Sporda Risk Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı

Sporda Risk Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ego kaybı aşağıdaki risk algısı türlerinden hangisi içerisinde yer alır?

A
Psikolojik risk
B
Fonksiyonel risk
C
Fiziksel risk
D
işlevsel risk
E
Sosyal risk
Soru 2

Teknobilimsel yaklaşım açısından risk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Risk unutulabilir.
B
Risk kontrol edilebilir.
C
Risk ölçülemez.
D
Risk tanımlanabilir.
E
Risk etkisi çabuk gözlenir.
Soru 3

Bir işyerinde yüksek teknolojik ürünler kullanmaktan doğan risk aşağıdaki risk faktörlerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Belirsizlik
B
Karmaşıklık
C
Karar verme
D
Değişkenlik
E
Yarar
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinde risk tamamen ortadan kaldırılamaz?

A
Stratejik risk
B
Operasyonel risk
C
Sistematik risk
D
iş riski
E
Sistematik olmayan risk
Soru 5

Karar vericinin belirsizlik durumunu dönüştürerek risk altında karar verdiği kriter aşağıdakilerden hangisidir?

A
Wald kriteri
B
Laplace kriteri
C
Hurvvicz kriteri
D
Minimax kriteri
E
Savage kriteri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal risk yönetimi içerisinde yer almaz?

A
Faaliyet kazançlarının düşürülmesi
B
Fırsatları ölçüleme
C
Risk iştahı ve stratejiyi birleştirme
D
Sermayenin geliştirilmesi
E
Risk yanıt kararlarının geliştirilmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi dışsal riskten korunma yöntemleri içerisinde yer alır?

A
Netting
B
Leading
C
Matching
D
Lagging
E
Swap
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir risk yönetimi açısından 4T yaklaşımı içerisinde yer almaz?

A
Tespit
B
Tezkip
C
Takip
D
Tedbir
E
Tahlil
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminin yararlarından biri değildir?

A
Etkili karar almayı sağlar.
B
Kaynak israfını önler.
C
Kayıpları en aza indirir.
D
Zaman tasarrufu sağlar.
E
Kabul edilen riskleri ortadan kaldırır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminin temel hedeflerinden biri değildir?

A
Riskleri yönlendirmek
B
Riskli durumlardan uzak durmak
C
Kurumun varlığını tehlikeye sokmamak
D
Gelecekte oluşabilecek riskleri belirlemek ve tanımlamak
E
Riskleri değerlendirmek
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi potansiyel risklerin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A
Anketler
B
Beyin fırtınası
C
Görüşmeler
D
Çalışma grupları
E
Saha testleri
Soru 12

Olayların niteliksel tanımı, tipleri, sayıları, boyutları aşağıdaki kavramlardan hangisi içinde yer alır?

A
Riskin adı
B
Riskin niteliği
C
Riskin değerlendirilmesi
D
Riskin kapsamı
E
Risk tolerans derecesi
Soru 13

Riski kabul edilebilir düzeye indirebilmek için yapılan çalışmalara ne ad verilir?

A
Risk potansiyeli
B
Riskleri kontrol etme
C
Riskleri raporlama
D
Risk değerlendirme
E
Riskleri izleme
Soru 14

Amacı bir değişkenin değişim aralığı içerisindeki değişimlerinin projenin karlılığı üzerindeki etkilerini hesaplamak olan analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Senaryo analizi
B
Simülasyon analizi
C
istatistiksel analiz
D
Duyarlılık analizi
E
Lojik diyagram
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi risk izleme sürecinin faaliyetlerinden biri değildir?

A
Veri toplama
B
Bilgi analizi
C
Rekabet
D
Bilgi raporlama
E
Veri derleme
Soru 16

Sporcunun fiziksel, fizyolojik, biyomotorik, psikolojik olarak ortaya koyduğu verim düzeyine ne ad verilir?

A
Motor beceri
B
Hareket
C
Hareket formu
D
Yetenek
E
Performans
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi spor organizasyonlarının risk yönetim yaklaşımı açısından dört önemli yönetim alanından biri değildir?

A
Stok yönetimi
B
Sigorta yönetimi
C
Tesis yönetimi
D
Finans yönetimi
E
Sakatlık yönetimi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tesise bağlı risklerden biri değildir?

A
Kötü aydınlatma
B
Kısıtlı park alanı
C
Koruyucu malzemeler
D
Mevzuata uymama
E
Uygun olmayan zemin
Soru 19

Sporcularda uzun süreli kalıcı yorgunluk ve performans düşüklüğüne ne ad verilir?

A
Sürantrenman
B
Jet lag
C
Dehidratasyon
D
Sirkadyen ritm
E
Hipoksi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi alışkanlıklar ile ilgili risk faktörlerinden biridir?

A
Sürantrenman
B
Sirkadyen ritm
C
Deneyim
D
Ergojenik yardım
E
Jet lag
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x