Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler 2018-2019 Final Sınavı

Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnsan en kolay kime yalan söyler?

A
Kendine
B
Arkadaşına
C
Amirine
D
Eşine
E
Çocuklarına
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilirlik açısından halkla ilişkiler alanında etiğin var oluş nedenlerinden biridir?

A
Örgütün, farklı sosyal medya kaynaklarında hesabı olan bireyleri bulmasını sağlamak
B
Bireyin örgüt içinde birlikte var olabilmesini sağlamak
C
Örgüt içinde işgörenlerin bireysel neye sahip olup olmayacaklarına karar vermek
D
Bireyin, çevreye saygılı ahlaki kararları kendi başına verebilmesini öğretmek
E
Örgüt içindeki bütün etkinlikleri sadece verimlilik açısında tanımlamak
Soru 3

Aktif ve proaktif unsurları beraberinde barındıran; toplumun, ekosistemin ya da sürekliliği olan herhangi bir oluşumun işlerini kesintisiz, bozulmadan devam ettirebilme yeteneğine ne ad verilir?

A
Sosyal sorumluluk
B
Proaktivite
C
Kurumsal sosyal sorumluluk
D
Kurumsal sürdürülebilirlik
E
Sürdürülebilirlik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, sürdürülebilirlik açısından halkla ilişkilerin ölçümü ve raporlanmasının ilk aşamasıdır?

A
Verileri toplama
B
Sorunu sezme
C
Araştırma yönteminin seçilmesi
D
Sorunu ifade etme
E
Rapor yazma
Soru 5

Kurumsal vizyon ve misyonlar çerçevesinde oluşturulan ve tüketici tarafından markanın nasıl algılanması isteniyorsa, o yönde yaratılan çalışmalar bütününe ne ad verilir?

A
Marka imajı
B
Markalaşma
C
Marka stratejisi
D
Marka kimliği
E
Marka ismi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi stratejik plan kapsamına girmez?

A
Şirketin isim listesi
B
Şirketin geleceğe dönük hareketleri
C
Şirketin eksik noktaları
D
Şirketi uzun vadeli olarak etkileyecek kritik noktalar
E
Şirketin anlık kararları
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, sürdürülebilirlik açısından halkla ilişkiler araştırmalarında sorunsalın belirlenmesinde “var olan nedir?” sorusunu yanıtlamaya çalışır?

A
Estetik
B
Epistemoloji
C
Ontoloji
D
Yöntem
E
Mantık
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir araştırmayı yürütmek için bilgiye ulaşmak ve bu bilgiyi geliştirmek için yapılması gerekendir?

A
En uygun araştırma modelini seçmek
B
Araştırmanın doğasını anlamak
C
Bireysel farklılıkları tanımak
D
Sorunsalın bileşenlerini saptamak
E
Örgütsel etik kurallarını belirlemek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bilginin yayılmasını sağlayan unsurlardandır?

A
Nüfus artışı
B
Sanayi devrimi
C
Savaşların sonlanması
D
Görsel sanatların gelişmesi
E
Kitle iletişim araçları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir şirket imajı oluşturmak için yapılan sosyal medya çalışmaları arasında yer almaz?

A
Reaktif çalışmalar
B
Kriz çalışmaları
C
Günlük çalışmalar
D
Rutin çalışmalar
E
Proaktif çalışmalar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dergilerin gazetelerden ayırdedilmesine yarar?

A
Söylenenlerin dikkat çekici olmasına çalışılır.
B
Günlük olarak insanlara ulaştırılır.
C
Görsel öğelere ağırlık verilirken basımı uzun zaman dilimine yayılır.
D
Diziler eğlence programları gibi seçenekler içerir.
E
Günlük verilerle haber yapılır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel medya araçlarından biri değildir?

A
Televizyon kanalı
B
Telefon
C
Dergi
D
Broşür
E
Sosyal medya
Soru 13

Yaratılan içerik miktarı aşağıdaki hangi sosyal medya uygulaması için marka bağlılığı açısından önemli bir ölçüttür?

A
Youtube
B
Flickr
C
Blog
D
Twitter
E
Pinterest
Soru 14

Bir işletme ile hedef kitlesi arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı yönetim fonksiyonuna ne ad verilir?

A
Halkla ilişkiler
B
Reklam
C
Kişisel satış
D
Pazarlama
E
Medya
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A
Yüzyüze iletişim
B
Kitlesel iletişim
C
Konuşma
D
Sürekli iletişim
E
Görüşme
Soru 16

“Medyaya kuruluşla ilgili doğru bilgiler vermek” aşağıdakilerden hangisini sağlar?

A
Öğrenme stratejisi
B
Tutarlılık
C
Bilgi paylaşımı
D
Bilgi stratejisi
E
Medya stratejisi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tüm ekosistemin arzu ettiği bir eylemdir?

A
Büyüme
B
Kâr
C
Etkileşim
D
Sürdürebilirlik
E
Kalkınma
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi şirket ve kurumların sosyal strateji hedeflerinden biri değildir?

A
Kurumun sosyal ağlarında çalışanların bilgi ve paylaşımına yatırım yapmak
B
Sosyal medyayı diğer medyanın yanında ikinci planda tutmak
C
Satış gücünü güçlendirmek için sosyal satış programları geliştirmek
D
Sosyal işletme programlarını ölçeklendirmek
E
Bir örgüt modeline karar vermek ya da geliştirmek
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x