Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler 2017-2018 Vize Sınavı

Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinde sürdürülebilirlik kavramının boyutları tam ve doğru olarak verilmiştir?

A
Çevresel, sosyal ve ekonomik
B
iletişimsel, yasal ve ekonomik
C
Çevresel, politik ve yasal
D
Yönetimsel, yaşamsal ve fiziksel
E
Ekonomik, politik ve yasal
Soru 2

Hiyerarşi ile uyum içinde, hem yatay hem de dikey yönde gerçekleşebilen iletişime ne ad verilir?

A
Etik iletişim
B
Çift yönlü iletişim
C
Kişiye bağlı iletişim
D
Resmi iletişim
E
Gayrı resmi iletişim
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilirliğin işletmelere katkılarından biri değildir?

A
işletme giderlerinde kısa vadede tasarruf
B
Yeni iş fırsatları
C
Artan kurumsal itibar
D
Yükselen marka değeri
E
Nitelikli iş gücü çekme
Soru 4

Bir şirketin paydaşlarının bugünkü ihtiyaçlarını karşılarken gelecekteki ihtiyaçlarını karşılama kapasitesinden ödün vermemesine ne ad verilir?

A
Kurumsal pazarlama
B
Sürdürülebilir işletme
C
Kitlesel paydaşlık
D
Kurumsal sürdürülebilirlik
E
Sosyal sorumluluk
Soru 5

İç ve dış etkilerle davranışların tekrarlanması ve hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren, şartlanmış davranışlara ne ad verilir?

A
Norm
B
Alışkanlık
C
Töre
D
Adap
E
Yargı
Soru 6

Sürdürülebilirlik açısından halkla ilişkiler etkinliklerinin planlamasında evrensel etik kurallarına vurgu yapan model aşağıdakilerden hangisidir?

A
işlevsel Etik Modeli
B
iletişim Kurma Etik Modeli
C
Anayasal Haklar Etik Modeli
D
Karar Verme Etik Modeli
E
Adalet Etik Modeli
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi etik modellerin başarıyla uygulanması için öncelikle yapılması gerekenlerden biridir?

A
Proje yönetim anlayışını benimseyen örgüt kültürünün olması
B
Hedef ve gereksinimlerin tanımlanmış olması
C
Halkla ilişkiler uzmanlarının gerekli bilgiye sahip olması
D
Evrensel değerlere önem verilmiş olması
E
Risk analizlerinin yapılmış olması
Soru 8

Halka ilişkilerin varlığını sürdürebilmesi aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?

A
Soruna çözüm oluşturabilecek gerçeklerin saptanması
B
Eyleme geçilmesi
C
Sınama sonuçlarının tartışılması
D
Kendi kontrolü dışında oluşan doğal olayları ön görmesi
E
Varlık kaynaklarının kalitesini sürdürebilmesi
Soru 9

İnsanın toplumsal hayatına bağlı olarak ortaya konulan ve maddi bir öneme dayanan yükümlülükler ile normatif yargılara vurgu yapan anlayışa ne ad verilir?

A
idealizm merkezli ahlak anlayışı
B
Etik ötesi yaklaşım
C
Materyalizm merkezli ahlak anlayışı
D
Pozitivizm
E
Varoluşçuluk
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi marka kimliğini oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
Korunabilir olma
B
Anlamlı olma
C
Hatırlanabilir olma
D
iletişime açık olma
E
Aktarılabilir olma
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir markanın işletmeye sağladığı faydalardan biri değildir?

A
Ürün performansında gelişmiş algı yaratması
B
Daha geniş fiyat marjları sağlaması
C
Tüketicinin bilgilenme maliyetinde azaltma sağlaması
D
Rekabete ve pazardaki krizlere daha fazla dayanıklılık götermesi
E
Daha fazla müşteri sadakati sağlaması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi markayı sürdürmenin ve canlandırmanın yollarından biri değildir?

A
Markanın tanındığı bazı pazarlarda satışına son vermek
B
Marka adı altındaki ürün ve/veya hizmetlere yeni kullanım alanları yaratmak
C
Markada yeni bir konumlandırma yapmak
D
Marka için ek dağıtım kanalları oluşturmak
E
Markaya, ürün ve/veya hizmeti güçlendirmek amacı ile yeni özellikler eklemek
Soru 13

Satın alan insanların imajını yansıtan markalara ne ad verilir?

A
Deneysel markalar
B
Özellikli markalar
C
Tutku markaları
D
Bireysel markalar
E
Jenerik markalar
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin, kimlik, imaj ve kurumsal marka kavramlarının bütünleşmesi ile ilişkide bulunduğu grupların nazarında toplu ifadesidir?

A
Marka kişiliği
B
Marka bilinirliği
C
Marka stratejisi
D
Marka imajı
E
Marka itibarı
Soru 15

Hazırlık-İletişim-Yayım-Geribildirim süreçleri aşağıdakilerden hangisinin alt basamaklarıdır?

A
Sosyal medya
B
Kontrol edilebilir medya
C
Sınırsız medya
D
Reklam faaliyetleri
E
Yapım faaliyetleri
Soru 16

Müşteri profili çıkarıldıktan sonra müşterinin demografik özelliklerine veya coğrafi alanlara göre farklı şekillerde yapılacak yaratıcı çalışmalara ne ad verilir?

A
Türev kökenli pozisyonlama
B
ihtiyaç kökenli pozisyonlama
C
Ürün kökenli pozisyonlama
D
Erişim kökenli pozisyonlama
E
Çeşit-kökenli pozisyonlama
Soru 17

Kaizen Anlayışı aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A
Planla-Düzelt ve Devam Et-Kontrol Et-Yap
B
Planla-Yap-Kontrol Et-Düzelt ve Devam Et
C
Planla-Örgütle-Kontrol et
D
Kontrol Et-Planla-Yap-Düzelt ve Devam Et
E
Planla-Kontrol Et-Yap-Düzelt ve Devam Et
Soru 18

I. Kampanya bitiminde sonuçların değerlendirilmesine olanak sağlamak
II.Halkla ilişkiler çalışmalarının genel bütçeye ne kadarlık bir yük getireceğini hesaplamak
III.Belirli bir bütçe ile ne gibi bir halkla ilişkiler programı yapılabileceğini öğrenmek
Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkiler programlarının bütçesinin yapılma nedenler indendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

İşletmenin sahip olduğu tüm olanak ve yeteneklerin müşteri yönlülük konusunda oluşturulacak bilgi altyapısının desteğiyle birleştirilerek sinerji yaratılmasına ne ad verilir?

A
Bütünleşik pazarlama
B
Guerilla pazarlama
C
Topyekün pazarlama
D
Klasik pazarlama
E
Birebir pazarlama
Soru 20

Harvard Üniversitesi’nin on bir yıl süren bir araştırmasına göre KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) ve sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştiren firmalar, rakiplerine göre kaç kat daha hızlı büyümektedir?

A
iki kat
B
Üç kat
C
Dört kat
D
Beş kat
E
Altı kat
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (15 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,80. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x