Suç Sosyolojisi 2015-2016 Vize Sınavı

Suç Sosyolojisi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toplumsal hayatın norm ve kurallardan daha hızlı değiştiği dönemlerde eski kuralların ortaya çıkan yeni durumları düzenlemekte yetersiz kalmasını Durkheim aşağıdaki hangi kavramla açıklamaktadır?

A
Anomi
B
Suç
C
Değişme
D
Çatışma
E
Şiddet
Soru 2

İnsanı tüm sosyal analizlerin merkezine koyan rasyonalite ve akılcılık eksenli bir bakış açısıyla suçu “rasyonel bir tercih” olarak ele alan suç teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik Okul
B
Pozitivist Okul
C
Doğaüstü Güçler Perspektifi
D
Eleştirel Perspektif
E
Suç Motivasyon Teorisi
Soru 3

Braithwait'e göre suç teşkil eden davranış ayıplanırken bunu gerçekleştiren kişinin korunduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ayrıştırıcı Utandırma Yaklaşımı
B
Birleştirici Utandırma Yaklaşımı
C
Anomi ve Gerilim Teorileri
D
Ayırıcı Birliktelikler Teorisi
E
Öz-Kontrol Teorisi
Soru 4

Shaw ve McKay suçu, geleneksel sosyal kontrol mekanizmalarındaki çöküşe bağlayan araştırmasında, nüfus hareketliliği, etnik heterojenlik ve buna bağlı olarak kültür farklılığı ve bazı durumlarda da kültür çatışmasını kalıcı ve etkin sosyal kontrol mekanizmalarının oluşamamasında temel faktörler olduğunu ortaya koyması sonucu fiziksel yapının sosyal yapıyı, sosyal yapının da bireyi etkileyeceğini öngörmesi sonucu ortaya çıkan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerilim Teorisi
B
Sosyal Sapma Teorisi
C
Sosyal Düzensizlik Teorisi
D
Damgalama Teorisi
E
Anomi Teorisi
Soru 5

İnsanların neden suç işledikleri ile ilgilenmeyen, her insanın uygun fırsatı yakaladığında suç işleyeceğini iddia ederek suç işlemeyenlerin neden işlemedikleri ile ilgilenen ve suç işlemeyi engelleyecek mekanizmaları ortaya koymaya çalışan sosyolojik suç teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anomi ve Gerilim Teorisi
B
Kontrol Teorileri
C
Damgalama Teorisi
D
Öğrenme Teorileri
E
Sosyal Bağ Teorisi
Soru 6

Dağınık polis sistemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bu sistemin dezavantajı, suistimal ve görevi kötüye kullanma oranını yükseltmesidir.
B
Merkeziyetçi yönetim anlayışına dayanan ve halk tarafından kabul edilen bir durumdur.
C
Bu sistemde polisin otoritesi görev yapılan bölgenin fiziksel ya da kültürel özelliklerine göre farklılık göstermez.
D
Suç, endüstrileşmenin, zenginliğin ve demokratik yapının doğal bir parçası olarak değerlendirilmekte ve kabul edilmektedir.
E
Türkiye bu sistemi benimseyen ve uygulayan ülkelerden biridir.
Soru 7

Türkiye’de genel güvenlik politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesindeki asıl sorumluluk aşağıdaki hangi devlet organına aittir?

A
Milli Güvenlik Kurulu
B
Cumhurbaşkanlığı
C
Türkiye Büyük Millet Meclisi
D
Bakanlar Kurulu
E
Genelkurmay Başkanlığı
Soru 8

Bireyin davranışlarını anlamak için onların davranışlarının neler olduğunun bilinmesine vurgu yapan, insanların davranışlarının temelini ihtiyaçlar piramidi ile açıklayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mead
B
Maslow
C
Burgess
D
Darwin
E
Dali
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de polis teşkilatının örgütlenmesinin temel hatlarını çizmiştir?

A
Merkeziyetçilik
B
Yerellik
C
Politize olmak
D
Parçalanmışlık
E
Dağınıklık
Soru 10

Birey, temel haklar ve özgürlükler gibi kavramların ön plana çıkması ve güvenliğin sadece devlet yoğun olmaktan çıkıp birey yoğun olarak da ele alınmaya başlanması aşağıdaki hangi gelişmeyle gerçekleşmiştir?

