Stratejik Yönetim 2 2015-2016 Final Sınavı

Stratejik Yönetim 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Boston Danışma Grubu matrisinde yer alan “Yıldız” İşletmeler için önerilen üst yönetim temel stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karma
B
Çekilme
C
Büyüme
D
Küçülme
E
Durağan
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi maliyet liderliği stratejisinin özelliklerinden biridir?

A
Toplam maliyetlerde en yüksek seviyede olmayı hedeflemesi
B
işletmede hızı gözardı etmesi
C
işletmede kaliteyi gözardı etmesi
D
işletmenin faaliyet gösterdiği sektörde toplam maliyetlerde en düşük seviyede olmasını hedeflemesi
E
işletmede hizmeti gözardı etmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi işlevsel stratejilerden biridir?

A
Analizci stratejiler
B
Maliyet liderliği stratejisi
C
Farklılaştırma stratejisi
D
Ar-Ge stratejileri
E
Tepkici stratejiler
Soru 4

Uluslararası ticarete ve doğrudan yabancı yatırımlara konu olmayan sektörlere ne ad verilir?

A
Ulusal sektörler
B
Geri kalmış sektörler
C
Korunaklı sektörler
D
Ticarileşmemiş sektörler
E
Küresel karşıtı sektörler
Soru 5

Etik strateji sürecinde son aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Organizasyonel kararlılık
B
Öğrenme
C
Planlama
D
Örgütlenme
E
Politika
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kaynak dağılım işlemlerinden biri değildir?

A
Ürün standardizasyonu
B
Faaliyet bütçesi
C
Sermaye bütçeleri
D
Proje finansmanı
E
insan kaynakları atamaları
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede stratejilerin uygulanmasına destek vermediği takdirde uygulama başarısız olur?

A
Ar-Ge Mühendisi
B
Üretim Şefi
C
Mali işler Şefi
D
Pazarlama Elemanı
E
CEO
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi basit yapının özelliklerinden biridir?

A
Çok fazla fonksiyonel birime sahip olması
B
Çok sayıda personele sahip olması
C
Bölgesel yapıları kullanması
D
Büyük bir organizasyon olması
E
Sahibi tarafından yönetilmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi holdingleşme stratejisi için gerekli değildir?

A
işletme alt kuruluşları üzerinde etkin finansal kontroller
B
Stratejik planlama kapsamlılığı
C
işletmelerin satılmadan daima elde tutulma becerisi
D
Büyük bir sermaye havuzu
E
iş alanı arama ve edinme yeterliliği
Soru 10

Ölçütler arasındaki çakışma derecesini belirlemek üzere yapılan değerlendirmeler ve sonuçların ilgili kişilere aktarılma sürecine ne ad verilir?

A
Denetim
B
Koordinasyon
C
Yönetim
D
Örgütleme
E
Yöneltme
Soru 11

Bir işletmenin stratejilerinin önemli fırsatlara ve tehditlere karşı ne kadar etkili olduğunu gösteren matrislere ne ad verilir?

A
IFE
B
EFE
C
FİE
D
IEF
E
FEI
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi günümüz strateji uzmanlarının karşılaştığı zorluklardan biridir?

A
Stratejilerin sosyal bir faaliyet olduğunu savunmak
B
Stratejilerin felsefi bir faaliyet olduğunu savunmak
C
Stratejilerin etik bir değer olduğunu düşünmek
D
Stratejilerin hissedarlardan saklanıp saklanmamasına karar vermek
E
Stratejileri sosyal sorumluluk projesi olarak kabul etmek
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal karne kapsamında bir işletmenin stratejilerini değerlendirmede ele alman anahtar öğelerden biri değildir?

A
Toplum
B
Müşteriler
C
Yöneticiler
D
Personel devir oranı
E
Finans
Soru 14

Kurumsal yönetişim bağlamında üst düzey yöneticiler tarafından alman kararlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Nitelik olarak önemsizdir.
B
Nicelik olarak az, nitelik olarak çok önemlidir.
C
Nicelik olarak çok fazladır.
D
Nicelik olarak çok, nitelik olarak önemsizdir.
E
Nitelik ve nicelik olarak herhangi bir fark yoktur.
Soru 15

Kurumsal yönetişim mekanizmalarının asiller ve vekiller arasındaki çıkarları tam olarak uyumlaştıramamasından dolayı katlanılan maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
idari maliyetler
B
Geçici maliyetler
C
Gözetim maliyetleri
D
Vekalet maliyetleri
E
Yönetişim maliyetleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimin faydalarından biridir?

A
işletmenin rekabet gücünün azalması
B
işletmenin kredi notunun düşmesi
C
işletmenin piyasa değerinin artması
D
işletmenin sermaye maliyetlerinin yükselmesi
E
Yeni pazarlara erişimin zorlaşması
Soru 17

Bir işletmenin amaçlarına ulaşmasında işletmenin faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyebilen tüm birey veya bireylere ne ad verilir?

A
Patron
B
Paydaş
C
Vekil
D
Sahip
E
Ortak
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk alanlarından biri değildir?

A
Patron yöneticiye olan sorumluluk
B
Doğal yaşamı koruma sorumluluğu
C
Tüketicilere olan sorumluluk
D
Çalışanların refahına yönelik sorumluluk
E
Medyaya olan sorumluluk
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerindeki sınırlılıklarından biri değildir?

A
Etkinlik
B
Faaliyet alanı
C
Maliyet
D
Yasalara uygunluk
E
Kurumsal itibar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi demografik yaşam biçimleri ve toplumun sosyal değerlerinden meydana gelen segmenttir?

A
Ekonomik segment
B
Teknolojik segment
C
Makro segment
D
Politik segment
E
Sosyal segment
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x