Sporda Sponsorluk 2017-2018 Vize Sınavı

Sporda Sponsorluk 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sponsorluğu en iyi anlatan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal sorumluluktur.
B
Destekleme faaliyetleridir.
C
Hayırseverliktir.
D
Kefil olmaktır.
E
Himaye etmektir.
Soru 2

Olimpiyatlara resmi malzeme tedarikçisi olan bir işletme ile yardımcı sponsor olan bir işletme arasındaki farkı en iyi anlatan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Resmi malzeme tedarikçisinin sağladığı ürünler mutlaka kendi üretimi iken yardımcı sponsor kendi üretmediği ürünleri de sağlayabilir.
B
Resmi malzeme tedarikçisi ürün teminini resmi bir biçimde yaparken yardımcı sponsor informal olarak ürün sağlar.
C
Yardımcı sponsor, organizasyon için zaruri ürünleri sağlarken resmi malzeme tedarikçisinin sağladığı ürünler zaruri olmayabilir.
D
Yardımcı sponsorlukta doğrudan parasal bir destek söz konusu iken resmi malzeme tedarikçisi emtia desteği verir.
E
Yardımcı sponsor organizasyonun maliyetleri içinde en çok yer tutan faaliyetleri destekler.
Soru 3

Gelişmekte olan bir ülkede gerçekleştirilen büyük bir spor organizasyonunun istihdamı artırıcı rolü spor sponsorluğunun sağladığı hangi yararlar kapsamında yer alır?

A
Sporculara yararları
B
Ekonomiye yararları
C
işletmelere yararları
D
Spor organizasyonuna yararları
E
Üçüncü taraflara yararları
Soru 4

Sponsorlukta taraflar arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sponsor olanın fayda sağladığı, diğer tarafın çıkarının söz konusu olmadığı gönüllü bir ilişkidir.
B
Desteklenen tarafa fayda sağlayan, destekleyen tarafın hayırseverliği ile şekillenen bir ilişkidir.
C
iki tarafın da fayda sağladığı ticari bir ilişki söz konusudur.
D
iki tarafı sosyal sorumluluk bağlamında bir araya getiren gönüllülük ilişkisidir.
E
iki tarafın da fayda sağladığı, resmi olmayan bir hayırseverlik ilişkisidir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kadınlara yönelik kozmetik ürünleri üreten bir işletmenin voleybol sporuna yönelik sponsorluk yapması sonucu sağlayabileceği faydalardan biri değildir?

A
Şirketin ürünlerinin kalite algısının geliştirilmesi
B
Şirket kimliği yaratılmasına yardımcı olması
C
Şirketin ve ürünlerinin imajının geliştirilmesi veya değiştirilmesine katkıda bulunulması
D
Şirkete ve markalarına yönelik farkındalığın artması
E
Satışların artması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi spor sponsorluğunun güttüğü amaçlardan biri değildir?

A
imajı güçlendirme
B
Farkındalık yaratma
C
iyi niyet geliştirme
D
Satışları arttırma
E
imajı aynı tutma
Soru 7

Kişisel satış, reklam, halkla ilişkiler ve duyurum dışında kalan pazarlama iletişim çalışmalarına ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Halkla ilişkiler
B
Sponsorluk
C
Doğrudan pazarlama iletişimi
D
Satış tutundurma
E
Müşteri ilişkileri yönetimi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi spor pazarlamasında pazarlama iletişiminin duygusal amaçlarından biridir?

A
Marka deneyimini vurgulama
B
Satışları teşvik ve destekleme
C
Dağıtım alanı yaratma
D
Marka bağlılığını arttırma
E
Marka farkındalığını arttırma
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sporda halkla ilişkiler ve duyurumun özelliklerinden biri değildir?

A
Değişik toplumsal grupların şirketin kararlarını etkilemesinde rol oynamak
B
Alınacak kararlardan paydaşların olumlu bir biçimde etkileşmesini sağlamak
C
Spor kuruluşları, sporcular ve spor etkinlikleri hakkında iyi bir imaj oluşturmak
D
Medya, hükümet, spor adamları gibi paydaşlar ile iyi ilişkiler kurmak
E
Haberlerin medyada ücret ödenerek yayımlanması sayesinde çekiciliğini arttırmak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik spor pazarlama iletişiminde zorluk çıkartan özel çevre faktörlerinden biri değildir?

