Sporda Sponsorluk 2017-2018 Final Sınavı

Sporda Sponsorluk 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eskişehir kökenli büyük bir şirket bir güreşçi ile sponsorluk anlaşması yapmak istemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi desteklenecek kişide aranan özelliklerden biri olmalıdır?

A
Potansiyel yıldız olabilecek bir kişi olması
B
Kişinin spor kariyerinin başında olması
C
Mevcut durumda meşhur bir kişi olmaması
D
Kişinin Eskişehir’de ikamet etmesi ya da Eskişehirli olması
E
Kişinin şirket ile müşteri olma ilişkisinin olması
Soru 2

Sponsorluk amaçlarının oluşturulmasında; ürün satın almadan önce farkındalık yaratma, rekâbet gücünü artırma, imaj yaratma yoluyla satışları artırma, sponsorluğun amaçlarından hangisi kapsamındadır?

A
Dolaylı sponsorluk amaçları
B
Doğrudan sponsorluk amaçları
C
Örgütsel amaçlar
D
Biçimsel amaçlar
E
Biçimsel olmayan amaçlar
Soru 3

Tüketicilere yönelik kişisel olmayan, ücreti ödenmiş ve ikna etmeye yönelik, tek yönlü iletişim şekline ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Duyurum
B
Reklam
C
Halkla ilişkiler
D
Satış tutundurma
E
Doğrudan pazarlama iletişimi
Soru 4

Çoklu fiyat stratejisinin aynı anda kullanılması anlamına gelen sponsorluk fiyatlandırma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karma fiyatlandırma
B
Maliyete dayalı fiyatlandırma
C
Talebe dayalı fiyatlandırma
D
Rekabete dayalı fiyatlandırma
E
Nispi değere dayalı fiyatlandırma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi iletişim araçlarından biridir?

A
Sergiler ve fuarlar
B
Basın kitleri
C
Web sayfaları
D
Duyuru panoları
E
Sponsorluk faaliyetleri
Soru 6

Haber değeri taşıyan kurumsal nitelikli enformasyonun medyada ücretsiz olarak yer alması ________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Reklam
B
Sponsorluk
C
Halkla ilişkiler
D
Duyurum
E
Tanıtım
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 5N1K ilkesinin unsurları arasında yer almaz?

A
Neden?
B
Ne zaman?
C
Kaç kişi?
D
Ne?
E
Nerede?
Soru 8

Kitle iletişim araçlarına bir kurum veya kuruluş tarafından gönderilen, içerisinde sözü edilen kurum, kuruluş ya da markaya ilişkin haber değeri taşıyan bilgiler yer alan yazılı metinlere ne ad verilir?

A
Reklam metni
B
Basın bülteni
C
Kurum içi bülten
D
Radyo spotu
E
internet haberi
Soru 9

Sponsorluk değerlendirme sürecinin ilk adımı olan amaçların belirlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Amaçların genel nitelikte olması gerekir.
B
Amaçların belirlenmesinin temeli amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmektir.
C
Amaçların ölçülebilir olması gerekir.
D
Amaçların mantıklı olması gerekir.
E
Amaçların sayılabilir bir nitelik taşıması gerekir.
Soru 10

Medya dağılım ölçümleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Televizyon, radyo, yazılı basın ve internet ölçümleri yaygın olarak kullanılır.
B
Yazılı basında marka ya da logonun büyüklüğü ve göründüğü süre dikkate alınır.
C
Sponsorluk etkinliğinin ölçümünde en yaygın kullanılan yöntemdir.
D
Medyanın özellikleri kapsamında gerçekleştirilir.
E
Medyada görünürlük ile marka farkındalığı arasında negatif ilişki vardır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yazılı basın görünürlüğü modellerinden biri olan Volvo modelinde reklam değerinin hesaplanmasında kullanılan değişkenlerden biri değildir?

A
Resmin büyüklüğü
B
Fotoğrafın reklama karşılık değeri
C
Gazete sütun genişliği
D
Sponsorun isminden başlıkta bahsedilmesi
E
Sütun başına maliyet
Soru 12

Voleybol takımının sponsorluk sorumlusu olan Asmin hanım, uzun süredir sponsor olan firmanın ölçümlerini yapmakta zorlanmaktadır. Bu yüzden Asmin hanım süreç içerisinde ufak tefek değişiklikler yaparak ölçümleri olay süresince yapmaktadır.
Asmin’in yapmış olduğu sponsorluk ölçümü, sponsorluk ölçümü için gerekli hangi kriter kapsamında değerlendirilir?

A
işbirliği
B
Uzmanlık bilgisi
C
Esneklik
D
Amaç belirleme
E
Finansal kaynak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sinsi pazarlama için kullanılan diğer isimlerden biri değildir?

A
Tuzak pazarlama
B
Pusu pazarlama
C
Asalak Pazarlama
D
Hile pazarlama
E
Parazit pazarlama
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sinsi reklamların etkinliğinin artırılmasına yönelik uygulamalardan biri değildir?

A
Reklamların etkinlik tarihinden önce başlatılması
B
Etkinlik öncesi ve sonrasında reklam verilerek sinsi pazarlamacının yasal sınırlamalardan kurtulabilmesi
C
Her mecrada reklamların yürütülmesi
D
Reklamların etkinliğin yapılacağı yerde çekilmesi
E
Sinsi pazarlamacıların etkinlikle ilgili olmayan reklamlar da vermesi
Soru 15

Olimpiyatlara resmi sponsor olmayan Adidas firmasının takım ile sponsorluk faaliyetine girmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Medya sponsorluğu
B
Resmi etkinlik sponsorluğu
C
Takım sponsorluğu
D
Sporcu sponsorluğu
E
Alt kategori sponsorluğu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin etkinlik yerine medya sponsorluğuna yönelmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Etkinliği yayınlardan takip edenlerin sayısının daha yüksek olması
B
Resmi sponsorluk maliyetlerinin yüksek olması
C
Resmi sponsorun daha çok etkinliğe katılanlar tarafından izlenmesi
D
Resmi sponsorların maliyetin daha da yükselecek olması nedeniyle medya sponsorluğuna yönelmemeleri
E
izleyicilerin medya sponsorlarını daha başarılı bulmaları
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi A-ERIC Modeli içerisinde yer alan başlıklardan biri değildir?

A
Bütünleşik iletişim
B
Bağlantı
C
itibar
D
Maruz Kalma
E
ilişki
Soru 18

Satış temsilcisinin kendi ilgi odağı kadar müşteri ilgilerini de vurgulaması ________ ile ilişkilidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sempatiklik
B
Müşteri oryantasyonu
C
Yetkinlik
D
Yeterlilik
E
Dürüstlük
Soru 19

Satış yapmak niyeti ile bir ya da daha fazla alıcıya sözel sunuşta bulunmaya ne ad verilir?

A
Dolaylı pazarlama
B
Doğrusal satış
C
Kişisel satış
D
Sunuş pazarlama
E
Sponsorluk
Soru 20

Satış görüşmesi aşamaları aşağıdakilerin hangisi ile biter?

A
Müşteri değerlendirmesi
B
Müşteri itirazlarına cevap verme
C
Satışı sonlandırma
D
Müşteriden yeni müşteriler talep etme
E
Satış sonrası hizmet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x