Stratejik Yönetim 2 2017-2018 Vize Sınavı

Stratejik Yönetim 2 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Boston Danışma Grubu (BDG ) İşbirimleri Portföy Yönetim Matrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Matrisin altı (6) temel alanını vardır.
B
Matrisin dikey ekseninin orta noktasında ülke/bölge ekonomisi gibi ölçütler kullanılır.
C
Matris, gelecekte nakit yaratma potansiyeli üzerinde etkili olan pazarın büyüme hızı üzerinde durur.
D
Matrisin dikey ekseninin orta noktasının üzerindeki alan yüksek pazar büyüme hızını gösterir.
E
Matris, gelecekte nakit yaratma potansiyeli üzerinde etkili olan göreceli pazar payı üzerinde durur.
Soru 2

İşletme “Durağan Stratejiler” uyguladığı zaman aşağıdakilerden hangisini olduğu gibi devam ettirme durumunda kalır?

A
Reklam ajansını
B
Finans kurumunu
C
Mevcut iş ve faaliyet alanlarını
D
Sosyal faaliyetlerini
E
Çalışanlarını
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi jenerik-genel stratejilerden biridir?

A
Büyüme
B
Küçülme
C
Birleşme
D
Karma
E
Durağan
Soru 4

Birleşme ve satın almalar gibi işletmeler arası ortak girişimler hangi çeşitlendirme stratejisini ifade eder?

A
Küçülme stratejileri
B
Bağımlı çeşitlendirme stratejisi
C
Bağımsız çeşitlendirme stratejisi
D
Durağan stratejiler
E
Jenerik stratejiler
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi HOFER işbirimleri portföy yönetim matrisinin dikey eksenindeki evreler arasında yer almaz?

A
Olgunluk
B
Çekicilik
C
Toparlanma
D
Düşüş
E
Gelişim
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi “Rekabetçi Güçler” modeline göre alıcıların pazarlık gücünü artıran unsurlardan biri değildir?

A
Ürün hakkında tam bilgiye sahipseler
B
Alınan ürünler farklılaşmamışsa
C
Tedarikçi değiştirme maliyetleri düşükse
D
Eğer alıcı çok sayıda ürün alıyorsa
E
Kâr marjları yüksekse
Soru 7

Bir işletmenin yerine getirdiği faaliyetleri ve aralarındaki etkileşimleri sistematik bir şekilde açıklamaya çalışan analiz yöntemine ne ad verilir?

A
Etkileşim zinciri analizi
B
Değer zinciri analizi
C
Olay zincir analizi
D
Faaliyet zinciri analizi
E
Sistematik zincir analizi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın ulaşmaya çalıştığı sonuçlarla (hedefler), bu sonuçlara ulaşmakta kullandığı araçların (politikalar) bir kombinasyonunu ifade eder?

A
Büyüme stratejisi
B
Durağan strateji
C
Rekabet gücü
D
Yönlendirici politika matrisi
E
Rekabet stratejisi
Soru 9

Küresel pazarlarda rekabet üstünlüğü elde etmede kritik öneme sahip strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çekilme stratejisi
B
Çeşitlendirme stratejisi
C
Tam tasfiye stratejisi
D
Bütünleşik rekabet stratejisi
E
Tasarruf stratejisi
Soru 10

Yüksek fiyattan satın almaya istekli alıcıların olduğu ve standart mal ve hizmetlerin müşteri beklentilerine cevap vermediği ortamlarda aşağıdaki stratejilerden hangisi uygulanır?

A
Savunmacı strateji
B
Analizci strateji
C
Öncü strateji
D
Farklılaştırma stratejisi
E
Tepkici Strateji
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları stratejileriyle gerçekleştirilen insan kaynakları politikalarından biridir?

A
Varlık yönetimi
B
Yasal düzenlemeler
C
Performans değerlendirme
D
Teknoloji transferi
E
Ürün geliştirme
Soru 12

“Agresif” ve “savunmacı” faaliyetler hangi işlevsel stratejinin kapsamında yer alır?

A
Üretim stratejileri
B
insan kaynakları stratejileri
C
Finansal stratejiler
D
Pazarlama stratejileri
E
Ar-Ge stratejileri
Soru 13

Bir işletmede yönetici, işlevsel stratejileri uygularken “liderlik” konusunda nasıl bir tutum sergilemelidir?

A
Mevzuatı dikkate almalıdır.
B
Sendikalarla görüşmelidir.
C
Motivasyonu sağlamalıdır.
D
Hammadde alımlarında gözlemci olmalıdır.
E
Daha çok iş gören istihdam etmelidir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik değişmelere göre işgücünün özellik ve yeteneklerinin belirlenmesi konusundaki çalışmaları ele alan insan kaynakları faaliyetidir?

A
AR-GE faaliyetleri
B
Yönetici yetiştirme ve geliştirme
C
Finansal faaliyetler
D
iş gücü planlaması
E
Rekabet ve yaratıcılığa yön veren kurumsal kültürün geliştirilmesi
Soru 15

Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi için ele alman iki temel konu aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Ürün geliştirme ve teknoloji
B
Patent ve lisanslar
C
Sermaye yapısı ve borç politikaları
D
Kalite ve verimlilik
E
Hedef pazar tayini ve pazarlama karması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi uluslararasılaşma derecesine göre “küresel sektörler” arasında yer alır?

A
Ticari uçaklar
B
inşaat
C
Petrol
D
Yatırım bankacılığı
E
Mobilya
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi dışsal sektörel küreselleşme sürükleyicilerinden biri değildir?

A
Maliyet faktörleri
B
Rekabet faktörleri
C
Teknoloji faktörleri
D
Uluslararası deneyim
E
Pazar faktörleri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi küresel strateji geliştirmek için değerlendirilmesi gereken strateji boyutlarından biri değildir?

A
işletmenin çalışan sayısı
B
Küresel pazar katılımcılığı
C
Ürün standardizasyonu
D
Katma-değerli aktivitelerin koordinasyonu
E
Entegre rekabetçi hareketler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi uluslararasılaşma derecesine göre sektörlerin sınıflandırılmasında kullanılan şemanın yatay ekseninde yer alır?

A
Uluslararası yatırım
B
Dünya ihracatı
C
Dünya üretimi
D
Uluslararası ticaret
E
Dünya ithalatı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ülke veya bölgenin ötesine geçen, entegre ve tek bir rekabet yaklaşımını izlemeyi gerektirir?

A
Çokuluslu stratejiler
B
Küresel stratejiler
C
Uluslararası stratejiler
D
Yerel stratejiler
E
Lokal stratejiler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x