Suç Sosyolojisi 2017-2018 Final Sınavı

Suç Sosyolojisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gıda ve tarım ürünlerinin aşırı endüstrileşme faaliyetlerinin konusu haline getirilerek, genetiği değiştirilmiş ve kısırlaştırılmış tohum üretimine dönüştürülmesinin ve kapitalist çiftliklerin organik tarımı ticari bir metanın parçası haline getirmesi konularının suç tanımlamalarının içine dahil edilmesi gerektiğini öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Postmodern Kriminoloji Yaklaşımı
B
Marksist Kriminoloji Yaklaşımı
C
Ekolojik Kriminoloji Yaklaşım
D
Barışçı Kriminoloji Yaklaşımı
E
Yeni Sağ Gerçekçilik Yaklaşımı
Soru 2

Sosyal uyumun yüksek olduğu, bütünleşmiş mahalle veya muhitlerde suç korkusunun düşük, mahalle sakinleri arasındaki dayanışma ve bağlılığın zayıf, mahalle sakinlerinin paylaştığı ortak değerler aşınmış ve mahallede sosyal kontrolün sarsıldığına yönelik algı ve değerlendirmelerin artmasıyla suç korkusununun yüksek olacağını iddia eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savunmasızlık Yaklaşımı
B
Sosyal Kaygı Yaklaşımı
C
Risk Toplumu Yaklaşımı
D
Acımasız Dünya Yaklaşımı
E
Mağduriyet Yaklaşımı
Soru 3

Karşıt iki aktörün birbirine doğrudan saldırmak yerine üçüncü bir tarafın vasıtasıyla mücadele ettiği savaş türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzay savaşları
B
Soğuk savaşlar
C
Hukuk savaşları
D
Vekalet savaşları
E
Meşru savaşlar
Soru 4

Medyanın belli bir grubu (örneğin yoksullar) haberleştirirken izleyicide o grup hakkında nefret ve korku uyandıran bir dil ve semboller kullanmasına ne ad verilir?

A
Fobik Temsil
B
Heterofobya
C
Homofobya
D
Suç Temsili
E
Acımasız Dünya Temsili
Soru 5

G. Gerbner, televizyonun fiziksel saldırganlık olaylarını tasvir edişini tanımlamak için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmaktadır?

A
Traji-komik şiddet
B
Komik şiddet
C
Mutlu şiddet
D
Trajik şiddet
E
Sembolik şiddet
Soru 6

Televizyonun yarattığı paralel gerçeklik evreninin, insanların dünyayı daha tehlikeli ve kötücül bir yer olarak algılamalarına sebep olması durumunu anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Acımasız Dünya Sendromu
B
Stockholm Sendromu
C
Medyatik Gerçekler Sendromu
D
Korku Kültürü Sendromu
E
Medyatik Fobik Temsiller Sendromu
Soru 7

Medya şiddet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Medyanın sorumlu yayıncılığı sayesinde insanların şiddeti önlemeye yönelik eylemleri güçlü bir şekilde artış gösterir.
B
Medya filmler ve diziler aracılığıyla insanların güvenli bir dünyada yaşadıklarına inandırmaya gayret eder.
C
Medya, insanların korkularıyla yüzleşmelerini sağlayarak suçlara karşı daha gerçekçi önlemler alınması için eleştirel bir işlev yüklenmiştir.
D
insanları şiddet dolu bir dünyada yaşadıklarına ve dünyayı daha güvenli hale getirmek için şiddetin gerekli olduğuna inandırır.
E
Medya insanları daha saldırgan ve şiddet dolu olmalarını teşvik eder ve suç oranlarının epeyce artmasına doğrudan katkıda bulunur.
Soru 8

Bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişim ve diğer insanların bilgisayarlarını onlardan gizlice ve onların yerine kullanmak biçiminde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enformatik ihlal
B
Bilişim ihlali
C
Sibernetik fail
D
Siber Kalpazanlık
E
Hackerlık
Soru 9

Siber suçları işleyen kişilerin profilleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Heyecan ve macera arayışında olan ileri yaş grubundaki insanlardır.
B
Toplumsal, ekonomik, kültürel ve eğitimsel bakımdan marjinal bir arka plana sahip bireylerdir.
C
Psikolojik ve kültürel olarak sapkın davranışlara yatkın olan bireylerdir.
D
Vergi kaçırma ve offshore bankaların çalışma ilkelerini çok iyi analiz etme becerisine sahip bireylerdir.
E
Mali suçların nasıl işleneceği konusunda güçlü bir uzmanlığa sahip bireylerdir.
Soru 10

Bilişim sistemi olmadan İşlenemeyen ve bilişim sisteminin güvenliğini ve buna bağlı verileri veya kulanıcısını hedef alan suçlara ne ad verilir?

A
Bilgi suçu
B
idari suç
C
Mali suç
D
Enformatik suç
E
Sibersuç
Soru 11

1993 yılından bu yana hackerların ABD’nin Nevada Las Vegas kentinde bir araya gelerek bilgi, görgü ve deneyimlerini birbirleriyle paylaştıkları her yıl düzenlenen ve dünyanın en büyük yıllık hacker konferansı aşağıdakilerden hangisidir?