A
Coğrafi Keşifler
B
Matbaanın İcadı
C
Fransız İhtilali
D
Reform Hareketleri
E
Sanayi Devrimi
Soru 11

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Türkiye bu sözleşmeyi imzalamış ancak çeşitli engeller nedeniyle sözleşme Türkiye'de yürürlüğe girmemiştir.
B
Sözleşme Türkiye'de 1936 yılında yürürlüğe girmiştir.
C
Sözleşme taraf devletlerin yasal düzenlemelerine yönelik taahhüt içermemektedir.
D
Sözleşmeyi Türkiye 1985 yılında imzalamıştır.
E
Türkiye bu sözleşmeye taraf devletlerden biri değildir.
Soru 12

Yapılan akademik çalışmalara göre aşağıdakilerden hangisi aile içi şiddete uğrayan kadınların ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Kadınların affedici olmaları
B
Sosyal kurumların kadının erkeğe itaat etmesi gerektiğini önermeleri
C
Erkek otoritesini kayıtsız şartsız kabullenme
D
Kadınların duygusal oluşları
E
Kadınların ekonomik bağımsızlığının olmaması
Soru 13

Şiddet gören kadınların yaşadıkları olumsuzlukların üzerinden gelemeyeceklerine, bir şeyler yapsalar da olayların değişmeyeceğine inanmalarını ve bu durumun erkeğin uyguladığı şiddetin devam etmesine neden olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aile içi şiddet
B
Öğrenilmiş şiddet
C
Şiddetin normalleştirilmesi
D
Öğrenilmiş çaresizlik
E
Şiddetin rasyonelleştirilmesi
Soru 14

Türkiye’de 1987-1988 yıllarında kadın hareketinin bilinç yükseltme kampanyası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haydi Kızlar Okula kampanyası
B
Dayağa Hayır kampanyası
C
Eğitime Destek kampanyası
D
Bireysel Silahlanmaya Hayır kampanyası
E
Aile İçi Şiddete Son kampanyası
Soru 15

Eşine ya da çocuklarına aile içi şiddet uygulayan erkeklerin kendi çocukluk dönemlerinde ailelerinde aile içi şiddete tanıklık etmiş olduklarını, yani aile içi şiddetin kuşaktan kuşağa kültürel yollarla aktarıldığını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kriminolojik yaklaşım
B
Sosyo-kültürel yaklaşım
C
Bireysel yaklaşım
D
Psikanalitik yaklaşım
E
Sosyo-psikolojik yaklaşım
Soru 16

2005 yılında yürürlüğe giren Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisini amaçlamaktadır?

A
Suça elverişli fiziksel koşulların kaldırılmasını
B
Suç işlenmeden önce şüphelilerin tespit edilmesini
C
Suç işlendikten sonra suçların aydınlatılması ve kamuoyuna duyurulmasını
D
Caydırıcılık yoluyla suçların işlenmesinin önlenmesini
E
Eski hükümlülerin cezaevi sonrasında topluma kazandırılması ve tekrar suç işlemelerinin önlenmesini
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi suç önleme yaklaşımlarının amaçlarından biridir?

A
Suç işleyenlerin ıslah edilmesi
B
Suçla mücadele edecek birim sayısının artırılması
C
Vatandaşların kendini koruma dürtüsünün ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi
D
Suçun nedenlerini ortaya koyacak teorilerin geliştirilmesi
E
Suç işleyenlerin toplumun geri kalanından izole edilmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi suç önleme politikalarının başarılı olabilmesi için yapılması gerekenlerden biri değildir?

A
Vatandaşların ilgisi ve desteği sağlanmalıdır.
B
Suçun tipi ve hedefi bilinmelidir.
C
Bu politikalar vatandaş tarafından benimsenmelidir.
D
Suçu önleme politikaları vatandaş tarafından içselleşti rilmelidir.
E
Politikalar bireysel yaşam alanında uygulanmay konmalıdır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi suç önleyici sürecin aşamalarından biri değildir?

A
Suçu işleyen kişinin tespit edilip cezalandırılması
B
Fiziksel güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi ve planlanması
C
Sorunun tespiti
D
Takip ve değerlendirme
E
Verilerin analizi
Soru 20

Suçun önlenmesinde suç için elverişli fırsatların en aza indirilmesinin, şüphelinin zayıflatılıp mağdurun güçlendirilmesinin öneminin vurgulandığı ve suçun caydırıcılık yoluyla engellenmeye çalışıldığı suç önleme aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Islah Edici
B
Aktif
C
Tepkisel
D
Önleyici
E
Proaktif
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x