Sporda Risk Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı

Sporda Risk Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Riskin ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fırsat
B
Tehlike
C
Risk kaynağı
D
Olasılık
E
Etki
Soru 2

Bir kurumun temel iş faaliyetlerini yürütmesini ve yerine getirmesini engelleyebilecek riskleri ifade eden risk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratejik risk
B
Dış çevre riski
C
Finansal risk
D
Çevresel risk
E
Operasyonel risk
Soru 3

Çeşitli analiz teknikleri kullanılarak tespit edilen risk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Artık risk
B
Tehdit riski
C
Yaygın risk
D
Tanımlanmış risk
E
Toplam risk
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi risk algısını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Yaşam şekli
B
Cinsiyet
C
Yaş
D
Kültürel farklılıklar
E
iklim
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bakış açısından risk kavramının özelliklerinden biri değildir?

A
Yapılanmamış ve tutarsız risk yönetim fonksiyonları bulunur.
B
Risk organizasyonel yöneticiler tarafından yönetilir.
C
Risk kişilere bağlı olarak değerlendirilir.
D
Yönetimin iç kontrolünü sağlayan bir iç denetim kurulu vardır.
E
Risk sadece olumsuz bir etken değil aynı zamanda bir fırsattır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminin temel hedeflerinden biri değildir?

A
Riskleri yok saymak
B
Kurumun varlığını tehlikeye sokmamak
C
Riskleri belirlemek
D
Riskleri tanımlamak
E
Riskleri değerlendirmek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal risk yönetiminin öğelerinden biri değildir?

A
Olay tespiti
B
Rakipler
C
iç ortam
D
Hedef belirleme
E
Riske yanıt
Soru 8

Kurumun amaçlarına ulaşmasını etkileyebilecek belirsizliklerin yönetilmesi yoluyla ortak değer yaratma, koruma ve artırma girişimlerine ne ad verilir?

A
Finansal risk yönetimi
B
Kurumsal risk yönetimi
C
Rasyonel risk yönetimi
D
Yenilikçi risk yönetimi
E
Stratejik risk yönetimi
Soru 9

Yeni risk karşılama stratejilerinin oluşturulduğu etkin risk yönetim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tedbir
B
Tahlil
C
Takip
D
Tezkip
E
Tespit
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminin yararlarından biri değildir?

A
Kaynak israfını önler.
B
Sürpriz ve kayıpları en aza indirir.
C
Geleneksel yapıyı korur.
D
Risklerin makul seviyelerde tutulmasını sağlar.
E
Hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olur.
Soru 11

Risklerin problem haline dönüşmesi durumunda yürütülecek faaliyetlerin öngörülmesi ve planlanması süreci, aşağıdaki risk planlama süreç çıktılarından hangisini tanımlar?

A
Risk azaltma planı
B
Önlem planları
C
Risk raporlama planı
D
Risk izleme planı
E
Risk tanımlama planı
Soru 12

Riski kabul edilebilir düzeye indirebilmek için yapılan çalışmalara ne ad verilir?

A
Risk potansiyeli
B
Riskleri raporlama
C
Riskleri kontrol etme
D
Risk değerlendirme
E
Riskleri izleme
Soru 13

Duyarlılık ve olasılık analizlerinin birleşmesi ile meydana gelen analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değişiklik analizi
B
Duyarlılık analizi
C
Simülasyon analizi
D
Senaryo analizi
E
Nicel risk analizi
Soru 14

Tanımlanmış risklerin gerçekleşme olasılığının ve etki gücünün değerlendirildiği süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Simülasyon analizi
B
Duyarlılık analizi
C
Nitel risk analizi
D
Nicel risk analizi
E
Senaryo analizi
Soru 15

Risk yönetim sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Risk izleme
B
Risk değerlendirme
C
Risk analizi
D
Risk kontrol
E
Risk stratejisi belirlemek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi alışkanlıklar ile ilgili risk faktörlerinden biri değildir?

A
Isınma
B
Beslenme
C
Uyku düzeni
D
Rutindeki değişiklikler
E
Kilo kaybı
Soru 17

Spor salonunun zemininin düzgünlüğünü, stabilitesini kaybederek tehlikeli bir zemin haline gelmesi aşağıdaki risk faktörlerinden hangisinin kapsamına girer?

A
Çevre ile ilgili risk faktörleri
B
Sakatlık ile ilgili risk faktörleri
C
Oyun ile ilgili risk faktörleri
D
Tesis ile ilgili risk faktörleri
E
Antrenman ile ilgili risk faktörleri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi spor organizasyonlarının risk yönetim yaklaşımı açısından dört önemli yönetim alanından biri değildir?

A
Sakatlık yönetimi
B
Personel yönetimi
C
Finans yönetimi
D
Tesis yönetimi
E
Sigorta yönetimi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sporda sosyal risk faktörlerinden biri değildir?

A
Aile faktörü
B
Medya faktörü
C
Antrenör faktörü
D
Eş faktörü
E
Deplasman faktörü
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sporda risk yönetiminin spor organizasyonu açısından amaçlarından biri değildir?

A
Spor organizasyonuna sponsor kazandırmak
B
Spor organizasyonunun sahip olduğu mülkü korumak
C
Spor organizasyonunda yer alan bireyleri korumak
D
Spor organizasyonunun sahip olduğu geliri korumak
E
Spor organizasyonunun ününü korumak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x