Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir şirketin büyümesi ve kârlılığını kabul etmekle birlikte aynı zamanda şirketin çevresel koruma, sosyal adalet, eşitlik ve ekonomik kalkınma gibi sürdürülebilir kalkınma ile ilgili sosyal amaçları da yerine getirmesi gerektiğini kapsayan kavram seçeneklerden hangisidir?

A
Sosyal sürdürülebilirlik
B
Kurumsal sürdürülebilirlik
C
Kavramsal sürdürülebilirlik
D
Endüstriyel sürdürülebilirlik
E
Çevresel sürdürülebilirlik
Soru 2

Sürdürülebilirlik açısından enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak
B
Yenilenemeyen enerji kaynaklarını kullanmak
C
Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmamak
D
Enerji kaynaklarını tüketmeye yönelik kullanmak
E
Tüm enerji kaynaklarını göz ardı etmek
Soru 3

Sürdürülebilir kalkınma içerisinde herhangi bir enerji alternatifinin gerekliliğini değerlendirirken bir takım öngörüler dikkate alınmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi dikkate alınan bu öngörülerden biri değildir?

A
Demografik
B
Kurum
C
Enerji
D
Çevre
E
Jeopolitik
Soru 4

İşletmelerin şirketlerin kurumsal vatandaşlar olarak faaliyetlerini, çalışanlar ve paydaşlarıyla ilişkilerini sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konularda duyarlı, etik, sorumluluk sahibi yaklaşımlarla gerçekleştirmeleri ve toplumsal konulara yatırım yapmaları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkla ilişkiler
B
Sürdürülebilir kalkınma
C
Sürdürülebilirlik
D
Kurumsal sosyal sorumluluk
E
Kurumsal sürdürülebilirlik
Soru 5

Sürdürülebilir kalkınmanın amaçları arasında aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bulunmamaktadır?

A
Büyümeyi canlandırmak
B
Yabancı yatırımını çekmek
C
Büyümenin kalitesini artırmak
D
Kaynak tabanını korumak ve zenginleştirmek
E
İş bulma ihtiyacını karşılamak
Soru 6

Bir girişimin kamu ya da özel sektörde faaliyet gösteren bir kuruluşun temasta bulunduğu ya da bulunabileceği kesimlerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlü yönetim görevine ne ad verilmektedir?

A
Pazarlama
B
Rekabet
C
Halkla İlişkiler
D
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
E
Sosyal Sürdürülebilirlik
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluğun dezavantajlarındandır?

A
Sosyal faaliyetlerin maliyetleri artırması
B
Yeni insan kaynağına ihtiyaç duyulması
C
Örgütsel amaçlardan uzaklaşılması
D
Pazar kaybı
E
Yeni kaynak bulmada kolaylık
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilirlik açısından halkla ilişkilerde etiğin temel amaçlarından biri değildir?

A
Örgütte farkına varılan canlıları sevmeyi öğrenmek
B
Örgütte farkına varılan canlıları saymayı öğrenmek
C
Örgütte çevreyi sevmeyi öğrenmek
D
Örgütte çevreyi saymayı öğrenmek
E
Örgütte farkına varılan canlılara bakımı öğrenmek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir halkla ilişkiler bağlamında işgören ve müşterilerin tutum ve davranışlarını değerlendirme üzerine yoğunlaşmıştır?

A
Betimleyici etik
B
Uygulamalı etik
C
Meta etik
D
Normatif etik
E
Kuramsal etik
Soru 10

Hem işgörenlerin hem de son kullanıcı olan müşterilerin tutum ve davranışlarını ahlak çerçevesinde değerlendirme olanağı sunan ölçütleri geliştirme işiyle uğraşan, bu nedenle, gerek kurum gerek işgören gerek üretilen ürün ve(ya) hizmet gerek müşteri hakkında değerlendirme ölçütleri geliştiren etik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Betimleyici etik
B
Kuramsal etik
C
Normatif etik
D
Uygulamalı etik
E
Meta-etik
Soru 11

İşgören ve müşteri davranışları çerçevesinde, günümüzde ve gelecekte oluşabilecek gereksinimlere vurgu yapan sürdürülebilirlik açısından halkla ilişkilerde etik kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etiğin çevresel kodları
B
Etiğin ekonomik kodları
C
Etiğin kültürel kodları
D
Etiğin sosyal kodları
E
Etiğin küresel ve evrensel kodları
Soru 12

Kaliteli bir ürünün başarıya ulaşabilmesi için hangisiyle desteklenmesi gerekir?

