Suç Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı

Suç Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Suçu determinist bir takım faktörlere bağlayan ve bireyin tamamen özgür iradesi dışında kalan birtakım biyolojik, psikolojik ve sosyolojik faktörlerin bir neticesi olarak ortaya çıktığını söyleyen okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik Okul
B
Pozitivist Okul
C
Kültürel Çalışmalar Okulu
D
Eleştirel Okul
E
Realist Okul
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde güvenlik alanında reform yapılması, can ve mal güvenliğinin garanti altına alınması ilkesi ilk defa aşağıdakilerin hangisinde yazılı olarak ifade edilmiştir?

A
Duyun-u Umumiye
B
Kanun-i Esasi
C
Tanzimat Fermanı
D
Kapitülasyonlar
E
Islahat Fermanı
Soru 3

Kadına yönelik aile içi şiddetin alkol tüketimi, kıskançlık ya da diğer psiklojik problemlerin erkeği şiddet davranışlarına yönelttiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyo-kültürel yaklaşım
B
Etolojik yaklaşım
C
Ontolojik yaklaşım
D
Bireysel yaklaşım
E
Sosyo-psikolojik yaklaşım
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi suç önleme aşamalarından biri değildir?

A
Proaktif aşama
B
Tepkisel aşama
C
Önleyici aşama
D
Cezalandırıcı aşama
E
Aktif aşama
Soru 5

Skogan ve Maxfield ekonomik ve sosyal yetersizliği, aşağıdakilerden hangisi ile tanımlamıştır?

A
Sosyal güvensizlik
B
Sosyal savunmasızlık
C
Sosyal başarısızlık
D
Sosyal yalnızlık
E
Sosyal yetersizlik
Soru 6

Yoğun kalabalıkların ve suç sorununun olduğu yerlerde görünür güvenlik kamerası ve devriye uygulamasına ağırlık verilmesi aşağıdaki hangi suç önleme yöntemine örnek olabilir?

A
Kent güvenliği yönetimi
B
Suçun bastırılması yöntemi
C
Durumsal önleme yöntemi
D
Caydırıcılık yöntemi
E
istihbarat faaliyetleri
Soru 7

Bireyin bir suça ya da suç ile ilişkilendirdiği sembollere karşı geliştirdiği duygusal endişe veya korku tepkisine ne ad verilir?

A
Tehdit
B
Suç korkusu
C
Savunmasızlık
D
Mağduriyet
E
Güvensizlik kaygısı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Dubovv ve arkadaşlarının suç korkusunu açıklamak amacıyla ileri sürdükleri kategorilerden biri değildir?

A
Saldırgan davranışlar
B
Kendini garantiye alma davranışı
C
Koruyucu davranışlar
D
Kaçınma davranışları
E
İletişimsel davranışlar
Soru 9

Turvey’e göre aşağıdakilerden hangisi mağduriyet riskini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Fizyolojik durum
B
Meslek
C
Cinsiyet
D
Yaş
E
Sosyal çevre
Soru 10

Mavvby ve VValklate'e göre aşağıdakilerden hangisi gönüllü organizasyonların özelliklerinden biridir?

A
Hiçbir maddi yardım talebini kabul etmemesi
B
Hizmetleri karşılığında yasal sınırlarla belirlenmiş cüzi bir ücret talep etmesi
C
Devlet tarafından kurulması
D
Kazanç amacı taşımaması
E
Devlet tarafından kontrol edilmesi
Soru 11

Suçların işlenmemesi, suçlulara verilecek cezaların belirlenmesi, suç mağdurlarına yönelik ekonomik, hukuki, sosyal hakların verilmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapılması aşağıdaki devlet organlarından hangisinin görev ve sorumluluk alanına girer?

A
Yargıtay
B
Danıştay
C
Bakanlar Kurulu
D
Sayıştay
E
TBMM
Soru 12

Bir eyleme bağlı olarak kişinin içine düştüğü sosyal, ekonomik, hukuki ve ruhsal zarar durumuna ne ad verilir?

A
Kaygı
B
Risk
C
Mağduriyet
D
Suç
E
Eşitsizlik
Soru 13

Organize suç örgütlerinin ekonomik kazancını artırmak amacıyla devlet kurumlarının üst düzey yetkilileriyle yakın ilişkiler kurmasıyla ortaya çıkan ilişkiler ağma organize suç literatüründe ne ad verilmektedir?

A
Mafios yapı
B
Partito ilişkiler
C
Diplomatik ilişkiler
D
Organize suç
E
Ulus-aşırı ağlar
Soru 14

16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun toplumsal yaşamına şekil veren büyük olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Patrona Ahmet isyanı
B
Yeniçeri isyanı
C
Şeyh Said isyanı
D
Celali isyanı
E
Canberdi Gazali isyanı
Soru 15

Sutherland, saygınlık ve yüksek statü sahibi bir kişi tarafından görevini yerine getirirken işlenen suçu aşağıdakilerden hangisi ile tanımlamıştır?

A
Organizasyon suçu
B
Şirket suçları
C
Beyaz yakalı suç
D
Sınırıaşan organize suç
E
Mavi yakalı suç
Soru 16

Devamlı suç işlemek üzere gizli bir şekilde örgütlenen üç veya daha fazla kişinin ekonomik kazanç elde etmek amacıyla bir araya gelmek suretiyle suç işlemesine ne ad verilir?

A
ideolojik Suç
B
Organize suç
C
Adi suç
D
Terör
E
Yolsuzluk
Soru 17

Terörizmle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Belirli bir siyasi yapıyı değiştirmek amacı güder.
B
Terörizm çok geniş bir yelpazeye sahip olan siyasal şiddetin özel bir türüdür.
C
Psikolojik savaşın önemli bir unsurudur.
D
Belirli bir örgüt tarafından sistematik bir şekilde uygulanır.
E
Terörizm ilk defa sanayi devriminin yaşandığı İngiltere'de görülmüştür.
Soru 18

Sanayileşme ve kentleşmenin getirdiği sorunlar, sağlıksız yerleşim alanları, içgöçler ve sonucunda meydana gelen çevreye uyum sorunu gibi faktörler terörizmin ortaya çıkma nedenlerinden hangisi ile ilişkilidir?

A
Siyasal nedenler
B
Kültürel nedenler
C
Ekonomik nedenler
D
Sosyal nedenler
E
Teknolojik nedenler
Soru 19

Otoriteyi ve her türlü düzeni reddeden, bireyi herşeyin üstünde tutan ideolojik akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anarşizm
B
Komünizm
C
Terörizm
D
Sosyalizm
E
Faşizm
Soru 20

Terörün organize ve sistematik bir hale dönüştüğü, ideoloji yönünün daha çok ön plana çıktığı ve stratejik bir yöntem olarak kullanıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
16. yüzyıl
B
17. yüzyıl
C
18. yüzyıl
D
19. yüzyıl
E
20. yüzyıl
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x