Tanıtım Ve Pazarlama 2018-2019 Vize Sınavı

Tanıtım Ve Pazarlama 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Arzın talepten çok olduğu durumlarda geri dönmeyen müşterilerle kısa vadeli ilişkiler kurulmasına neden olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazarlama yaklaşımı
B
Üretim yaklaşımı
C
Ürün yaklaşımı
D
Satış yaklaşımı
E
Sosyal pazarlama yaklaşımı
Soru 2

Pazarlamaya ilişkin aşağıdaki eleştirilerden hangisine karşı pazarlamacılar “reklamın müşteriler için önemli bir bilgi kaynağı olduğunu” ileri sürerler?

A
Pazarlamacılar mucizeler vadeder.
B
Pazarlama tüketimi artırarak kaynakların boşa kullanılmasına neden olur.
C
Satış ve pazarlama birbiri yerine kullanılan kavramlardır.
D
Pazarlamacılar yapay ihtiyaçlar yaratır.
E
Pazarlamacılar bize insanları kim olduklarının ötesinde neye sahip olduklarına göre değerlendirmemizi öğretmektedirler.
Soru 3

Pazarlamanın son 60 yılına bakıldığında “Bir ürün geliştir, fiyatını belirle, tanıtımını ve dağıtımını yap” anlayışı aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Deneyim pazarlaması
B
Ürün yönetimi
C
Topluluk oluşturma
D
Marka yönetimi
E
Müşteri yönetimi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama insanının özelliklerinden biridir?

A
Mevcut değişim alternatifleri hakkında tam bir bilgiye sahip olması
B
Dış etkilerden etkilenmemesi
C
Sembolik ve faydacı değişimler gerçekleştirmesi
D
Tatminini azami düzeye çıkarmaya çalışması
E
Davranışlarının rasyonel olması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması bileşenlerinden tutundurmanın olası karar ve faaliyetlerinden biridir?

A
Yeni ürünler geliştirme
B
Taşıma metotlarını analiz etme
C
Kredi ve ödeme koşullarına karar verme
D
Sponsorlukları değerlendirme
E
Değişik müşteri türleri için indirimleri belirleme
Soru 6

Mesajın etkisini ölçmek için izleyici araştırmaları yapmak kitlesel iletişimde gözlenen temel farklılıklardan hangisine bir örnektir?

A
Alıcılarda farklılık
B
Mesajlarda farklılık
C
Geribildirimde farklılık
D
Göndericide farklılık
E
Kanallarda farklılık
Soru 7

Bir sigorta şirketinin reklamlarında sigorta yaptırılmazsa neler olabileceğini anlatması pazarlama iletişiminde kullanılan unsurlardan hangisi ile ilgilidir?

A
Alıcı
B
içerik
C
Yapı
D
Kod açma
E
Kanal
Soru 8

Kaynak ve alıcı arasında herhangi bir araç kullanılmadan, aynı ortam içerisinde gerçekleşen etkileşimli iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görsel iletişim
B
Araçlı iletişim
C
Uzaktan iletişim
D
Yazılı iletişim
E
Yüz yüze iletişim
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişiminin özelliklerinden biridir?

A
Tek tek insanların satın alma davranışlarının baz alındığı bir yapılanmanın mevcut olması
B
Üretim bazlı bir planlamanın yapılması
C
Doğrudan satın alma davranışlarını değil, farkındalık seviyelerini etkilemesi
D
Tek yönlü bir iletişim sürecini oluşturması
E
içeriden dışarıya doğru planlanması
Soru 10

Yer ve zaman için ücret ödenen, çok sayıda insana ulaşmak için oldukça elverişli olan ama mutlak maliyeti yüksek ve iyi tepki almanın zor olduğu kitlesel pazarlama iletişimi elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satış tutundurma
B
Doğrudan pazarlama
C
Reklam
D
Halkla ilişkiler
E
Kişisel satış
Soru 11

İyi bir reklam metninin basit, anlaşılması kolay olması ve hedef kitlenin dikkatini çekebilecek diğer özellikleri bünyesinde bulundurması gereği aşağıdaki reklam mesajı değerlendirme tekniklerinden hangisi ile belirlenebilir?

