Stratejik Yönetim 2 2016-2017 Vize Sınavı

Stratejik Yönetim 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal stratejiler arasında yer alır?

A
Öncü stratejiler
B
Rekabet stratejisi
C
Çeşitlendirme stratejisi
D
Analizci stratejiler
E
Tepkici stratejiler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi HOFER işbirimleri portföy yönetim matrisinin dikey eksenindeki evreler arasında yer almaz?

A
Gelişim
B
Olgunluk
C
Toparlanma
D
Çekicilik
E
Düşüş
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Yönlendirici Politika Matrisinde “rekabet durumunu” belirlemede kullanılan ölçütlerden biridir?

A
Göreceli karlılık durumu
B
Müşterilerin tehdit oluşturma durumu
C
Pazara giriş zorluluğu
D
ikame ürünlerin tehdit oluşturma derecesi
E
Pazarın kârlılığı
Soru 4

İşletmelerin esas işleri haricindeki diğer işlerinin esas iş ile aynı veya benzer alanda yer alması tanımı aşağıdaki stratejilerden hangisine aittir?

A
ilişkisiz çeşitlendirme stratejisi
B
ilişkili çeşitlendirme stratejisi
C
Karma çeşitlendirme stratejileri
D
Bağımlı çeşitlendirme stratejisi
E
Bağımsız çeşitlendirme stratejisi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Boston Danışma Grubu (BDG ) matrisindeki “Sorunlular” alanında yer alan işletmeler için doğrudur?

A
Rakibine göre göreceli pazar payı yüksektir.
B
Gelecekte nakit akışı yaratması olasıdır.
C
Gelecekte varlık değerini yaratması mümkündür.
D
Pazarın büyüme hızı yüksektir.
E
Üst yönetim temel stratejisi “küçülme” stratejisidir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırma stratejisini belirleyen ana temadır?

A
Sektörde eşsiz ve ayrıcalıklı olmak
B
Sektörde büyük olmak
C
Sektörde küçük olmak
D
Sektöre yeni girmiş olmak
E
Farklı bir sektöre girmek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin faaliyetlerini rakiplerinden daha az maliyetle yapması ve sektör ortalamasının üzerinde getiri elde etmesine yönelik bir stratejidir?

A
Öncü
B
Tepkici
C
Odaklanma
D
Farklılaştırma
E
Maliyet Liderliği
Soru 8

Porter’ın Beş Güç Modeli'ne göre kaliteli ve düşük maliyetli ikame mallarının rekabeti söz konusu olduğunda aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?

A
işletmedeki çalışanların sayısı artar.
B
işletmelerin stratejik üstünlükleri hiç etkilenmez.
C
işletmelerin stratejik üstünlüklerini olumsuz etkiler.
D
işletmedeki ürün çeşidi artar.
E
işletmenin sosyal sorumluluk projeleri artar.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi iki ana rekabetçi stratejinin belli bir alıcı grubuna ya da seçilmiş belli bir coğrafi alana yönlendirilerek uygulanmasıdır?

A
Savunmacı stratejiler
B
Analizci stratejiler
C
Öncü stratejiler
D
Odaklanma stratejisi
E
Tepkici stratejiler
Soru 10

İşletmeye ham madde, yarı mamul, enerji gibi her türlü girdiyi temin eden kişi veya örgütlere ne ad verilir?

A
Piyasaya yeni girenler
B
Müşteriler
C
Tedarikçiler
D
Alıcılar
E
Geleneksel rakipler
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi finansal stratejilerin belirlenmesinde önemli unsurlardan biri olan uygun sermaye yapısını tespit etmek ifadesini açıklar?

A
En düşük maliyetle en uygun sermayeyi kazandıran finansal aracı belirleme
B
işletmenin kazancının hissedarlara dağıtılması
C
Uzun vadeli varlıkların yönetilmesi
D
işletme için borç politikasını belirleme
E
işletme için gerekli olan ödeme politikasını belirleme
Soru 12

Stratejilerin uygulanması için gereken sermayenin borçla mı hisse senediyle mi yoksa her ikisinin karmasıyla mı daha iyi elde edilebileceğini belirlemekte kullanılan en yaygın teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüm kâr oranı / faiz ve vergiden önceki gelir analizi
B
Hisse başına kazanç / faiz ve vergiden önceki gelir analizi
C
Hisse başına kazanç / gelir ve vergiden sonraki gelir analizi
D
Hisse başına kazanç / faiz ve vergiden sonraki gelir analizi
E
Vergiden önceki gelir analizi / hisse başına kazanç
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama stratejisinin uygulanmasında özellikle küçük ve uzmanlaşmış şirketlerde görülen bir değişkendir?

A
Promosyon
B
Fiyatlandırma
C
Pazarlama karması
D
Piyasa bölümlenmesi
E
Dağıtım
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi AR-GE Stratejilerinin temel ilgi alanıdır?

A
Sermaye yapısı
B
Ürün gelişimi
C
Yasal düzenlemeler
D
Verimlilik
E
Ürün karması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede orta ve alt yönetim düzeyinde hazırlanıp uygulanan teknik bilgi ve uzmanlık isteyen stratejilerdir?

A
Bütünleşik rekabet stratejileri
B
işlevsel stratejiler
C
Rekabet stratejileri
D
Odaklanma stratejileri
E
Farklılaştırma stratejileri
Soru 16

I. Birden fazla ülkede faaliyet gösterirler.
II. Yenilikçidirler.
III. Kendilerine özgü kurum kültürleri vardır.
Yukarıdakilerden hangileri çok uluslu ve küresel işletmelerin ortak özellikleri arasındadır?

A
Yalnız I
B
Yalnızlı
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi “küresel düşün yerel hareket et” sloganıyla ifade edilen stratejidir?

A
Üretim stratejisi
B
işlevsel strateji
C
Pazarlama stratejisi
D
Karma strateji
E
Odaklanma stratejisi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi küresel strateji geliştirmek için değerlendirilmesi gereken dışsal sektörel küreselleşme sürükleyicilerinden biri değildir?

A
Uluslararası deneyim
B
Pazar faktörleri
C
Rekabet faktörleri
D
Maliyet faktörleri
E
Teknoloji faktörleri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyetlerinde uluslararasılaşmanın en son evresini ifade eder?

A
Bölgeselleşme
B
Ulusallaşma
C
Kutuplaşma
D
Lokalleşme
E
Küreselleşme
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi küresel sektörler arasında yer almaz?

A
Petrol
B
Yarı iletkenler
C
Berber / kuaförler
D
Elektronik ürünler
E
Telekomünikasyon donanımları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x