Tanıtım Ve Pazarlama 2018-2019 Final Sınavı

Tanıtım Ve Pazarlama 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve etik yönden pazarlamaya getirilen eleştirilerden biridir?

A
Pazarlama miyopluğu, işletmelerin gerçek müşteri ihtiyaçlarını görmesini engeller.
B
işletme hedef tüketicilerin zihninde rakip markalara göre belirgin, farklı ve arzu edilir bir yer elde etmeye çalışır.
C
Pazarlama toplumun ihtiyaçlarını karşılar.
D
Pazarlama karması rekabet açısından işletmenin silahlarıdır.
E
Pazarlama yapay ihtiyaçlar yaratır.
Soru 2

Bütünleşik pazarlama iletişiminin planlanması ve organizasyonunun ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazarlama amaçlarının belirlenmesi
B
Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi
C
Taktik kararların oluşturulması
D
Durum analizinin yapılması
E
Pazarlama bütçesinin belirlenmesi
Soru 3

Reklamla ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yalnızca ticari firmalarca kullanılır.
B
Reklamı veren işletme bilinmez.
C
Pazarlamanın en etkili, en çok kullanılan iletişim yollarından biridir.
D
ilk örnekleri 20. yüzyıla dayanır.
E
Tamamen kişisel bir pazarlama aracıdır.
Soru 4

I. Reklamlarda daha çok ürünün tüm niteliklerinin ve fiyatının vurgulandığı bir anlatım söz konusudur.
II. Kimlik sorularına yanıt aranır.
III. Duygular ve semboller ön plandadır.
IV. Ait olunan ya da olunmak istenen her bir topluluğa yönelik bağlantı değerlerini ifade eden bir sunum vardır.
Günümüz yaşam tarzı merkezli reklamlarıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 5

Anahtar kelimelerin hedeflendiği, reklam verenin belirli anahtar kelimelere sponsor olduğu reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açılır pencere reklamları
B
Geçişken reklamlar
C
Ödemeli arama reklamları
D
In-search video reklamları
E
In-slate video reklamları
Soru 6

Bir dizi, yeni bölümlerinin yayınlanması öncesinde, diziye ya da dizide oynayan oyunculara ilgi duyan izleyicilerin yer aldığı, sık ziyaret ettikleri web sitelerini belirleyerek, yeni bölümlerinin tanıtımını bu siteler üzerinden gerçekleştirmesi durumunda aşağıdaki hedefleme yöntemlerinden hangisini kullanmıştır?

A
İçeriksel hedefleme
B
Coğrafi hedefleme
C
Davranışsal hedefleme
D
Demografik hedefleme
E
ilgi hedeflemesi
Soru 7

Yeni medyada değişen reklamcılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
izleyici kitlesinin büyüklüğü tanımlayıcı bir unsurdur.
B
içeriğin belirleyicisi tüketicidir.
C
Tek taraflı bir iletişim söz konusudur.
D
Geleneksel reklamcılığa göre daha az seçenek sunar.
E
Reklam yapmanın maliyeti artmıştır.
Soru 8

Kullanıcının kendisine en uygun zamanda mesajı almayı belirleyebilmesi, internetin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Karşılıklı etkileşim
B
Kitlesizleştirme
C
Eşzamansız olabilme
D
Medyanın ademi-merkezileşmesi
E
Enformasyonun demokratikleşmesi
Soru 9

Üreticilerin ve pazarlama kanalındaki diğer üyelerin ürünlerini perakendecilere itmesine yardımcı olan teşvikler ve harcamaları içeren tutundurma uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüketicilere yönelik uygulamaları satış tutundurma
B
işbirliğine yönelik uygulamaları satış tutundurma
C
Çalışanlara yönelik uygulamaları satış tutundurma
D
Aracılara yönelik uygulamaları satış tutundurma
E
Satış gücüne yönelik uygulamaları satış tutundurma
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ticari odaklı satış tutundurma uygulamalarının amaçlarından biri değildir?

A
Yeni markaların dağıtımını sağlamak
B
Yeni girilen bölgelerde aracı ağı kurmak
C
Bütünleşik pazarlama iletişimi kampanyasının etkinliğini artırmak
D
Üreticilerin fazla stoklarını eritmek
E
Mevsimsel satış dengesizliklerini gidermek
Soru 11

Bir havayolu firmasının anlaşmalı olduğu otellerde yapılan konaklamalara, araba kiralama şirketlerinden yapılan otomobil kiralamalarına ve teknoloji mağazalarından yapılan alışverişlere karşılık statü mili kazandırması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Etkinlik pazarlaması
B
Armağanlar
C
Para iadeleri
D
Sadakat programları
E
Satış noktası etkinlikleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurma uygulamalarının gelişimine etki eden faktörler arasında yer almaz?

