Tarih Felsefesi 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Tarih Felsefesi 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarihin insan topluluklarının ve onların kurumlarının tarihi olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vico
B
Voltaire
C
Rousseau
D
Hume
E
Herder
Soru 2

Tarihi, insanlığın bilgisi ve bu bilgi üzerine ortaya atılan kuramların toplamı olarak gören ve bu yüzden de insanın tarihinin en önemli kısmını felsefe ve dini de içeren insan düşüncesinin ve bilgisinin tarihi olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
W. Dilthey
B
V. Collingwood
C
P. Sorokin
D
K. Popper
E
K. Jasper
Soru 3

insanı bütünlüklü bir yapı olarak ele alıp tarih bağlamında ortaya koyan düşünce tarzıdır. Evreni kavramada ve açıklamada ortaya çıkan sorunlara çözüm getirmeyi ya da yeni bir evren kavrayışı geliştirmeyi hedefleyen düşünce ürünleri olarak, evren kavrayışında içerilen tüm soruları da yanıtlama çabasındadır.
Yukarıdaki paragrafta açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih epistemolojisi
B
Evren kavrayışı
C
Tarih metafiziği
D
Tarih kuramı
E
Tarih ontolojisi
Soru 4

Ruhu, bütün eylemlerin, yani iyi ve kötü olarak nitelenen her şeyin ardındaki neden olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pythagoras
B
Protagoras
C
Perikles
D
Platon
E
Parmenides
Soru 5

Yunan tarihçiliğinin, Thukydides ile birlikte hemen hemen tüm özelliklerini kazandığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jaeger
B
Collingvvood
C
Lacoste
D
Toulmin
E
Cole
Soru 6

Augustinus’a göre lustus Defnin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanı yaptıklarından dolayı ödüllendirecek veya cezalandıracak en yüksek ölçüttür.
B
Tanrı’nın İsa aracılığıyla insanlığa gösterdiği yoldur.
C
Tarih sürecinin başlangıcını belirleyen olaydır.
D
insanın günahkârlıktan kurtulması için sığınacağı tek çaresidir.
E
Günahlardan arınma ve kurtulma sürecine verilen addır.
Soru 7

Zamanın, Yahudilik ve Hıristiyanlık tarafından önemli bir sorun olarak görüldüğü ve hatta Batı’da serimlenen tarih felsefelerinin neredeyse tümünün temeline yerleştirildiği görüşünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gilson
B
Wartenburg
C
Eliade
D
Dilthey
E
Hegel
Soru 8

Plotinos’un varolanlar arasında öngördüğü hiyerarşide öncelik-sonralık sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Bir-Madde-Tek tek (bireysel) ruhlar-Evren Ruhu- ilk Akıl
B
Bir-Evren Ruhu-ilk Akıl- Tek tek (bireysel) ruhlar-Madde
C
Bir-Evren Ruhu- Tek tek (bireysel) ruhlar- ilk Akıl-Madde
D
Bir-ilk Akıl-Madde- Tek tek (bireysel) ruhlar-Evren Ruhu-Madde
E
Bir-ilk Akıl-Evren Ruhu-Tek tek (bireysel) ruhlar-Madde
Soru 9

Hıristiyanların yaklaşık M.S. 313’e dek süren kovuşturmaya ve işkenceye uğrama dönemindeki çalışmalarını ifade eden sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akrasia
B
Aletheia
C
Apologia
D
Panteizm
E
Apathia
Soru 10

İslâm’da her türlü tarih yazıcılığının çıkış noktasını Siyer-Meğâzî literatürünün oluşturduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Horovitz
B
Hitti
C
Humphreys
D
Mehdî
E
Lavvrence
Soru 11

İbn Haldûn’un bedevî-hadarî ümran ayrımı aşağıdaki ayrımlardan hangisine diğerlerine göre daha yakındır?

A
Ahlâkî / yozlaşmış kültür
B
Kırsal / kentsel toplum
C
Şehirli / köylü toplum
D
Basit / karmaşık yaşam tarzı
E
ilkel / gelişmiş medeniyet
Soru 12

İslâm’da her türlü tarih yazıcılığının çıkış noktasını oluşturan kaynak, Horovitz’e göre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalnızca Kur’ân tefsirleri
B
Kur’ân tefsirleri ve hadis rivayetleri
C
Yalnızca hadis rivayetleri
D
Siyer-Meğâzî literatürü
E
Tabâkât Kitapları
Soru 13

İlimleri sınıflarken fiziği “aşağı”, matematiği “orta” ve metafiziği “yüce” olarak niteleyip İbn Sînâ’yı etkileyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hârezmî
B
Âmirî
C
Kindî
D
Fârâbî
E
Râzî
Soru 14

Historik bilmenin doğrusunu varlığın yalnızca görünümünde bulduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rene Descartes
B
Benedictus Spinoza
C
Gottfried Wilhelm Leibniz
D
Nicholas Malebranche
E
Arnold Geulincx
Soru 15

Fizik biliminin kabul ettiği ilkeler çerçevesinde yeni bir anlayış olarak benimsenen ve yerleşen bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pratik
B
Statik
C
Dinamik
D
Kinetik
E
Mekanik
Soru 16

Tarih yazıcılığının ahlâk dersleri vermeye ve kıssadan hisse çıkarmaya yönelik tutumdan kurtulup olayları gerçek nedenleriyle anlatması gerektiğini ileri süren ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jean Bodin
B
Thomas Hobbes
C
Hugo Grotius
D
Niccolo Macchiavelli
E
Francis Bacon
Soru 17

Voltaire’e göre eski çağlara ilişkin 3000 yıllık tarihin yeterince bilinmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihin bir bilim olarak görülmemesi
B
Tarihçilerin eski çağlara ilgi duymaması
C
Dil bilen tarihçi eksikliği
D
Tarih araştırmalarının önemsenmemesi
E
Bilgi sağlayacak belgelerin yok edilmesi
Soru 18

Voltaire’in ulusların kökenlerini anlatan hikâyelerle ilgili saçma bulduğu unsurları nitelemek üzere kullandığı terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öznel tarih
B
Saçmalıklar tarihi
C
Sanıların tarihi
D
Hakiki tarih anlatımı
E
Nesnel tarih
Soru 19

Voltaire’i, felsefece yazılmış bir tarihe gereksinim duyulduğu konusunda esinlendirmiş olan düşünür ve yapıtı aşağıdakilerden verilmiştir? hangisinde bir arada

A
Giambattista Vco-Yeni Bilim
B
David Hume-Genel İngiltere Tarihi
C
Deniş Diderot-Filozofça Düşünceler
D
John Locke-Hoşgörü Üzerine Bir Mektup
E
Jean Jacques Rousseau-Toplum Sözleşmesi
Soru 20

Vico’ya göre doğa hakkındaki bilgi düzeyimiz ve sınırımız ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Doğa ancak us yoluyla kavranabilir.
B
Doğa ile us arasında birebir uygunluk vardır.
C
Doğa hakkındaki eksiksiz bilgiyi Tanrı insan zihnine yerleştirmiştir.
D
Doğa matematik dilinde yazılmış bir kitaptır.
E
Doğa insan yapımı olmadığı için, insan doğayı asla tam olarak bilemez.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x