Tanıtım Ve Pazarlama 2017-2018 Final Sınavı

Tanıtım Ve Pazarlama 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Müşterilere hafızalarından silinmeyecek bir deneyim yaşatarak ürün ve hizmet farklılaştırma anlayışına sahip pazarlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal pazarlama
B
Deneyim pazarlaması
C
Sürdürülebilir pazarlama
D
Duygusal pazarlama
E
Bütünleşik pazarlama
Soru 2

Örgütsel amaçlar doğrultusunda tek bir planlama sistemiyle iletişim araçlarının ve kaynaklarının bütünleştirilme sürecine ne ad verilir?

A
Pazarlama iletişimi
B
Bütünleşik pazarlama iletişimi
C
Bütünleşik yönetim
D
iletişim süreci
E
Tutundurma
Soru 3

Hedef kitlenin reklam mesajına verdiği reaksiyonları ölçümleyen değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Checklist
B
Hatırlanabilirlik ölçümü
C
Psikolojik testler
D
Okunabilirlik analizi
E
Düşüncenin ölçümü
Soru 4

I. Gelirleri ve harcamaları arasında gelir aleyhine dengesizlik bulunur.
II. Tüketim kültürünün sınırlı nimetlerinden faydalanan toplumlardır.
III. Geleneksel tüketim alışkanlıklarının çizdiği rotada devam eden toplumlardır.
Tüketici toplumu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İnternet’i yeni bir iletişim teknolojisi olarak, geleneksel kitle iletişim araçlarından ayıran özelliklerden biridir?

A
Eşzamansız olabilme
B
inandırıcı olma
C
Geribildirim sağlama
D
Aynı anda mesaj iletebilme
E
Sürekli olabilme
Soru 6

Web sitesinin içeriğine uygun reklam sunumu yapılmasına ne ad verilir?

A
Coğrafi hedefleme
B
ilgi hedeflemesi
C
Davranışsal hedefleme
D
Bağlamsal hedefleme
E
Satın alma temeline göre hedefleme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İnternet’in ve yeni iletişim teknolojilerinin yarattığı değişimler arasında yer almaz?

A
Enformasyon miktarında artış
B
Medyanın ademi-merkezileşmesi
C
Dar yayıncılıktan kitlesel yayıncılığa geçiş
D
Enformasyonun demokratikleşmesi
E
iletişimde hızlanma
Soru 8

Yeni medyada değişen reklamcılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çift taraflı iletişim ve etkileşim vardır.
B
izleyici kitlesinin büyüklüğü büyük önem taşımaktadır.
C
Bir bedel ödemeden reklam yapma olanağı vardır.
D
içeriğin belirleyicisi tüketicilerdir.
E
Geleneksel reklamcılığa göre çok daha zengin seçenek sunar.
Soru 9

Bir spor salonu zincirinin, Aralık ve Ocak aylarında kapasitesini doldurmak için fiyat indirimi yapması aşağıdaki satış tutundurma amaçlarından hangisine bir örnektir?

A
Mevcut müşteri tabanını korumak
B
Mevsimsel satış dengesizliklerini gidermek
C
Yeni girilen bölgelerde aracı ağı kurmak
D
Marka değerini artırmak
E
Bütünleşik pazarlama iletişiminin etkinliğini artırmak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ticari odaklı satış tutundurma etkinliklerinin amaçlarından biridir?

A
Varolan markaların tüketimini artırmak
B
Spesifik bir pazar bölümünü hedeflemek
C
Marka değeri ve imaj oluşturmak
D
Varolan markalara yönelik ticari desteğin sürdürülmesini sağlamak
E
Satış elemanlarını yeni müşteriler elde etme konusunda cesaretlendirmek
Soru 11

Tüketicileri, perakendecileri ve toptancıları belirli bir ürünü denemeye teşvik etmek, ürüne yönelik talebi ve ürünün ulaşılabilirliğini artırmak için yapılan önceden belirlenmiş, belirli bir zaman aralığına yönelik uygulamalara ne ad verilir?

A
Reklam
B
Sponsorluk
C
Satış tutundurma
D
Halkla ilişkiler
E
Kişisel satış
Soru 12

Aşağıdaki kişisel satış tekniklerinden hangisi müşteriden gelen itirazı ürünü ya da hizmeti satın almayı gerektirecek nedenlere dönüştürmeyi amaçlar?

A
Boomerang tekniği
B
itirazı kabul etmeme tekniği
C
Geçiştirme tekniği
D
Soru sorma tekniği
E
Evet-Ama tekniği
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin doğrudan pazarlamayı tercih etme nedenlerinden biri değildir?

A
Eylem reklamı
B
Katma değer yaratan reklam etkisi
C
Doğrudan yanıt sağlayan reklam
D
Kolay ulaşılabilir olma
E
Muhasebeleştirebilme
Soru 14

Müşterinin satın almak niyetiyle satış yerinde bulunduğu kişisel satış türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sipariş alan satışçılar
B
Sipariş gönderen satışçılar
C
Sipariş elde eden satışçılar
D
Siparişi destekleyen satışçılar
E
Siparişi izleyen satışçılar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın amaçlarından biri değildir?

A
Potansiyel müşterileri belirlemek
B
Potansiyel müşterileri bulmak
C
Müşterilerin satın almalarına yardım etmek
D
Müşterilere satış sonrası destek sağlamak
E
Müşterilerle yalnızca satın alma esnasında iletişim kurmak
Soru 16

Örgüt veya işletmeye ilişkin olumlu ilgi ve algı oluşturmaya, olumlu bir kurumsal imaj yaratmaya yardımcı olacak şekilde önceden planlanmış faaliyetleri içeren halkla ilişkiler stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel amaçlı halkla ilişkiler
B
Geleneksel halkla ilişkiler
C
Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler
D
Reaktif halkla ilişkiler
E
Proaktif halkla ilişkiler
Soru 17

Bir örgütün farklı türlerdeki hedef kitleleri ile karşılıklı iyi niyet ve anlayış yaratılması ve bunun sürdürülmesini içeren planlı ve süreklilik arz eden çabalara ne ad verilir?

A
Halkla ilişkiler
B
Kurumsal reklam
C
Reklam
D
Satış tutundurma
E
Sponsorluk
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel görevleri arasında yer almaz?

A
Örgüt ve hedef kitleleri arasında iki yönlü bir iletişim kurmak
B
Örgüt ve hedef kitleleri arasındaki ilişkileri değerlendirmek
C
Örgütün politikaları ve faaliyetlerinin hedef kitleler nezdindeki etkisini incelemek
D
Örgüt ve hedef kitleleri açısından tüm taraflara yarar sağlayan yeni politikalar geliştirmeye yardımcı olmak
E
Örgütün ticari mesajlarını hedef kitlelere iletmek için reklam kampanyaları düzenlemek
Soru 19

Halkla ilişkiler sayesinde kurulan iletişimin paydaşlar nezdinde reklam olarak algılanmaması halkla ilişkilerin aşağıdaki avantajlarından hangisi ile ilgilidir?

A
imaj geliştirme
B
Maliyet
C
Özel hedef kitlelere ulaşma
D
inandırıcılık
E
Dikkat çekme
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x