A
Hatırlamanın ölçümü
B
Tanınmanın ölçümü
C
Checklist
D
Okunabilirlik analizi
E
Psikolojik testler
Soru 12

Web sitelerinin içine yerleştirilen reklam panoları olup, aynı zamanda tıklandığında reklam verenin sitesine yönlenen internet reklam aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Advergame reklamlar
B
Pop-up reklamlar
C
Bağlantılı reklamlar
D
e-posta reklamları
E
Banner reklamlar
Soru 13

Reklamın rekabeti kamçıladığını ileri süren savunucular aşağıdaki eleştirilerden hangisine karşı çıkmaktadırlar?

A
Reklam tekelci etkiler yaratır.
B
Reklam kıt kaynakların israfıdır.
C
Reklam fiyatları yükseltir.
D
Reklam sosyal gruplar arasında kıskançlığı körükler.
E
Reklam maliyetleri artırır.
Soru 14

Bir ürünü yeni almış olanları doğru seçim yaptıkları konusunda bilişsel pişmanlıklarını ortadan kaldırarak rahatlatan reklam işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değer katma
B
ikna etme
C
Hatırlatma
D
Bilgilendirme
E
Destekleme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi internet reklamcılığının zayıf yönlerinden biri değildir?

A
internet reklamları, internetin bütünselliği içinde karşımıza çıktıkları için dikkat çekmeleri daha zordur.
B
internette reklam sektörünü oluşturan kurallar ve genel ilkeler henüz tam anlamıyla yerleşmiş değildir.
C
Amacı iyi belirlenmeyen her reklam kampanyası, hem iş modeline hem ürüne hem de markaya önemli ölçüde zarar vermektedir.
D
Internet reklamlarının sonuçları ile geri dönüşümlerini kısa zamanda almak mümkündür.
E
Dünyada internet erişimine sahip olmayan büyük bir tüketici kitlesi bulunmaktadır.
Soru 16

İlk reklam örnekleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
ilk reklam ajansı Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuştur.
B
Reklamın gerçek anlamdaki ilk örneklerine Ortaçağ Avrupası’nda rastlanır.
C
ilk basılı reklam uygulaması Almanya’da yapılmıştır.
D
Türkiye'ye basılı reklamlar 17. yüzyılda gelmiştir.
E
Türkiye'de ilk el ilanları terzi reklamlarıdır.
Soru 17

Tüketim olgusunun yok etmek, boşa çıkarmak, kullanıp bitirmek, israf etmek olarak tanımlandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üretim kapitalizmi
B
Endüstri devrimi
C
Sembolik tüketim
D
Tüketim kültürü
E
Tüketim kapitalizmi
Soru 18

Sembolik tüketim yapan bir tüketici, kendine (içe) dönük tüketim gerçekleştirerek hangi sorunun cevabını arar?

A
Ne olarak bilinmek istiyorum?
B
Aldığım ürün sosyal statüme uygun mu?
C
Ben kimim?
D
Tüketimi rasyonel güdülerle mi irrasyonel güdülerle mi yapıyorum?
E
Tüketimi ne için yapıyorum?
Soru 19

Tüketicilerin rutin hayatın akışından uzaklaşma isteğiyle hedonik alışverişe yönlenmeleri aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Yarış heyecanı
B
Neşelenme isteği
C
Sosyal deneyimler
D
Macera arayışı
E
Fikir edinmek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tüketim kültürünün özelliklerinden biri değildir?

A
Tüketimin yerel ve kişisel bir nitelik taşıması
B
Özgürlük, özel yaşam ve özel seçimler ile özdeşleştirilen bir kavram olması
C
işaretler, anlamlar, imajlar ve görseller ile sürekli dalgalanması
D
Pazar ekonomisinin var olduğu toplumların bir kültürü olması
E
Tüketmenin kültürü olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (8 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,13. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x