Sporda Sponsorluk 2015-2016 Final Sınavı

Sporda Sponsorluk 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Spor sponsorluğunda, ürün imajını değiştirme ya da yaratmada önemli olan ve tüketicinin zihninde yer elde etmek anlamı taşıyan amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

A
iyi niyet oluşturma
B
Rekabete karşı durma
C
Farkındalığı artırma
D
Pazar payını artırma
E
Konumlandırma
Soru 2

Pazarlamaya konu olan ve onun etkinliğini etkileyebilecek her alanda ve konuda hedef kitleyle iletişim kurmaya ne ad verilir?

A
Reklam
B
Görüşme
C
Destek
D
Pazarlama iletişimi
E
Tutundurma
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi genel fiyatlandırma amaçları arasında yer almaz?

A
Yaşamın sürdürülmesi
B
Finansal amaçlar
C
Bireysel beklentiler
D
Pazarlama amaçları
E
Sosyal amaçlar
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi spor sponsorluğundan fayda sağlayacak üçüncü taraflardan biri değildir?

A
Hediyelik eşya sektörü
B
Konaklama işletmeleri
C
Medya
D
Spor takımları
E
Ulaştırma sektörü
Soru 5

Kurumsal marka elçisi kavramı aşağıdakilerden hangisi için kullanılmaktadır?

A
Kamuoyu
B
Tedarikçiler
C
Olası müşteriler
D
Tüketiciler
E
Çalışanlar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi genel iletişim modelinin bileşenlerinden biridir?

A
Araç
B
Derleyici
C
Medya
D
Geri bildirim
E
Editör
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kurum dışı iletişim araçlarından biridir?

A
Kurum içi bültenler
B
Yüz yüze iletişim
C
Duyurum faaliyetleri
D
Kurumsal yerel ağlar
E
Duyuru panolar
Soru 8

Basın bültenin biçimsel yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mutlaka fotoğraf yer almalıdır.
B
Kurum veya kuruluşun antetli kağıdına yazılmalıdır.
C
Metnin içeriği karmaşıklıktan uzak olmalıdır.
D
Sol üst köşesinde gönderici iletişim bilgileri yer almalıdır.
E
Metin içinde paragraf iki ayrı sayfaya bölünmemelidir.
Soru 9

Ölçülmek istenen her bir amaca özgü ölçüm kriterlerinin oluşturulduğu sponsorluk değerlendirme süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşılaştırmalı değerlendirmelerin oluşturulması
B
Performans ölçümlerinin oluşturulması
C
Değerlendirme süreci
D
Sponsorluk sonuçlarının ölçülmesi
E
Değerlendirme araçlarının seçimi
Soru 10

Sponsorluk değerlendirme sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amaçların gözden geçirilmesi
B
Sponsorluk sonuçlarının ölçülmesi
C
Raporlama
D
Değerlendirme araçlarının seçimi
E
Performans ölçümlerinin oluşturulması
Soru 11

Sponsorluğu bir hayırseverlik aracı olarak görmekten kaynaklanan ölçümü zorlaştırıcı faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çevresel faktörler
B
Ticari bir iletişim aracı olarak algılamama
C
Yönetim süreci kapsamında ele almama
D
Amaçların tanımlanmamış olması
E
Maliyet
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun ölçümünü zorlaştıran çevresel faktörlerden biri değildir?

A
Finansal kaynaklar
B
Rakiplerin faaliyetleri
C
Enflasyonist yapı
D
Satışlar
E
Ekonomik koşulların düzensizliği
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sinsi pazarlama stratejilerinden biri değildir?

A
Organizasyon sponsorluğu
B
Alt kategori sponsorluğu
C
Medya sponsorluğu
D
Sporcu sponsorluğu
E
Sinsi reklamlar
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sinsi pazarlamanın karşılığında kullanılan kavramlardan biri değildir?

A
Asalak pazarlama
B
Tuzak pazarlama
C
Parazit pazarlama
D
Pusu pazarlama
E
Tehdit pazarlama
Soru 15

Sinsi pazarlamayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Resmi sponsor işletmenin marka değerinin düşmesi müilkündür.
B
Yoğun olarak büyük etkinliklerde karşılaşılır.
C
Resmi sponsora yönelik tüketici tutumunun olumlu şekilde etkilenmesi amaçlanır.
D
Tüketicilerin karmaşıklığa sürüklenmesi söz konusudur.
E
Birbirleriyle kıyasıya rekabet eden işletmeler arasında daha fazla karşılaşılır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi resmi sponsorluğun artırılmasına yönelik yöntemlerden biri değildir?

A
Yasal yollara başvurulması
B
Tutundurma faaliyetlerinin artırılması
C
Resmi sponsorun reklam faaliyetlerini artırması
D
Logo kullanımının artırılması
E
Etkinlik süresince stadyumların bütün işletmelere açık olması
Soru 17

Sponsorların bedava biletlere (konser bileti, etkinlik bileti, vs.) sahip olup olmadığı bilgilerinin yer aldığı sponsorluk paketi bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağırlama hakları
B
isim hakkı
C
Maruz kalma (televizyon)
D
Halkla ilişkiler
E
Resmi statü
Soru 18

Satış görüşmesi aşamaları aşağıdakilerden hangisi ile başlar?

A
Ön çalışma
B
Müşteri ile temas
C
Karşılıklı görüşme
D
Müşteri isteklerini sonlandırma
E
Değerlendirme
Soru 19

Bireyin olumlu bir benlik algısına sahip olmaya ihtiyaç duyduğu varsayımına dayanan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaçış teorisi
B
Maruz kalma teorisi
C
Sosyal kimlik teorisi
D
Spor sponsorluğu teorisi
E
Tüketim kalıpları teorisi
Soru 20

Müşteri ile karşılıklı olarak alım satım ilişkisinin yaratıldığı doğudan ve yüz yüze sözlü satış çabasına ne ad verilir?

A
Sponsorluk
B
Kişisel satış
C
Maruz kalma
D
Bütünleşik iletişim
E
Direk bağlantı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x