Stratejik İletişim 2015-2016 Final Sınavı

Stratejik İletişim 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ürün odaklı pazarlama anlayışının temel odak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ürün niteliklerinin arttırılması
B
Ürünlerin bilinirliklerinin artırılması
C
Sosyal medya pazarlamasının etkin kullanılması
D
Müşterilerle ilişkilerin geliştirilmesi
E
Tüketicilerin üretim süreçlerine dahil edilmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerden kaynaklanan kriz nedenlerinden biri değildir?

A
Yöneticilerin tahmin etme ve sezgi gücünün zayıf olması
B
Yöneticinin önündeki sorunu kriz olarak algılayacak kişilikte olmaması
C
Üst düzey yöneticilerin ölmesi veya plansız bir biçimde görevinden ayrılması
D
Çevredeki gelişmeler hakkında bilgi toplama yetersizliğinin olması
E
Hızlı çevre değişikliklerinde hızlı davranma yeteneğine sahip olunması
Soru 3

“Kavramsal çağda, işlevsel açıdan iyi bir ürün yaratmak yeterli olmamakta, aynı zamanda görünüşü itibariyle de güzel, farklı ve duygusal olarak ilgi çeken bir ürün yaratmak değerlidir.”
Bu ifadeyle kavramsal çağın duyusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hikâye
B
Anlam
C
Dizayn
D
Empati
E
Oyun
Soru 4

Kavramsal çağın “yalnızca analiz değil sentez yapma”, “resmin bütününü görme”, “sınırları aşma” ve “birbirinden tamamen farklı görülen parçaları dikkat çekici yeni bir bütün haline gelecek şekilde kombine eden” duyuya ne ad verilir ?

A
Melodi
B
Pazarlama
C
Eğlenme
D
Oyun
E
Senfoni
Soru 5

Kurum kimliği sunumlarının ilgili gruplar üzerinde bıraktığı bütünsel algıya ne ad verilir?

A
Kurum felsefesi
B
Kurum kimliği
C
Kurumsal davranış
D
Kurum imajı
E
Kurumsal vatandaşlık
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi değere dayalı pazarlama anlayışındaki başlıca konulardan biridir?

A
Karın en üst seviyeye yükseltilmesi
B
Satışların arttırılması
C
Hissedar değeri yaratmaya yönelik pazarlama hedeflerinin belirlenmesi
D
Pazar payının arttırılması
E
Müşteri sadakatinin arttırılması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi içerik paylaşımına olanak sağlayan sosyal mecralardan biridir?

A
Viral
B
Instagram
C
Intranet
D
E- broşür
E
E-kitap
Soru 8

Kurumun stratejik hedeflerine uygun olarak kurumsal iletişimi bir rekabet gücü şeklinde benimsemesine ne ad verilir?

A
Pazarlama iletişimi
B
Sözsüz iletişim
C
Topluluklarla iletişim
D
Stratejik iletişim
E
Kriz iletişimi
Soru 9

Kurumla ilgili anlatılan efsaneler, öyküler, anılar, başarılar, kurum üyeleri, özellikle kuruma yeni giren bireyler için kurumsal değerlerin öğrenilmesi açısından önem taşıyan kurum kültürü sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarz sembolleri
B
Stil sembolleri
C
Tarihsel semboller
D
Aksiyon sembolleri
E
ilgi sembolleri
Soru 10

Değere dayalı yönetim yaklaşımında mal ve hizmetlerin maliyet ve faydalarıyla orantılı olarak belirlenen değer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şirket değeri
B
Sübjektif değer
C
Gelecek değer
D
Objektif değer
E
Bugünkü değer
Soru 11

Gerçek ve sanal dünyanın eşleştirilmesiyle daha zengin bir görsel-işitsel dünyanın oluşturulması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Medya
B
Arıtılmış Gerçeklik
C
Web 3.0
D
Oyunlaştırma
E
Web 2.0
Soru 12

Bili Grace'in 4V adıyla bilinen bir modeli öne sürerek 'Volues-vision-voice-virtue' olarak kombine edilmiş liderlik modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ruhsal liderlik modeli
B
Paternalist liderlik modeli
C
Sorumlu liderlik modeli
D
Ahlaki liderlik modeli
E
Kültürel liderlik modeli
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Argenti’ye göre kurumsal iletişimin fonksiyonlarından biri değildir?

A
Kimlik, imaj, itibar
B
Kurumsal reklamcılık ve sorumluluk
C
Aile ile ilişkiler
D
Hükümetle ilişkiler
E
iç iletişim / çalışanlarla iletişim
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi risk kavramını karakterize eden gerçeklerden biri değildir?

A
Güven ortamı vardır.
B
Sonuç üzerinde olumsuz etkileri vardır.
C
Zamanla değişir.
D
Yönetilebilir bir olgudur.
E
Belirsizlik vardır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde sağlıklı ve sürdürülebilir bir kurumsal iletişim ortamı oluşturabilmek için gerekli olan ilkelerden biri değildir?

A
iletişim araçlarının desenlenmesi
B
Hedef kitle ve paydaşların tanımlanması
C
iletişim uzmanlarının seçilmesi
D
iletişim faaliyetlerinin sonuçlarının ölçülmesi
E
Kurumsal iletişim stratejisinin belirlenmesi
Soru 16

Genel olarak bakıldığında kurumların krizlerle en yoğun karşılaşma ihtimali bulunan evre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çöküş
B
Gerileme
C
Doğuş
D
Büyüme
E
Olgunlaşma
Soru 17

Değere dayalı yönetim ve pazarlama kavramlarından kâr maksimizasyonunun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelecekteki belirsizliği dikkate alması
B
Kâr kavramının objektif bir kavram olması
C
Zaman ve risk faktörlerini dikkate almaması
D
Nakit akışlarının niteliğini göz önünde bulundurması
E
Kârlılığı dikkate alması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi krizin özelliklerinden biridir?

A
Tahmin edilememesi
B
Yeterince malzeme bulunması
C
Yeterince bilgi bulunması
D
Karar organlarında gerilimi azaltması
E
Yeterince zamanın bulunması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin Online alışveriş yapma sebeplerinden biri değildir?

A
Kolaylık
B
Boş zaman
C
Maliyet
D
Kişiselleştirme
E
iletişim
Soru 20

Bir şirket gerçekleştirmeyi düşündüğü reklam yatırımının finansmanı için %40 borç ve %60 özsermaye kullanacaktır. Borcun vergiden sonraki şirkete maliyeti %10, özkaynağın maliyeti ise %15 dir.
Bu durumda şirketin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti yüzde kaçtır?

A
13
B
15
C
20
D
25
E
30
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x