Stratejik Yönetim 2 2017-2018 Final Sınavı

Stratejik Yönetim 2 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İşletmelerin esas işleri haricindeki diğer işlerinin esas iş ile aynı veya benzer alanda yer alması tanımı aşağıdaki stratejilerden hangisine aittir?

A
Bağımsız çeşitlendirme stratejisi
B
ilişkili çeşitlendirme stratejisi
C
Bağımlı çeşitlendirme stratejisi
D
Karma çeşitlendirme stratejileri
E
ilişkisiz çeşitlendirme stratejisi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi odaklanma stratejisinin dezavantajlarından biri değildir?

A
işletmeler dar bölgede az miktarda hammadde, yarı mamul ve malzeme tedarik ettikleri için maliyet avantajını kaybedebilmektedir.
B
işletmeler büyük ölçüde mal aldıkları toptancılar karşısında zayıf duruma düşüp gerekli indirimleri yaptıramamaktadır.
C
Rakiplerin odaklaşma stratejisi izleyen işletmelerin müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirerek farklı pazar kısımlarına hitap edecek çeşitlendirmeye gitmeleridir.
D
Odaklanma stratejisi pazara girmek isteyen olası rakiplerin, müşteri bağımlılığından çekinmelerine ve cesaretlerinin kırılmasına neden olur.
E
Ölçek ekonomisinden yararlanma imkânlarını kısıtlamaktadır.
Soru 3

Stratejilerin uygulanması için gereken sermayenin borçla mı hisse senediyle mi yoksa her ikisinin karmasıyla mı daha iyi elde edilebileceğini belirlemekte kullanılan en yaygın teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hisse başına kazanç / faiz ve vergiden sonraki gelir analizi
B
Vergiden önceki gelir analizi / hisse başına kazanç
C
Tüm kâr oranı / faiz ve vergiden önceki gelir analizi
D
Hisse başına kazanç / gelir ve vergiden sonraki gelir analizi
E
Hisse başına kazanç / faiz ve vergiden önceki gelir analizi
Soru 4

I. Birden fazla ülkede faaliyet gösterirler.
II. Yenilikçidirler.
III. Kendilerine özgü kurum kültürleri vardır.
Yukarıdakilerden hangileri çok uluslu ve küresel işletmelerin ortak özellikleri arasındadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 5

Çok ürünlü bir küresel işletmede stratejilerin uygulanması için aşağıdaki örgüt yapılarından hangisi tercih edilir?

A
Bölgesel yapı
B
Fonksiyonel yapı
C
Basit yapı
D
Matriks yapı
E
Stratejik işletme birimi yapısı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi üst yönetim bilgi sisteminin amacıdır?

A
Aylık satışları tahmin etmek
B
Üst yönetime, stratejik hedeflerle doğrudan alakalı bilgiye kolay erişim olanağı sağlamak
C
Pazar araştırması yapmak
D
Bütçenin hazırlanmasını sağlamak
E
Günlük ve haftalık planları hazırlamak
Soru 7

Stratejilerin başarılı olması için stratejik performans hedeflerini karşılaması gereklidir.
Buna göre stratejik performans ağıdakilerden hangisiyle ölçülebilir?

A
Kurumsal iletişim
B
Müşteri portföyü
C
Mali performans
D
insan kaynakları
E
Hammadde çeşidi
Soru 8

İşletmelerde karar verici hangi özelliğini karar destek sistemleriyle birlikte kullanmaz?

A
Sübjektiflik
B
Muhakeme
C
Bilgi birikimi
D
Sezgi
E
Deneyim
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Seymour Tilles'a göre stratejilerin değerlendirilmesinde faydalı olan nicelikleri tespit etmeye yönelik sorulan sorulardan biri değildir?

A
Strateji uygulanabilir mi?
B
Strateji çevre ile tutarlı mı?
C
Strateji kabul edilebilir oranda risk içeriyor mu?
D
Strateji hammadde kaynaklarını sınırlandırıyor mu?
E
Strateji işletme içinde tutarlı mı?
Soru 10

Bir işletmenin stratejisinin değerlendirilmesinde “kurumsal karne” söz konusuysa işletme kaç farklı açıdan değerlendirilir?

