Sporda Risk Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı

Sporda Risk Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çeşitli analiz teknikleri kullanılarak tespit edilen risk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplam risk
B
Tehdit riski
C
Artık risk
D
Yaygın risk
E
Tanımlanmış risk
Soru 2

Tehlikenin insan, malzeme veya kurum üzerindeki sonuçlarının büyüklüğünün tespit edilmesine ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
etki
B
belirsizlik
C
fırsat
D
olasılık
E
karar verme
Soru 3

Risk algısı ile ilgi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Riskin algılanması tüketicinin alışveriş şekline göre de değişir.
B
Risk tüketicinin yeni ürünlerle ilgili bilgi yoksunluğunda daha yüksek olabilir.
C
Riskin algılanması ve algılanan riskin miktarı tüketiciye bağlıdır.
D
Eğitim düzeyinin artmasıyla bazı tehlikeler için risk algısı azalır.
E
Tüketicinin yeni ürünlerle ilgili deneyim eksikliğinde risk daha yüksek olabilir.
Soru 4

Psikolojik riskle sosyal risk arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satın alma sonrası zaman kaybı
B
Yanlış ürün seçimi
C
Tüketicinin psikolojik problemleri
D
Tüketicinin kendini kötü hissetmesi
E
Sosyal riskte tüketicinin risk algısına ait olunan toplumsal grup
Soru 5

Teknobilimsel yaklaşım açısından risk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Risk ölçülemez.
B
Risk kontrol edilebilir.
C
Risk etkisi çabuk gözlenir.
D
Risk tanımlanabilir.
E
Risk unutulabilir.
Soru 6

Finans ve muhasebe, raporlama, yasal konular aşağıdaki hangi kurumsal risk yönetimi sınıflandırması içinde yer alır?

A
Operasyonel riskler
B
Yönetim ile ilgili riskler
C
Dış riskler
D
Altyapı ile ilgili riskler
E
Strateji ve yürütme ile ilgili riskler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi iç denetçilerin görevlerinden biri değildir?

A
Faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmek
B
Riskleri değerlendirmek
C
Yasa ve düzenlemelerle uyumu değerlendirmek
D
Raporlamanın güvenilirliğini değerlendirmek
E
Faaliyetlerin etkililiğini değerlendirmek
Soru 8

İş ünitelerinde kurumsal risk yönetimi için sorumluluk ve yetkileri yapılandırmak aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasında yer alır?

A
Planlayıcılar
B
Kurumsal risk yöneticisi
C
iç denetim yöneticisi
D
iç denetçiler
E
Mali yöneticiler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi dışsal riskten korunma yöntemleri içerisinde yer alır?

A
Lagging
B
Netting
C
Matching
D
Swap
E
Leading
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin aynı veya paralel döviz cinsinden aynı miktar ve aynı zamanda ters nakit akımı yaratmasını içeren riskten korunma yöntemidir?

A
Netting
B
Swap
C
Lagging
D
Leading
E
Matching
Soru 11

Risk yönetim süreci birbirine bağımlı işlem basamaklarından oluşur. Risklerin değerlendirilmesi basamağından sonra gelen risk yönetim süreci basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Risklerin raporlanması
B
Risklerin yönetilmesi
C
Risk stratejisinin belirlenmesi
D
Risklerin izlenmesi
E
Risklerin kontrolü
Soru 12

________ belirlenen ve analiz edilen risklerin oluşma olasılığını ve sonuca etkisini en aza indirgemek amacıyla yürütülecek önleyici faaliyetlerin planlaması sürecidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Risk belirleme planı
B
Risk yönetim planı
C
Risk azaltma planı
D
Risk önlem planı
E
Risk izleme planı
Soru 13

Belirli projenin olası risklerinin etkilerinin sentezini sağlayan risk analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lojik diyagram analizi
B
Operasyonların ve tehditlerinin analizi
C
Geçmiş proje deneyimlerinin toplanması
D
Simülasyon analizi
E
istatistiksel analiz
Soru 14

Fonları ve servisleri kayıplara veya hasarlara karşı korumayı amaçlayan müdahale önlemi olarak da hizmet eden kontrol prosedürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düzeltici kontroller
B
Yönlendirici kontroller
C
Ortaya çıkarıcı kontroller
D
Düzenleyici kontroller
E
Önleyici kontroller
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi risk izleme sürecinin içerdiği faaliyetlerden biri değildir?

A
Mevzuat oluşturma
B
Bilgi analizi
C
Veri toplama
D
Raporlama
E
Veri derleme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi spor organizasyonlarının risk yönetim yaklaşımı açısından dört önemli yönetim alanından biri değildir?

A
Sakatlık yönetimi
B
Sigorta yönetimi
C
Stok yönetimi
D
Finans yönetimi
E
Tesis yönetimi
Soru 17

Riski kabullenme, riske meyil, yaralanmaya bireysel meyil sporda hangi risk faktörü içinde bulunur?

A
Tesis ve malzeme ile ilgili risk faktörü
B
Seyirci faktörü
C
Korku faktörü
D
Sosyo-psikolojik risk faktörü
E
Finans ile ilgili risk faktörü
Soru 18

A takımı, Eskişehir’de konuk ettiği B takımına 1-0 yenilerek UEFA Uluslar B Liginden C Ligine düşmüştür.
Yukarıdaki örnekteki risk faktörü aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?

A
Saha ile ilgili risk faktörleri
B
Sosyal risk faktörleri
C
Oyun ile ilgili risk faktörleri
D
Araç gereç ile ilgili risk faktörleri
E
Antrenman ile ilgili risk faktörleri
Soru 19

Bir spor salonunda açıkta bırakılmış elektrik telleri aşağıdaki risk faktörlerinden hangisi içinde yer alır?

A
Sosyal riskler
B
Antrenman ile ilgili riskler
C
Malzemeye bağlı riskler
D
Oyun ile ilgili riskler
E
Tesise bağlı riskler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi alışkanlıklar ile ilgili risk faktörlerinden biri değildir?

A
Kilo kaybı
B
Isınma
C
Rutindeki değişiklikler
D
Uyku düzeni
E
Beslenme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x