Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 2 2015-2016 Vize Sınavı

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hayatı ve dünyayı pasif, seyirci gözüyle seyreden bir ressamın bakışının hâkim olduğu tasvirlerle kurulmuş roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhâdârat
B
Zehra
C
Sergüzeşt
D
Araba Sevdası
E
Turfanda mı Yoksa Turfa mı?
Soru 2

Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre adlı oyunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dili ağır olan eser oynanmaktan çok okunmaya uygundur.
B
Konusunu 1853-1856 Türk-Rus savaşından alır.
C
Olumlu tipler hâkimdir.
D
Vatanseverlik ve İslam birliği fikri işlenir.
E
Tesadüfün geniş yer tuttuğu romantik bir eserdir.
Soru 3

Emile Zola’nın Toprak adlı romanı ile benzerlik gösteren eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sergüzeşt
B
Muhayyelât-ı Aziz Efendi
C
Müsâmeretnâme
D
Küçük Şeyler
E
Karabibik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı tiyatro eserini yazma nedenlerinden biri değildir?

A
Türkçeye çevrilip oynanan eserlerin dil bakımından zayıf, konu bakımından Eyerli halkı az ilgilendirir olması
B
Oyunların genellikle yabancı dillerde oynanması
C
Türk edebiyatını Batı tarzında bir program dâhilinde yenilemek istemesi
D
Halkın sahne eğlencelerine ve tiyatroya ilgi duyması
E
Yaşadığı bir olayı sahneye taşımak istemesi
Soru 5

Tiyatrodan sosyal fayda bekleyen ve halkın terbiyesinde ona görev yükleyen, ^oyunlarında vatan sevgisini ve sosyal konuları işleyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Vefik Paşa
B
Abdülhak Hâmit
C
Âli Bey
D
Namık Kemal
E
Ali Haydar
Soru 6

Magosa'da başlayıp Midilli’de 1881 yılında bitirebildiği bu kitap, Namık Kemal'in üzerinde en fazla çalıştığı eseridir. Konusu, İslâm âlemini tehdit eden Moğol istilasına karşı başkişinin giriştiği büyük mücadeledir. On beş perdeden oluşmaktadır.
Yukarıda sözü edilen tiyatro oyunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Celâleddin Harzemşah
B
Zavallı Çocuk
C
Cezmi
D
Vatan yahut Silistre
E
Âkif Bey
Soru 7

1870'li yıllarda tiyatro ile uğraşan iki gruptan birincisi edebî tiyatroya, genellikle trajediye; İkincisi komediye yönelmiştir. Birinci grubun başlıca temsilcisi Namık Kemal ve Abdülhak Hâmit'tir.
Aşağıdakilerin hangisinde ikinci grubun komediye yönelen temsilcileri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Recaizade Mahmut Ekrem-Ahmet Mithat
B
Ahmet Mithat-İbrahim Şinasi
C
Âli Bey-Ahmet Vefik Paşa
D
İbrahim Şinasi-Ahmet Vefik Paşa
E
Recaizade Mahmut Ekrem-Âli Bey
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Karabibik romanının özelliklerinden biri değildir?

A
Anlatım tekniklerinin ustaca kullanılması
B
Realizm-natüralizm akımının etkisinde yazılması
C
Türk köylüsünün sefaletini konu edinmesi
D
Olayların Antalya'nın kaş ilçesinin Beymelik köyünde geçmesi
E
Karmaşık bir konusunun bulunması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendi’nin Letâif-i Rivâyât adlı öykü serisinde yer almaz?

A
Pandomima
B
Mihnetkeşân
C
Bir Gerçek Hikâye
D
Bahtiyarlık
E
Cankurtaranlar
Soru 10

1883'te Rus yazarı Aleksandr Sergiyeviç’in “Akıldan Bela” adlı dört perdelik tiyatro eserini Türkçeye çeviren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mizancı Mehmet Murat
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Ahmet Mithat Efendi
D
Abdülhak Hamit
E
Sami Paşazade Sezai
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı ikinci kuşak romancılarından biridir?

A
Fatma Aliye Hanım *
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Nabizade Nâzım
D
Namık Kemal
E
Mehmet Celâl
Soru 12

Klasik öykü çizgisi içinde ortaya çıkan değişimin ilk örneği olarak dikkati çeken eserin içinde üç hayal ve her hayalin başında bir çerçeve öykü bulunur. Çerçeve öykünün içinde değişik şekillerde birbirine bağlanmış birkaç öykü yer alır. Eser, Binbir Gece Binbir Gündüz öykülerinin kurgusunu hatırlatır.
Yukarıda söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçük Şeyler
B
Muhayyelât-ı Aziz Efendi
C
Sergüzeşt
D
Karabibik
E
Dede Korkut
Soru 13

Zehra adlı roman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dönemin sosyal hayatını, eğlence yerlerini ayrıntılarıyla sergiler.
B
Bazı araştırmacılar tarafından Türkçede ilk psikolojik roman denemesi olarak kabul edilir.
C
Türk edebiyatında realist-natüralist anlayışa bağlı olarak yazılan ilk romanlardan biridir.
D
Teknik bakımdan neredeyse zayıf yönü bulunmayan bir eserdir.
E
İçerdiği olayların gelişimini ırsiyete bağlı ögeler yönlendirir.
Soru 14

Letâif-i Rivâyât ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bilinç akışı tekniğinin kullanıldığı ilk eserdir.
B
Tesadüflere yer verilmez.
C
Çehov tarzı anlatımı vardır.
D
Psikolojik tahliller ağır basar.
E
Âşık ve meddah tarzı anlatımı vardır.
Soru 15

Hikâyeleriyle romanları konu ve kurgu bakımından birbirinden pek ayrılmamakla birlikte onun eserlerinin bir kısmı romana daha yakın bulunmaktadır. O, romanlarındaki ahlâkçı ve öğretici yönüyle Ahmet Mithat Efendi'nin takipçisi durumundadır. Flora, Lorans gibi eserleri vardır.
Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Celâl
B
Fatma Âliye Hanım
C
Direktör Ali Bey
D
Mustafa Reşit
E
Fazlı Necip
Soru 16

Türk edebiyatında resimlenen ilk roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Araba Sevdası
B
Sergüzeşt
C
Eylül
D
Aşk-ı Memnu
E
Turfanda mı yoksa Turfa mı?
Soru 17

Berna Moran’a göre, Araba Sevdasınrn Türk edebiyatındaki ilk olma özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Natüralist olması
B
Konusunun esaret olması
C
Alafranga züppe tipinin kullanılması
D
Psikolojiye yer verilmesi
E
Bilinç akışı tekniğinin kullanılması
Soru 18

Fatma Âliye Hanım’ın Ahmet Mithat Efendi ile “Bir Kadın” takma adıyla ortaklaşa yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Refet
B
Ûfûl
C
Hayal ve Hakikat
D
Levâyih-i Hayat
E
Ûdî
Soru 19

Sergüzeşt-i Perviz, İkinci Ersas gibi iki ^manzum trajedisi ve Rüya Oyunu adlı bir de manzum komedisi bulunan Türk edebiyatının ilk trajedi yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Şinasi
B
Ali Haydar
C
Direktör Âli Bey
D
Şemsettin Sami
E
Ebuzziya Tevfik
Soru 20

Modern anlamda kısa öykünün başlangıcı olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pandomima
B
Müsâmeretnâme
C
Küçük Şeyler
D
Letâif-i Rivâyât
E
Karabibik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x