Sporda Sponsorluk 2018-2019 Final Sınavı

Sporda Sponsorluk 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sponsorluk bütçesinin olması gereken özellikleri arasında yer almaz?

A
Yeterli olması
B
Planlı olması
C
Sayılabilir olması
D
Ölçülebilir olması
E
Yüksek maliyetli olması
Soru 2

Tüketicilerin zihninde bir yer işgal etme savaşı olarak tanımlanan ve ürün/marka ile ilişkili olan amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rekabete karşı durma
B
Konumlandırma
C
Pazar payını arttırma
D
Satışları artırma
E
Toplumsal duyarlılık sağlama
Soru 3

Finansal, ayni ya da nakdi hizmet şeklindeki destekler sayesinde farkındalık yaratma, imajı güçlendirme ya da değiştirme, uzun vadede izleyiciler üzerinde iyi niyet geliştirme ve satışları artırma gibi amaçlar güden iletişim aracına ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tanımlar?

A
Sponsorluk
B
Reklam
C
Tanıtım
D
Tutundurma
E
Patronaj
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun işletmeye yönelik faydaları arasında ver alamaz?

A
Şirket kimliği yaratır.
B
Şirketin uzun dönem başarılarında anahtar rol oynayabilir.
C
Şirketin imajını iyileştirebilir.
D
Doğrudan toplumda istihdam sağlar.
E
Şirketin markası ile ilgili farkındalık yaratır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kurum dışı iletişim araçlarından biridir?

A
Yüz yüze iletişim
B
Kurum içi bültenler
C
Duyuru panoları
D
Radyo kanalları
E
Yerel ağlar
Soru 6

Genel iletişim modeli düşünüldüğünde kaynaktan alıcıya doğru gerçekleştirilen iletişimde sponsorluk ile duyurumun ilk buluştukları nokta hangi iletişim unsurunda gerçekleşir?

A
Alıcı
B
Kaynak
C
Geri bildirim
D
Kanal
E
Mesaj
Soru 7

Kurumsal marka elçileri kendilerinin yaşadıkları olumlu deneyimleri çevrelerine aktaran ve böylece ağızdan ağıza iletişim etkisi yaratan kişilerdir.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal marka elçilerine örnektir?

A
Rakip markalar
B
STK’lar
C
Çalışanlar ve iç paydaşlar
D
Dış paydaşlar
E
Kamu
Soru 8

Bir basın bülteni hazırlanırken halkla ilişkiler sorumlusu gazeteci gibi davranır ve 5N 1K ilkesine göre basın bültenini oluşturur.
Aşağıdakilerden hangisi 5N 1K ilkesi içinde yer almaz?

A
Ne zaman
B
Ne gibi
C
Nerede
D
Kim
E
Ne
Soru 9

Sponsorluk değerlendirilmesinde tüketicilerin satın alma davranışları ile ilgili yapılan araştırmalar hangi ölçüme yöneliktir?

A
Satış etkinliğinin ölçümü
B
Karlılığın ölçümü
C
Sponsorlara yönelik tutumların ölçümü
D
Maliyetlerin ölçümü
E
imajın ölçümü
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluk ölçümünde kullanılan ikincil veri kaynaklarından biri değildir?

A
Online anketler
B
Karlılık oranları
C
Muhasebe kayıtları
D
iş gücü devir oranı
E
Satış rakamları
Soru 11

TV, gazete ve dergi gibi yayınlarda sponsorlara ilişkin haberlerin kapladığı hacim ve sürelerin değerlendirilmesini kapsayan sponsorluk ölçüm modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
SRP modeli
B
Medya dağılım ölçüm modeli
C
BMW modeli
D
ISM modeli
E
Spindex modeli
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun ölçümünü zorlaştıran faktörlerden biri değildir?

A
Maliyet
B
Sosyoekonomik faktörler
C
Teknik araştırma zorluğu
D
izole etme güçlüğü
E
Çevresel faktörler
Soru 13

Bir işletmenin, etkinliğin gerçekleştiği şehirde ilan panolarına sembolünü koyması sinsi pazarlama stratejilerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Parasal satış tutundurma
B
Alt kategori sponsorluğu
C
Medya sponsorluğu
D
Parasal olmayan satış tutundurma
E
Sinsi reklamlar
Soru 14

Sporcu veya takım sponsorluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sporcu veya takım sponsorluğuyla, ana sponsordan daha fazla ilgi çekmek mümkün değildir.
B
Sporcular genel olarak yıldız sporculardan seçilir.
C
izleyicilerin ilgi duyduğu takımlar seçilir.
D
Sporcular bireysel olarak desteklenir.
E
Sponsorluk sözleşmesindeki boşluk, sinsi pazarlamanın etkinliğini artırır.
Soru 15

Sinsi pazarlamada alt kategori sponsorluğunun ortaya çıkmasına neden olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belirli bir sporcuya odaklanabilme olasılığı
B
Alt kategorilerde daha çok kişiye ulaşılabilmesi
C
Kaynak yetersizliği
D
Geniş bir kesime ulaşılabilmesi
E
Belirli alt kategorilerin daha çekici olması
Soru 16

İlk sinsi pazarlama örneği olarak bilinen etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fuji markasının Yaz Oyunlarına resmi sponsor olması
B
National Povver’ın Dünya Futbol Şampiyonasında bağımsız televizyon sponsoru olması
C
Olimpiyatlarda Nike firmasının Michael Johnson’a sponsoru olması
D
Wendy’s firmasının buz pateni sporcusuna sponsor olması
E
Kodak firmasının Fuji’ye karşı olimpiyatlarda yayın sponsoru olması
Soru 17

Satış temsilcisinin kabiliyeti, bilgisi ve müşteri beklentilerine uygun kaynaklara sahip olması__________ ile ilişkilidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tanımlar?

A
sempatiklik
B
dürüstlük
C
yeterlilik
D
yetkinlik
E
güvenilirlik
Soru 18

Bir sponsorluk paketi hazırlanırken “Sigara ya da alkol ürün grubuna dâhil edilecek mi?” sorusu hangi bölüm altında yer almalıdır?

A
Geleceğe ilişkin Opsiyonlar
B
Yasal Yükümlülükler
C
Reklam Hakları
D
Satış Tutundurma Noktası
E
Logo Kullanımı
Soru 19

Kişisel satış süreci aşağıdakilerin hangisi ile başlar?

A
Satışı kapama
B
Sunum
C
Satış sonrası takip
D
Olası müşterileri tanımlamak
E
Ön yaklaşma
Soru 20

Bir sponsorluk paketi hazırlanırken “Sponsorluk kategorisi nedir?” sorusu hangi bölüm altında yer almalıdır?

A
Sponsorluk ücreti
B
isim Hakkı
C
Resmi statü
D
Maruz kalma
E
Geleceğe ilişkin Opsiyonlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,80. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x