Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 2 2017-2018 Final Sınavı

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 2 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Muallim Naci’nin kullandığı müstear isimlerden biri değildir?

A
Ömer Hulusi
B
Bir Hâne Berduş
C
Mesud-ı Hârabâtî
D
Ahmed Mesud
E
Ömer Naci
Soru 2

Eski edebiyat anlayışını savunan Muallim Naci’nin etrafında oluşan Ukâz-ı Şübbân adlı gençlik topluluğunun da ürünlerini yayımladığı yayın aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mizan
B
Mektep
C
Fevaid
D
Mirsad
E
Saadet
Soru 3

Ara Nesil Dönemi'nde çıkan yayın organlarının kapağında “Siyasetten başka her şeyden bahseder.” ifadesinin yer almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasi konularda bilgilerinin olmaması
B
Siyaseti sevmemeleri
C
Siyasi konuları önemsiz görmeleri
D
Dönemin yöneticilerinin edebiyatın siyasete yönelmesini engelleyici tavrı
E
Siyasetçi olmamaları
Soru 4

Kulağa göre kafiye anlayışını ilk kez uygulayan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Ziya Paşa
C
Haşan Asaf
D
Şinasi
E
Yahya Kemal
Soru 5

Ahmet Rasim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tasvirleri kuru, olay örgüsünü kurma biçimi ise zayıftır.
B
Tür olarak birbirinden ayrılamayacak uzun hikâye ve kısa romanlar kaleme almıştır.
C
Zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, iyi bir eğitim almıştır.
D
Sayısı yirmi beşi bulan eserleri sanat yönünden zayıftır.
E
Eserlerinde aşk konusuna ağırlıklı olarak yer verilmiştir.
Soru 6

Recaizade Mahmut Ekrem'in konusunu Binbir Gündüz Masallarından alarak yazdığı son tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Afife Anjelik
B
Çok Bilen Çok Yanılır
C
Vuslat
D
Atala
E
Sabr u Sebat
Soru 7

Hikâyelerinde genellikle kadını ve onunla ilgili problemleri konu alan, hikâyelerini 1896’da Ma’kes-i Hayal adlı kitapta toplayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fatma Makbule Leman
B
Nabizâde Nâzım
C
Mehmet Celâl
D
Mizancı Mehmet Murat
E
Hüseyin Rahmi
Soru 8

Büyükada’da yaşayan Rum Anna için pek çok aşk şiiri yazdığı ve şiirlerine mekân olarak çoğunlukla Büyükada’yı seçtiği için “ada şairi” olarak anılan Ara Nesil şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Celal
B
Abdülhalim Memduh
C
Ali Ferruh
D
Ziya Paşa
E
Namık Kemal
Soru 9

Vatan Yahut Silistre adlı oyunda Zekiye tiplemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kılık değiştirerek cepheye gitmiştir.
B
Türk edebiyatında modern anlamda âşık kadın tiplemeleri içerisinde yer almaktadır.
C
Oyunun başından sonuna kadar değişim içindedir.
D
Oyunun sonunda kötü bir karaktere dönüşür.
E
Eğitim görmüş bir genç kızdır.
Soru 10

Muallim Naci’nin destek ve teşviki ile ilk şiirlerini Tercüman-ı Hakikaf'te yayımlayan Ara Nesil şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faik Esad
B
İsmail Safa
C
Mehmet Celal
D
Muallim Feyzi
E
Ziya Paşa
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Sami Paşazâde Sezai’nin hikâye türünde Türk edebiyatının gelişmesine yaptığı katkılardan biri değildir?

A
Onun kaleminden çıkan hikâyeler Batı tarzının başarılı örnekleri olmuştur.
B
Hikâyelerinde daha çok klasisizm etkisinde kalmıştır.
C
Hikâyeyi bağımsız bir tür olarak ilk kez o kabul etmiştir.
D
Türk edebiyatında küçük hikâyenin öncüsüdür.
E
Hikâye ilk defa onun kalemiyle toplumsal, dinî konuları taşımaktan kurtulmuştur.
Soru 12

Ara Nesil şairlerine “ılımlılar” da denmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geleneksel divan şiiri anlayışıyla Batılı modern şiir arasında bir orta yol tutturmaları
B
Düşünce olarak tamamen muhafazakâr olmaları
C
Gelenekten sapmamaları
D
Batı edebiyatından hiç etkilenmemiş olmaları
E
Yeniliğe tamamen kapalı olmaları
Soru 13

Mustafa Nuri'nin köy dekoru içerisinde erkek-kadın ilişkisini ve karşılıklı güveni ele aldığı tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akıldan Bela
B
Huşenk
C
Nalân
D
Bedriye
E
Büyücü Karı yahut Teehhül-Cebrî
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Ara Nesil mensuplarının tiyatroya yönelmesinde engelleyici etkenlerden biridir?

A
Roman türünü önemsemeleri
B
Geleneksel anlayışa bağlı olmaları
C
Dönemin baskıcı yönetimi
D
Tiyatroyu yeterince tanımamaları
E
iyi öğrenim görmemeleri
Soru 15

Münâcât adlı şiir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aruz vezni ile yazılmıştır.
B
Redif az kullanılmıştır.
C
Arapça ve Farsça tamlamalar yerine sade bir dil anlayışı benimsenmiştir.
D
Çeviri bir eserdir.
E
Mesnevi tipi kafiye örgüsü kullanılmıştır.
Soru 16

Ara Nesil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tamamiyle Batı edebiyatının kopyasıdır.
B
Ortak bir bildirileri vardır.
C
Hem geleneksel hem de yeni edebiyat anlayışını birlikte yürütmüştür.
D
Ortak bir yayın organları vardır.
E
Sadece şiir türünde eser vermişlerdir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Şinasi’nin Türk şiirine getirdiği yeniliklerden biri değildir?

A
Eski şiirin hayal sisteminden kaçınması
B
Duyguyu ön planda tutması
C
Somut olanı soyut olana tercih etmesi
D
Yeni bir dil anlayışını getirmesi
E
Akılcılık anlayışını benimsemesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Ara Neslin eserlerinde korumaya çalıştıkları unsurlardan biri değildir?

A
Türklük duyguları
B
Millî bakış açısı
C
Millî ahenk
D
Varoluşçu düşünce
E
Millî ruh
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında yanlış Batılılaşma sorununu işleyen romanlardan biridir?

A
Araba Sevdası
B
Küçük Şeyler
C
Sergüzeşt
D
Cezmi
E
Turfanda mı yoksa Turfa mı?
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x