A
2
B
4
C
6
D
7
E
8
Soru 11

I. Sürecin işletme içerisinde üstten - alta mı yoksa alttan - üste mi olacağı konusunda karar vermek
II. Sürecin daha çok sanat veya daha çok bilim olup olmadığına karar vermek
III. Stratejilerin görülebilir olup olmaması veya hissedarlardan saklanıp saklanmamasına karar vermek
IV. Stratejilerin uzun dönemli kararlara ait olup olmaması konusunda karar vermek
Yukarıdakilerden hangileri strateji uzmanlarının zorluklardandır? günümüzde karşılaştığı

A
II ve III
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi stratejinin değerlendirilmesi için faydalı olan finansal oranlar arasında yer almaz?

A
Tüketici endeksi
B
Öz sermaye getirisi
C
Kâr marjı
D
Yatırımın getirisi
E
Pazar payı
Soru 13

İşletmelerin temel amacının pay sahiplerinin çıkarları doğrultusunda faaliyet göstermek olduğu, temel kontrol mekanizmasının piyasa aracılığıyla yürütmek olduğu ve işletme üst yönetimi ve pay sahipleri arasındaki ilişkileri kapsayan kurumsal yönetişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tekil kurumsal yönetişim
B
Çoğulcu kurumsal yönetişim
C
Bölgesel yönetişim
D
ikili kurumsal yönetişim
E
Küresel kurumsal yönetişim
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “kurumsal yönetişimin” teorik altyapısını oluşturan teorilerden biridir?

A
Neo-Klasik teori
B
Vekâlet teorisi
C
Klasik teori
D
Koşul bağımlılık teorisi
E
Sistem teorisi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetişimin temel ilkeleri arasında yer almaz?

A
Hesap verebilirlik
B
Şeffaflık
C
Adil davranma
D
Motivasyon
E
Sorumluluk
Soru 16

I. Politika aşaması
II. Öğrenme aşaması
III. Organizasyonel kararlılık aşaması
IV. Araştırma aşaması
Yukarıdakilerden hangileri etik stratejilerinin uygulanmasında kullanılan modelin aşamaları ndandır?

A
I ve III
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi başarılı üst düzey yöneticilerin sahip olmaları gereken yeteneklerden biri değildir?

A
Risk almak, hatalarından ders çıkartmak ve yeni sorunlara öz güvenli bir şekilde yaklaşmak
B
Örgütsel yaşamı ve içinde var olan politik ortamı iyi kavrayabilmek
C
Dinamik, belirsiz ve değişken iş ortamlarında faaliyet gösterebilmek ve bu tür ortamlarda başarılı olmak
D
Sürekli öğrenme eğiliminde olmak
E
Vizyon, uygulama ve değerlendirme gibi stratejik yönetim sürecinin çeşitli aşamaları arasında düşünsel açıdan yavaş geçişler yapmak
Soru 18

I. Yönetim Kurulu, işletmenin temel politika ve stratejilerinden sorumludur.
II. Yönetim kurulunun, etik konularla ilgili anlayışını geliştirebilmesi için çevresiyle olan ilişkilerini geliştirmeye ihtiyacı vardır.
III. Yönetim kurulunun etik konularla ilgili girdilerini artırmanın bir yolu, dışarıdan olan üye sayısını artırmak, aynı zamanda işletmenin üst yönetimini oluşturan içerden gelen üyelerle karşılaştırmak yani bir araya getirmektir.
İşletmelerin Yönetim Kurulu ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
İve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

işletmelerin sosyal sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerinin temel sınırları vardır.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu temel sınırların içinde değildir?

A
Rakiplerin stratejileri
B
Yasalara uygunluk
C
Etkinlik
D
Faaliyet alanı ve karmaşıklık
E
Maliyetler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi demografik yaşam biçimleri ve toplumun sosyal değerlerinden meydana gelen segmenttir?

A
Ekonomik segment
B
Sosyal segment
C
Jeopolitik segment
D
Teknolojik segment
E
Politik segment
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x