekonomik pazar bölümleme
E
Pazar bölümleme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar seçilirken pazar ile ilgili göz önünde bulundurulması gereken değişkenlerden biri değildir?

A
Ölçülebilirlik
B
Davranışsal değişim
C
Katılım
D
Büyüklük
E
Ulaşılabilirlik
Soru 8

“Golf ve tenis genellikle daha üst düzeydeki sınıfa hitap ederken bowling genellikle “mavi yakalılara yönelik” yani çalışan sınıfa yönelik bir spor dalı olarak bilinmektedir” ifadesi
hangi tür pazar bölümlemeyle ilişkilidir?

A
Coğrafik özelliklere göre pazar bölümleme
B
Sosyo-ekonomik özelliklere göre pazar bölümleme
C
Davranışsal özelliklere göre pazar bölümleme
D
Yarar ya da faydaya göre özelliklere göre pazar bölümleme
E
Demografik özelliklere göre pazar bölümleme
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlamanın başlıca hedeflerinden biri değildir?

A
Satışları artırma
B
ilişkiyi geliştirme
C
Müşteriyi tatmin etme
D
Müşteriyi kazanma
E
Müşteriyi elde tutma
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tekrar satın alma sıklığı ya da benzer ürünü satın alma hacmini ifade eder?

A
Müşteri beklentisi
B
Müşteri motivasyonu
C
Müşteri davranışı
D
Müşteri sadakati
E
Müşteri tatmini
Soru 11

Spor tesislerinde kullanılan hangi strateji, tesis ile müşteri arasında kurulan ilişkinin güvene dayalı, sağlıklı, verimli, kârlı ve uzun dönemli olmasını amaçlar?

A
Müşteri ilişkileri Yönetimi
B
ilişki kalitesi
C
Ağızdan ağıza iletişim
D
ilişkisel pazarlama
E
Geleneksel pazarlama
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi Stratejisinin uygulanması sonucu spor tesislerinin elde edeceği faydalardan biri değildir?

A
Müşterileri hedeflere göre sınıflandırmak
B
istek ve beklentilere göre ürün ve hizmet geliştirmek
C
Teknolojiyi kullanmadan müşteriye doğrudan ulaşmak
D
Potansiyel hedef pazarları belirlemek
E
Müşterilerin sadakat ve bağlılığını artırmak
Soru 13

“Sınırlı bir süreç, içerisinde gerçeklesen, düzenli olarak tekrarlanan, farklı temalara odaklanan ve geniş, kalabalıkların katıldığı destinasyonla birlikte anılan ulusal ve uluslararası ölçekli etkinlikler” olarak tanımlanan etkinlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olağan etkinlik
B
Hallmark etkinlik
C
Özel etkinlik
D
Minör etkinlik
E
Mega etkinlik
Soru 14

Yapılması planlanan işler, bu işlerde kullanılacak araçlar ve uygulamada rol alacak kişilerin sistematik olarak tespit edilmesi olarak tanımlanan yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan kaynakları
B
Yöneltme
C
Örgütleme
D
Koordinasyon
E
Planlama
Soru 15

Bir spor etkinliğine katılım amacıyla bulundukları şehirde ya da sürekli yaşadıkları yerden farklı bir yere seyahat eden katılımcılara ne ad verilir?

A
Aktif katılımcı
B
Medya mensupları
C
Yabancı katılımcı
D
Pasif katılımcı
E
Spor seyircileri
Soru 16

Profesyonel spor etkinliklerini diğer etkinliklerden ayıran unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boş zamanlarda gerçekleştirilmesi
B
Rekabetçi doğası
C
Kıtalar arası gerçekleşmesi
D
Katılımcı sayısının fazlalığı
E
Yılda bir kez gerçekleşmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi spor tesislerinin tasarım ve planlamasında yapılması gerekli aktivitelerden biri değildir?

A
Tüm tesis kuruluş planlama kriterlerinin değerlendirilmesi
B
Kar payı dağıtım oranının belirlenmesi
C
Mimari danışman olacak kişilerin seçim kriterlerinin belirlenmesi
D
Tesis planlama takımında yer alacak personelin belirlenmesi
E
Satın alma fiyat tekliflerinin sunulması için yöntemler belirlenmesi
Soru 18

Yatırımlarda etkin bir planlama gerçekleştirebilmek için gerekli olan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fizibilite
B
Temettü dağıtımı
C
Kar payı dağıtımı
D
Sermaye maliyeti ağrılıkları
E
Sermaye yapısı dağılımı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi spor ürünleri arasında spor danışmanlık hizmetleri kategorisinde yer almaz?

A
Sürdürülebilirlik danışmanlığı
B
Yönetim danışmanlığı ve pazarlama danışmanlığı
C
Program danışmanlığı ve ilaç danışmanlığı
D
Dizayn ve yapım danışmanlığı
E
Fiziksel eğitimler, spor özel eğitimleri ve koçluk
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi risk süreçlerinden biridir?

A
Sermaye bütçelemesi
B
Temettünün belirlenmesi
C
Amortisman ayrılması
D
Risklerin tanımlanması
E
Kar payının belirlenmesi yönetim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x