Tarih Felsefesi 1 2016-2017 Final Sınavı

Tarih Felsefesi 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Avrupa düşüncesinin Hristiyanlıkla sürdürülen diyalog ve şiddetli tartışmalar çerçevesinde kavranabileceğin! ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Leon Pompa
B
Raymond Aron
C
Fernand Braudel
D
Benedetto Croce
E
Kari Jaspers
Soru 2

Hesiodos’a göre işleri güçleri saldırmak ve öldürmek olan, korkunç, kuwetli ve sonunda birbirini yok etmiş olan insanların yaşadıkları çağ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dördüncü soyun çağı
B
Altın soylular çağı
C
Gümüş soylular çağı
D
Beşinci soyun çağı
E
Tunç soylular çağı
Soru 3

Augustinus’un geliştirdiği tarih düşüncesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hıristiyan inanç esaslarının, bu tarih görüşünün oluşumunda katkısı yoktur.
B
Platon ve Aristoteles’in tarih metafiziklerinin bir sentezidir.
C
Tüm Ortaçağ boyunca Kilise’nin resmî tarih görüşü olmuştur.
D
Tarihteki olaylarda erekliliğin olmadığı düşüncesini yerleştirmiştir.
E
Tarihin başlangıcı ve sonunun belirsiz olduğunu savunmuştur.
Soru 4

İbn Sînâ’nın ilimler sınıflamasında ilimleri madde ve şeklin ilişkisi bakımından üçe ayırma konusunda etkisinde kaldığı düşünürler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Aristoteles ve Fârâbî
B
Kindî ve Fârâbî
C
Platon ve Aristoteles
D
Aristoteles ve Boethius
E
Plotinos ve Augustinus
Soru 5

İbn Haldûn’un tüm zamanını Kitâbu’l-İbefi ve Mukaddime’y yazmaya ayırdığı yer ve tarih aralığı, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Bicâye, 1374-1387
B
Gırnata, 1378-1385
C
Fas, 1377-1385
D
El-Ezher Medresesi, 1355-1360
E
ibn Selâme Kalesi, 1374-1378
Soru 6

İslâm Medeniyeti’nde Peygamber ve yakın çevresinin başına gelen önemli olayların anlatıldığı, yani içeriği özel sınırlarla belirlenmiş tarih kitaplarına verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sîre
B
Biyografi
C
Meğâzî
D
Tefsir
E
Tabâkât
Soru 7

Ortaçağ’dan günümüze uzanan zaman diliminde, Libya ve Tunus’tan Fas’a kadar uzanan, Kuzey Afrika’nın batı bölgesine verilmiş Arapça isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meşrık
B
Mağrip
C
Mısır
D
Endülüs
E
ifrikiyye
Soru 8

Hârezmî’de örneği görülen sınıflamaya göre, aşağıdakilerden hangisi Arap ilimleri kapsamındaki ilimlerden değildir?

A
Felsefe
B
Fıkıh
C
Tarih
D
Edebiyat
E
Kelâm
Soru 9

Descartesçi tarih yazımı okulunun temel bakış açısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tarih ancak edebiyata bağlı bir yazı sanatı olabilir.
B
Doğru tarih haberini yanlıştan ayırmak için Descartes, tek yol göstericidir.
C
Tarih asla apaçık ve kesin bilgi veremez.
D
Yazılı otoritelerin tanıklığı, eleştirel bir süzgeçten geçirilmeden kabul edilmemelidir.
E
Tarih, retoriğin gelişebilmesi için gerekli bir disiplindir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyılda sözü edilen historia türlerinden biri değildir?

A
Historia Ecclesiae
B
Historia Humana
C
Historia Civilis
D
Historia Naturalis
E
Historia Divina
Soru 11

Usçular, doğa ile us ya da evren ile zihin arasında gördükleri uygunluğun kaynağı olarak aşağıdakilerden hangisini öne sürmüşlerdir?

A
Felsefeyi
B
Varoluşun temel ilkelerini
C
insan beynini
D
Tanrı’yı
E
insan ruhunu
Soru 12

“Epistemoloji” olarak bildiğimiz felsefe disiplininin açıkça adını ilk kez kullanan, “doğmuş çocuğun adını koyan” düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Descartes
B
Locke
C
Spinoza
D
Bacon
E
Leibniz
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hobbes ve Bacon’ın ortak bir görüşüdür?

A
insan insanın kurdudur.
B
Bilgi güçtür.
C
Historia civilis, birtheoria etkinliği olamaz.
D
Bilimde tek geçerli yöntem tümevarımdır.
E
Egemene devredilen yönetim hakkı geri istenemez.
Soru 14

Günümüzde de kullanılan tarih çağları ayrımını-yani tarihin Antikçağ, Ortaçağ ve Yeniçağ adlı dönemlere ayrımını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niccolo Macchiavelli
B
Rene Descartes
C
Hugo Grotius
D
Jean Bodin
E
Francis Bacon
Soru 15

Voltaire’e göre gerçek, nesnel ve doğru tarihin yazılması için olmazsa olmaz koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eski uygarlıkların dillerini bilmek
B
En eski kaynakları kullanmak
C
Tarih metafiziği yapmak
D
Arkeolojik kazılar yapmak
E
Belgelere başvurmak
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinin, Aydınlanma döneminde öne çıkarılan bir değer olduğu söylenemez?

A
Eşitlik
B
Dünyevi mutluluk
C
Us
D
Tanrı krallığı
E
Kardeşlik
Soru 17

Vico’nun insanın varettiği kültür dünyasının, medeniyetlerin tümüne işaret edecek şekilde kullandığı anahtar kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Verum
B
Sivil
C
Corso
D
Ricorso
E
Providenz
Soru 18

Voltaire, ulusların kökenlerini anlatan hikâyelerin saçma unsurlarla dolmasıyla ilgili olarak aşağıdaki uluslardan hangisini örnek vermiştir?

A
Türkler
B
Araplar
C
Mısırlılar
D
Romalılar
E
Kartacalılar
Soru 19

“Başyapıt” anlamında kullanılan Latince tamlama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Magnus Liber
B
Magnum Opus
C
Magnum Bellum
D
Magna Domus
E
Magna Carta
Soru 20

Aşağıda Vico’nun tarih çağları ve temel nitelikleri üzerine verilmiş olan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
insanlık çağı - Dili kutsaldır.
B
Tanrılar çağı - insan tüm girişimlerinde fala ve kehânete başvurur.
C
Tanrılar çağı - Teokratik ve poetiktir.
D
Kahramanlar çağı - Mitolojik ve poetiktir, dili simgeseldir.
E
insanlık çağı - Us çağıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x