Tanıtım Ve Pazarlama 2017-2018 Vize Sınavı

Tanıtım Ve Pazarlama 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tüketicilerin ucuz mala yöneleceklerini kabul eden, tüketicilerin fiyata çok önem verdiğini varsayan pazarlama felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üretim yaklaşımı
B
Ürün yaklaşımı
C
Satış yaklaşımı
D
Pazarlama yaklaşımı
E
Sosyal pazarlama yaklaşımı
Soru 2

Pazarlama kavramının dışsal müşterilere uygulandığı gibi örgüt içinde de uygulanmasına ne ad verilir?

A
Müşteri memnuniyeti
B
Pazarlama felsefesi
C
içsel pazarlama
D
Bütünleşik pazarlama iletişimi
E
Tutundurma
Soru 3

Küresel bir markaya yaşanılan şehirdeki alışveriş merkezinde ulaşılabilmesi ya da istenilen bir ürünü internetteki mağazasından alarak eve ulaşmasının sağlanması pazarlamanın sunduğu faydalardan hangisine bir örnektir?

A
Sahiplik faydası
B
Yer faydası
C
Şekil faydası
D
Zaman faydası
E
Finansal fayda
Soru 4

İşletmelerin müşterileri için değer yaratmak ve karşılığında müşterilerden değer elde etmek için onlarla uzun vadeli, güçlü ilişkiler kurma sürecine ne ad verilir?

A
iletişim
B
Pazarlama
C
Yönetim
D
Tutundurma
E
Halkla ilişkiler
Soru 5

Pazarlamanın tanımında yer alan önemli noktalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Pazarlama kâr amacı güden işletmelere uygundur.
B
Pazarlama sadece fiziksel ürünlerle ilgilidir.
C
Pazarlama toplumun değil tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerdir.
D
Üretim, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım temel pazarlama faaliyetlerini oluşturmaktadır.
E
Değişim süreci sadece üreticiden tüketiciye doğru gerçekleşir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin işlevlerinden biri değildir?

A
ilişki kurmak
B
Haber vermek
C
Bilgi vermek
D
Tutum ve davranış değişikliği yaratmak
E
Kontrol etmek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi içerisinde yer almaz?

A
Ürün tasarımı
B
Mağaza içi çalışmaları
C
Dağıtım
D
Satın alma sonrası hizmetler
E
Depolama
Soru 8

Bir gönderici ile alıcı arasında düşünce birliği ya da ortaklığı kurma sürecine ne ad verilir?

A
Ortam
B
Yönetişim
C
iletişim
D
Paylaşım
E
Sinerji
Soru 9

TV, radyo, gazete, dergi, web sayfaları gibi kitle iletişim araçları iletişimin öğelerinden hangisine bir örnektir?

A
Kaynak
B
Mesaj
C
Kanal
D
Geribildirim
E
Gürültü
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminin özelliklerinden biri değildir?

A
Mevcut ve potansiyel alıcılara yeni tutum kazandırmak ve davranış değişikliği oluşturmak amacıyla ikna edici bir özelliğe sahip olması
B
Gönderici ve alıcı arasında etkileşiminin olduğu bir süreç olması
C
Etkili bir mesaj oluşturarak hedef kitlede farkındalık yaratmak ve ürünü satın almaya yöneltmenin esas olması
D
Genel iletişim modeli çerçevesinde işleyen bir süreç olması
E
Verilen mesajlarda tutarlılık ve uyum birliğine gerek duyulmaması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi reklam etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan etkinlik ölçümlerinin gerçekleştirilme nedenlerinden biri değildir?

A
Hangi dönemde reklamın daha etkili bir ikna yöntemi olduğunu belirlemek
B
Çeşitli alternatifler arasından en uygun reklam aracını seçmek
C
Reklamın doyma noktasını bulmak
D
Gelecek dönem reklam bütçesini hazırlamak
E
Reklam ajansının seçimini yapmak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi reklamın işlevleri arasında yer almaz?

A
Hatırlatma
B
Değerlendirme
C
ikna etme
D
Destekleme
E
Bilgilendirme
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ikna etmeye yönelik reklam amaçlarından biridir?

A
Ürünün nasıl kullanılabileceğini açıklamak
B
Müşterilere ürünün satış noktalarını hatırlatmak
C
Pazara yeni giren bir ürün hakkında bilgi vermek
D
Marka tercihi yaratmak
E
Ürünün kullanım sezonu dışında da tüketicilerin zihninde kalmasını sağlamak
Soru 14

İnternet reklamlarının sonuçları ile geri dönüşümlerini kısa zamanda almak, internet reklamcılığının üstün yönlerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Ölçülebilirlik
B
Kesinlik
C
Esneklik
D
Çok yönlülük
E
Verimlilik
Soru 15

Reklam ile satış arasındaki matematiksel ilişkiye dayanarak reklam bütçesini belirleyen Satış Tepkisi Modeli aşağıdaki yöntemlerden hangisine birörnektir?

A
Kantitatif Yöntemler
B
Hedef Yöntemi
C
Maksimum Harcama Modeli
D
Rakipleri izleme Yöntemi
E
Satış Yüzdesi Yöntemi
Soru 16

Duygusal, anlık ve haz yaratan satın almaları ifade eden tüketim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hedonik tüketim
B
Sezgisel tüketim
C
Sembolik tüketim
D
Bilişsel tüketim
E
Özenli tüketim
Soru 17

Reklamın dünyada özellikle önem kazanmaya ve gerçek anlamda kullanılmaya başlamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Sembolik devrim
B
Postmodern devrim
C
Postfordist devrim
D
Endüstri devrimi
E
Tarım toplumu dönemi
Soru 18

Tüketicilerin çoğunluğunun yararcı olmayan ve statü arayışını, ilgi uyandırmayı, yenilik arayışını yansıtan özelliklere sahip ürün ve hizmetleri arzuladıkları hatta peşine düşüp, edinip sergiledikleri kültür türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanayi kültürü
B
Tüketim kültürü
C
Bilgi kültürü
D
Fordist kültür
E
Üretim kültürü
Soru 19

Kanaatkâr toplum kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tüketim kültürünün sınırlı nimetlerinden faydalanan toplumlardır.
B
Tüketim kültürünün genel olarak toplumun bireylerinin çoğunda egemen olduğu toplumlardır.
C
Geleneksel tüketim alışkanlıklarının çizdiği rotada devam eden toplumlardır.
D
Toplumun farklı sınıflarında gelirleri ve harcamaları arasında gelir aleyhine dengesizlik bulunan toplumlardır.
E
Geleneksel tüketim tarzıyla modern sonrası tüketim tarzı arasında sıkışmış ve bir adaptasyon süreci yaşamak durumunda olan toplumlardır.
Soru 20

Kapitalizmde üretim mallarının üretiminden tüketim mallarının üretilmesine doğru yaşanan sürece ne ad verilir?

A
Simgesel kapitalizm
B
Sanayi kapitalizmi
C
Süreç kapitalizmi
D
Tüketim kapitalizmi
E
Üretim kapitalizmi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x