A
Tüketicilerin marka sadakatinin azalması
B
Azalan reklam maliyetleri nedeniyle reklamın etkinliğinin artması
C
Kısa dönemde etkili bir satış artırma aracı olarak görülmesi
D
Markalar arasında fark yaratmanın bir yolu olarak kullanılması
E
Tüketicilerin parasal açıdan bir fırsat ya da değer elde etmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın avantajlarından biri değildir?

A
Diğer pazarlama iletişimi karması elemanlarına göre daha ucuz olması
B
Sunum sırasında verilen mesaja ekleme yapabilme imkânı sağlaması
C
Teknik bilgi gerektiren ürünler hakkında detaylı bilgi verme olanağı sağlaması
D
Alıcılar ile ilişkileri sürdürme noktasında etkin bir yöntem olması
E
Tercih yaratma, ikna etme ve eyleme geçirme noktasında etkili olması
Soru 14

Seçicilik, mesajların kişiselleştirilmesi, yaratıcı fikirleri kullanma esnekliği, hızlı iletişim kurulabilmesi gibi avantajları yanında cevap verme oranı düşük olan doğrudan pazarlama aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tele pazarlama
B
internet araçları
C
Kiosk pazarlama
D
Kataloglar
E
Doğrudan posta
Soru 15

Doğrudan pazarlamada kullanılacak araçların seçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Doğrudan pazarlamada tüm araçlar aynı anda kullanılır.
B
Poster, bülten, balon ve uçakla yapılan tanıtımlar, dijital veya dijital olmayan billboardlar doğrudan pazarlamada az kullanılmaktadır.
C
ilk doğrudan pazarlama uygulaması katalog ile olmuştur.
D
Kullanılan aracın kişiye erişim maliyeti arttıkça, o aracın eriştiği kişi üzerindeki etkisi azalmaktadır.
E
Olası müşteriye en kolay eriştiği tahmin edilen araç, en olumlu cevap ve tepki alan araçtır.
Soru 16

Bir satış personeline ve aracıya gerek kalmadan giyim eşyası, yazılım ve donanım malzemesi, kitap gibi ürünlerin satışını gerçekleştirmek için kullanılan katalog türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel alan katalogları
B
Referans katalogları
C
Süpermarket katalogları
D
Satışa yönelik kataloglar
E
Tanıtım katalogları
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sinsi pazarlama amaçlı kullanılabilecek yaklaşımlardan biri değildir?

A
Bir spor etkinliğinin ana sponsoru olarak reklamını yapmak
B
Kendisi sponsor olmadığı halde medyada olayı sahiplenmek
C
Yalnızca bir alt kategoriye sponsor olmasına karşın medyada olayın tamamıyla kendi arasında bağ kurulmasını sağlamak
D
Bir sporcu veya takıma sponsor olup etkinlik süresinde kendi reklamlarını yayınlamak
E
Ana faaliyete yönelik değil ancak bunun dâhil olduğu faaliyetler grubunu temsil eden bir reklam kampanyası oluşturmak
Soru 18

İşletmelerin toplumsal yaşamın refah, gelişme, sağlık, eğitim, kültür ve çevre alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşlarına verdiği desteği göstermek amacıyla kullandığı kurumsal reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kâr amaçlı reklamlar
B
Toplumsal fayda reklamları
C
Amaca yönelik reklamlar
D
Reaktif reklamlar
E
imaj reklamları
Soru 19

Bir örgüt veya işletmenin paylaşmak istediği bilgiyi yalnızca bir medya kuruluşuna vermesi, bunun karşılığında da daha fazla yer/zaman ve ulaşmak istediği hedef kitleye tam ulaştıracak program veya sayfada yer almayı talep etmesi durumunda kullandığı duyurum aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel olaylar
B
Basın bültenleri
C
Özel haberler
D
Basın toplantıları
E
Kurumsal reklamlar
Soru 20

İşletmeler farklı medya mecralarında yayınlanan programlara maddi veya ayni destek sağlamak yoluyla aşağıdaki tanıtım faaliyetlerinden hangisini gerçekleştirirler?

A
Program ve yayın sponsorluğu
B
Özel olay pazarlaması
C
Amaca bağlı pazarlama
D
Kurumsal reklam
E
Amaca bağlı sponsorluk
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (12 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,08. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x