A
Reklam faaliyetleri
B
Fiyat stratejisi
C
Pazarlama stratejisi
D
Marka
E
Verimlilik artışı
Soru 13

“Bir marka güçlü olabilir, farkındalığı ve çekiciliği de son derece yüksek olabilir ancak itibarı zayıf ya da düşük olabilir.”
Yukarıdaki cümlelere göre hangi iki kavram birbirinden farklıdır?

A
Marka-itibar
B
Kurum imajı-kurumsal kimlik
C
Marka imajı-saygınlık
D
Kurumsal marka-kurumsal imaj
E
Kurumsal kimlik-kalıcılık
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması unsurlarının ve tutundurma bileşenlerinin bir arada, tek bir amaca yönelik olarak kullanılması ve kuruluşun iletişim mesajlarının etkili ve efektif hale getirilmesi temeline oturtulması kavramını tanımlar?

A
Bütünleşik pazarlama
B
Doğrudan pazarlama
C
Kişisel satış
D
Reklam
E
Doğrudan reklam
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi markanın tüketiciler açısından önemli olmasının nedenlerinden biridir?

A
Markalar tanınmayı sağlarlar
B
Markalar arkadaş edinmede yardımcı olurlar
C
Markalar kişilerin tanıtımını yaparlar
D
Markalar karar vermeyi zorlaştırırlar
E
Markalar ürünün kalitesini arttırırlar
Soru 16

I. Daha fazla müşteri sadakati
II. Ürün performansında gelişmiş algı
III. Daha dar fiyat payları
IV. Lisanslama fırsatları ve marka genişlemesi imkânları
V. Fiyat artışlarında daha çok müşteri tepkisi
Yukarıdakilerden hangileri güçlü bir markanın işletmeler açısından sağladığı faydalar arasında yer almaktadır?

A
I ve II
B
II, III, IV
C
I, II, IV
D
III, IV, V
E
Hepsi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi markanın tüketiciler açısından önemi arasında bulunmamaktadır?

A
Markalar bilgilenme maliyetini artırırlar
B
Markalar, tanınmayı sağlar ve tercih yaratırlar
C
Markalar karar vermeyi kolaylaştırırlar
D
Markalar güven veren unsurlardır, kalite güvencesi sunarlar
E
Markalar arkadaşlık ve zevk sunarlar
Soru 18

I. Pazar koşullarının değişimi
II. Küresel pazarların oluşması
III. Giderek artan rekabet ortamı
IV. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler
V. Bilgiye ulaşmanın kolaylaşması
Yukarıdakilerden hangileri ürün markalarının giderek kurumsal markalara dönüşmesini ve marka itibarının öneminin artmasını sağlayan etmenler arasında yer almaktadır?

A
I ve II
B
I, II, III
C
I, IV, V
D
II, IV, V
E
Hepsi
Soru 19

Şirketin sürdürülmesi, faaliyetlerini en verimli şekilde gerçekleştirebilmesi için pazarda ve sektörde edineceği konuma ne ad verilir?

A
Kaizen anlayışı
B
Stratejik pozisyon
C
Hedef kitle
D
Sabit kıymet ve demirbaş alımları
E
Bütünleşik pazarlama
Soru 20

Belirli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin artırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla aceleci davranmaksızın süreçlere yönelik çalışan, süreç, zaman ve teknolojide çok sayıda gelişmenin hızlı bir şekilde sağlanmasını ve maliyetlerde düşüşü ifade eden kavrama ne ad verilir?

A
Hedef kitle
B
Swot
C
Smart
D
Kaizen anlayışı
E
Sabit kıymet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x