A
iletişim ve koordinasyondaki yetersizlik
B
Logo görünürlüğünün medyada yer alması
C
Sporculara karşı profesyonel yaklaşım
D
Spor projelerinde reklam ajanslarının teredü'tleri
E
Spordaki kontrol edilemeyen faktörlerin yarattığı korku
Soru 11

Sponsorluk seçiminde bilgi ihtiyacının en az derecede olduğu olası durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dolaylı sponsorluk
B
Yeni sponsorluk
C
Gözden geçirilmiş sponsorluk
D
Düzenlenmiş yeniden sponsorluk
E
Doğrudan yeniden sponsorluk
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluk etkinliğinin değerlendirilmesinde söz konusu olan amaçlardan biridir?

A
Sosyal fayda değerini ölçmek
B
Sponsorluk faaliyetini ölçmek
C
Sponsorluk değerini ölçmek
D
Pazarlama planı değerini ölçmek
E
Gözlem değerini ölçmek
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi spor sponsorluğunda ürün - marka ile ilişkili amaçlardan değildir?

A
Rekabete karşı durma
B
Satışları ve pazar payını artırma
C
Hedef pazarda farkındalığın artırılması
D
Toplumsal bütünleşme
E
Hedef pazarda imaj yaratma (konumlandırma)
Soru 14

Sponsorlukla olay, grup veya kişi imajının kuruluşa ya da markaya etkin şekilde yansıtılması sürecine ne ad verilir?

A
Pazarlama planının belirlenmesi aşaması
B
Sponsorluk uygulama aşaması
C
Sponsorluk değerlendirme aşaması
D
Sponsorluğun gözden geçirilmesi aşaması
E
Sponsorluk amaçlarının belirlenmesi aşaması
Soru 15

Spor sponsorluğuna karar verilirken, amaçlara bağlı olarak öncelikli dikkate alınması gereken kriterler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sponsorluk-Tüketici-Medya ilişkili Kriterler
B
İmaj-Tüketici-Medya ilişkili Kriterler
C
Sponsorluk-imaj-Tutundurma ilişkili Kriterler
D
Medya-Tutundurma-Sponsorluk ilişkili Kriterler
E
İmaj-Tutundurma-Medya ilişkili Kriterler
Soru 16

Bir ürünün sunduğu değer karşılığında karşı tarafa aktarılan parasal olan ya da olmayan değeri tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiyat
B
Tanıtım
C
Kredi
D
Memnuniyet
E
Pazarlama
Soru 17

Bir futbol müsabakasına sponsor olan firma, çocukların ve engellilerin parasal bir ücret karşılığı olmaksızın bu müsabakalara katılmaları konusunda karar almıştır.
Sponsor firmanın bu faaliyeti, fiyatlandırmanın hangi amacı kapsamında değerlendirilir?

A
Siyasi amaç
B
Sosyal amaç
C
Varolabilme amacı
D
Pazarlama amacı
E
Finansal amaç
Soru 18

__________ sponsorluktan algılanan yararların sponsorluğun fiyatına edilebilir. oranı olarak formüle
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Çaba
B
Kar
C
Maliyet
D
Değer
E
Fiyat
Soru 19

Çoğunlukla işletme yöneticilerinin değer yargılarına dayanan sponsorluk fiyatlandırma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Talebe dayalı fiyatlandırma
B
Karma fiyatlandırma
C
Maliyete dayalı fiyatlandırma
D
Nispi değere dayalı fiyatlandırma
E
Rekabete dayalı fiyatlandırma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırmayı etkileyen içsel faktörler arasında yer alır?

A
Maliyet
B
Rakiplerin maliyet yapıları
C
Teknolojik yapı
D
Rekabet durumu
E
Yasal düzenlemeler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x