Stratejik Yönetim 2 2016-2017 Final Sınavı

Stratejik Yönetim 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Büyüme
II. Küçülme
III. Durağan
IV. Karma
V. Agresif
Yukarıdakilerden hangileri işletmenin faaliyet alanında rekabet üstünlüğünü sürdürerek yaşamını devam ettirmesi için uygulanan temel stratejilerdendir?

A
I, II ve V
B
I, III ve V
C
I, II, III ve IV
D
I, III, IV ve V
E
II, III, IV ve V
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi odaklanma stratejisinin dezavantajlarından biri değildir?

A
işletmeler dar bölgede az miktarda hammadde, yarı mamul ve malzeme tedarik ettikleri için maliyet avantajını kaybedebilmektedir.
B
işletmeler büyük ölçüde mal aldıkları toptancılar karşısında zayıf duruma düşüp gerekli indirimleri yaptıramamaktadır.
C
Odaklanma stratejisi pazara girmek isteyen olası rakiplerin, müşteri bağımlılığından çekinmelerine ve cesaretlerinin kırılmasına neden olur.
D
Rakiplerin odaklaşma stratejisi izleyen işletmelerin müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirerek farklı pazar kısımlarına hitap edecek çeşitlendirmeye gitmeleridir.
E
Ölçek ekonomisinden yararlanma imkânlarını kısıtlamaktadır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi işlevsel stratejileri geliştirmekten sorumludur?

A
Orta ve alt düzey yöneticiler
B
Danışmanlar
C
Üst düzey yöneticiler
D
Yönetim Kurulu
E
Aile Konseyi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ülke veya bölgenin ötesine geçen, entegre ve tek bir rekabet yaklaşımını izlemeyi gerektirir?

A
Yerel Stratejiler
B
Çokuluslu Stratejiler
C
Uluslararası Stratejiler
D
Lokal Stratejiler
E
Küresel Stratejiler
Soru 5

I. Stratejilerin yapılarla eşleştirilmesinde katı kurallar yoktur.
II. Günümüzün hızla değişen ortamında strateji ile yapı, karmaşık ve dinamik bir ilişki içerisindedir.
III. Yeni stratejiler yeni yapıları gerektirebilir.
IV. Yapılar stratejileri kısıtlayabilir.
Strateji-yapı ilişkisi bakımından yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I,III ve IV
D
II, III ve IV
E
I,II, III ve IV
Soru 6

Becerilerin ve kurumların temel yetkinliklerinin artırılmasında önemli rol oynayan faktörler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Yönetim geliştirme ve beceri
B
Yönetim geliştirme ve eğitim programları
C
Yönetim geliştirme ve kültür
D
Yönetim geliştirme ve yeterlilik
E
Yönetim geliştirme ve hiyerarşi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların işletmelerin görevleri ve işlevlerini yerine getirirken başarılı olmasını sağlayan kabiliyetleri ve baskın özelliklerini ifade eder?

A
Tecrübe
B
Hoşgörü
C
Zaman
D
Beceri
E
Etik
Soru 8

İşletmenin faaliyetleri üzerinde kapsamlı kontrol ve ikili gözetim sağlayan örgütsel yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Basit yapı
B
Stratejik yapı
C
Fonksiyonel yapı
D
Matriks yapı
E
Bölgesel yapı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi strateji değerlendirmenin son faaliyetidir?

A
Düzeltici eylemlerin uygulanması
B
Strateji değerlendirme çerçevesi
C
işletmenin stratejisinin altında yatan nedenlerin incelenmesi
D
Örgüt performansının ölçülmesi
E
Öngörülen sonuçların gerçek sonuçlarla karşılaştırılması
Soru 10

Stratejilerin değerlendirilmesinde strateji uzmanlarının bireysel eğilimlerle birlikte çalışanların eğilimlerini inceleme ihtiyacını ifade eder. tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A
Kâr
B
Uyum
C
Uygulanabilirlik
D
Fayda
E
Tutarlılık
Soru 11

Etkin strateji değerlendirmesinin temel unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalabalık yönetim kadrosu
B
Fazla sayıda raporlama
C
Yeterli ve zamanında verilen geri bildirim
D
Kalabalık denetçi sayısı
E
Sürekli kontrol
Soru 12

Aşağıdaki ölçütlerden hangisi Richard Rumelt’in sunduğu bir stratejinin değerlendirilmesi için kullanılabilecek ölçütlerden biri değildir?

A
Tutarlılık
B
Uygulanabilirlik
C
Uyum
D
Kâr
E
Fayda
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi temel kurumsal yönetişim ilkelerinden biri değildir?

A
Adil davranma
B
Hesap verebilirlik
C
Sorumluluk
D
Örgüt kültürü
E
Şeffaflık
Soru 14

Kurumsal yönetişim mekanizmalarının asiller ve vekiller arasındaki çıkarları tam olarak uyumlaştıramamasından dolayı katlanılan maliyetlere ne ad verilir?

A
Vekalet maliyetleri
B
idari maliyetler
C
Geçici maliyetler
D
Tedarikçi maliyetleri
E
Yönetişim maliyetleri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin birincil paydaşları arasında yer almaz?

A
Tüketiciler
B
Rakipler
C
Tedarikçiler
D
Müşteriler
E
Çalışanlar
Soru 16

işletmelerin sosyal sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerinin temel sınırları vardır.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu temel sınırların içinde değildir?

A
Yasalara uygunluk
B
Faaliyet alanı ve karmaşıklık
C
Rakiplerin stratejileri
D
Maliyetler
E
Etkinlik
Soru 17

I. Sosyal segment
II. Ekonomik segment
III. Politik segment
IV. Teknolojik segment
Yukarıdakilerden hangileri işletmenin makro çevresini oluşturan segmentler arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I II ve III
D
I III ve IV
E
I II, III ve IV
Soru 18

I. Yönetim Kurulu, işletmenin temel politika ve stratejilerinden sorumludur.
II. Yönetim kurulunun, etik konularla ilgili anlayışını geliştirebilmesi için çevresiyle olan ilişkilerini geliştirmeye ihtiyacı vardır.
III. Yönetim kurulunun etik konularla ilgili girdilerini artırmanın bir yolu, dışarıdan olan üye sayısını artırmak, aynı zamanda işletmenin üst yönetimini oluşturan içerden gelen üyelerle karşılaştırmak yani bir araya getirmektir.
İşletmelerin Yönetim Kurulu ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Bir işletmede neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmeyi ve doğru olanı yapmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
işletme etiği
B
iş değerleme
C
Çevre analizi
D
iş güvenliği
E
iş analizi
Soru 20

İşletmelerin paydaşlarıyla sürekli etkileşim içinde olduklarına dikkat çeken ve işletmenin başarısının paydaşlarla olan etkileşiminin etkililiğiyle ilişkili olduğunu savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mikro iktisat Teorisi
B
Paydaş Teorisi
C
Para Teorisi
D
Makro iktisat Teorisi
E
Vekalet Teorisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x