A
DeepCon
B
EnforCon
C
NeoCon
D
DefCon
E
NedCon
Soru 12

Sosyo-ekonomik anlamda yoksul ailelerin refahını arttırıcı önlemler geliştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleri hazırlanırken toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeler oluşturması, kadın sivil toplum kuruluşlarının taleplerinin karşılanması ve çalışmalarına destek verilmesi kadına yönelik şiddeti önleme ile ilgili hangi faaliyet kapsamına girmektedir?

A
Acil Eylem Planı Faaliyetleri
B
Destekleyici ve Güçlendirici Faaliyetler
C
Koruyucu Faaliyetler
D
Caydırmaya Yönelik Faaliyetler
E
Kısa Vadeli Faaliyetler
Soru 13

Deniz Kandiyoti’ye göre bazı kadınların erkek egemen sistemin “koruyucu” özelliklerinden fayda sağlayıp kendilerine yönelen baskıyı üzerileriden atmak ve statü kazanmak için ataerkil değerler sistemi çerçevesinde kadınlara biçilen geleneksel rolleri benimseyip bu sistemin kendilerine sağladığı özerk alanlarda güç ve iktidarlarını oluşturarak bu rollere rıza göstermesi ve uzlaşma eğilimleri aşağıdaki kavramlardan hangisiyle anlatılabilir?

A
Müzakereci ahlak
B
Müzakereci demokrasi
C
Ataerkil pazarlık
D
Sosyal müzakere
E
Stockholm sendromu
Soru 14

Kadına yönelik şiddet farklı sosyo-kültürel bağlamlarda farklı şekillerde ortaya çıkan br olgudur. Bu olgunun sosyolojik nedenlerini incelemek için tek bir nedenden ziyade birbiriyle bağlantılı şekilde etki oluşturan çok sayıda unsuru bütünsel bir şekilde değerlendirmek gerekir. Bu bağlamda, şiddete zemin hazırlayan ve sorunun 'kök nedenini’ oluşturan en temeldeki unsurun erkekler ve kadınlar arasında ________ olduğu söylenebilir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
eşitsiz güç ve iktidar ilişkileri
B
ekonomik eşitsizlikler
C
psikolojik farklılıklar
D
eğitim eşitsizlikleri
E
kültürel farklılıklar
Soru 15

Toplumun erkek ve kadın bireylere verdiği rol, eylem, görev ve sorumlulukları ifade eden; erkek ve kadın olmanın toplumda nasıl algılandığı ve bireylerden cinsiyetleriyle ilişkili kimliklerine dayalı olarak neler beklendiğine işaret eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal Aidiyet
B
Sosyal Kimlik inşası
C
Rasyonel Seçim
D
Toplumsal Cinsiyet
E
Toplumsal Vatandaşlık
Soru 16

Toplumsal statülerinden veya sosyolojik konumlarından ötürü, kendilerinin bir takım hak ve ayrıcalıklara sahip olduklarını düşünen ve bu hak ve ayrıcalıkların başka insanlar tarafından (örneğin Amerika’da siyah insanlar tarafından) tehdit edildiğini duygusuna kapılarak nefret suçu işleme eğiliminde olan nefret faili aşağıdaki hangi tipe girmektedir?

A
Misyoncu fail
B
Maceracı fail
C
Duygusal fail
D
İdealtipik fail
E
Reaktiffail
Soru 17

Bir bireyi bireysel özelliklerinden arındırarak, mensup olduğu ırkın, grubun ve cinsiyetin temsilcisi yerine koyarak ona yönelik nefret suçları işlenmesi aşağıdaki hangi yanlış düşünme biçimlerinden kaynaklanır?

A
Usavurma ve genelleme
B
Empati ve Sempati yoksunluğu
C
Soyutlama ve genelleme
D
Klişe ve idealtipleştirme
E
Genelleme ve spesifikleştirme
Soru 18

Türkiye’de “Temel Hak ve Özgürlüklerin Geliştirilmesi Amacıyla Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilk defa nefret suçları ile ilgili hükümlerin ortaya konduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A
1989
B
1991
C
2001
D
2007
E
2014
Soru 19

Yeni medya üzerinden oluşan sanal cemaatlerin dünya çapında bir demokratik kamusal alan yarattığı yani elektronik bir agora olduğu tezine açıkça karşı çıkarak, yeni medyada dünyanın her yanından bir araya gelerek kanaatlerini beyan eden anonim kitlenin hiç bir şeyini ortaya koymadan ve sorumluluk almadan işlere karışan meraklı insanlardan oluştuğunu bu yönüyle yeni medyanın kamusal alan ya da demokrasi alanı olmadığını ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
M. Castells
B
H. Dreyfus
C
M. Binark
D
C. Sustain
E
M. Bakardijeva
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x