Tarih Felsefesi 1 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Tarih Felsefesi 1 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarihi, insanlığın bilgisi ve bu bilgi üzerine ortaya atılan kuramların toplamı olarak gören ve bu yüzden de insanın tarihinin en önemli kısmını felsefe ve dini de içeren insan düşüncesinin ve bilgisinin tarihi olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
K. Jasper
B
W. Dilthey
C
K. Popper
D
V. Collingwood
E
P. Sorokin
Soru 2

Yunan tarihçiliğinin, Thukydides ile birlikte hemen hemen tüm özelliklerini kazandığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Collingwood
B
Cole
C
Lacoste
D
Jaeger
E
Toulmin
Soru 3

Günümüzde “medeniyet bilmeyen”, “vahşi”, “önüne geleni öldüren” gibi anlamlar yüklenen, fakat aslında “yabancı bir devletten/toplumdan”, ya da “Yunanca konuşmayan' anlamlarına gelen Yunanca sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Barbar
B
Polites
C
Polis
D
Politeia
E
Anthropos
Soru 4

Avrupa düşüncesinin Hristiyanlıkla sürdürülen diyalog ve şiddetli tartışmalar çerçevesinde kavranabileceğin! ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karl Jaspers
B
Raymond Aron
C
Benedetto Croce
D
Fernand Braudel
E
Leon Pompa
Soru 5

Alman Tarih Okulu’nun en cok bağlı kaldığı öne sürülen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dilthey
B
von Homboldt
C
Fichte
D
Kant
E
Herder
Soru 6

Günümüze ulaşan ve bilinen tek eseri Peloponnesos Savaşı olan ve tarihi olayları incelerken akılcı bir tutum takınan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristoteles
B
Pindaros
C
Heredotos
D
Thukydides
E
Hesiodos
Soru 7

Plotinos’un varolanlar arasında öngördüğü hiyerarşide öncelik-sonralık sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Bir-ilk Akıl-Evren Ruhu-Tek tek (bireysel) ruhlar-Madde
B
Bir-Evren Ruhu-ilk Akıl- Tek tek (bireysel) ruhlar-Madde
C
Bir-Evren Ruhu- Tek tek (bireysel) ruhlar- ilk Akıl-Madde
D
Bir-ilk Akıl-Madde- Tek tek (bireysel) ruhlar-Evren Ruhu-Madde
E
Bir-Madde-Tek tek (bireysel) ruhlar-Evren Ruhu- ilk Akıl
Soru 8

İslâm’ın gelişiyle, kavramların yüklendikleri anlamlarla birlikte birbirleriyle tamamen farklı ilişkilendirildiği yepyeni bir evren kavrayışının ortaya çıktığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hitti
B
De Boer
C
Eliade
D
Hodgson
E
Izutsu
Soru 9

Hıristiyanların yaklaşık M.S. 313’e dek süren kovuşturmaya ve işkenceye uğrama dönemindeki çalışmalarını ifade eden sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akrasia
B
Apathia
C
Apologia
D
Aletheia
E
Panteizm
Soru 10

İslâm’da her türlü tarih yazıcılığının çıkış noktasını oluşturan kaynak, Horovitz’e göre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalnızca Kur’ân tefsirleri
B
Siyer-Meğâzî literatürü
C
Kur’ân tefsirleri ve hadis rivayetleri
D
Yalnızca hadis rivayetleri
E
Tabâkât Kitapları
Soru 11

El-İsfahânî, hikmet terimi için aşağıdaki tanımlardan hangisini kullanmıştır?

A
ilimlerin öğrenimi için deneyimin zorunluluğunu kanıtlama
B
ilim ve akıl yoluyla gerçeği yakalama
C
ilmi insan hayatının amacı kılma
D
Aklın gerçekliği kavrama yetisine sonsuz güven duyma
E
Gerçekliği kavramada tek ölçüt olarak aklı tanıma
Soru 12

İlimleri sınıflarken fiziği “aşağı”, matematiği “orta” ve metafiziği “yüce” olarak niteleyip İbn Sînâ’yı etkileyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âmirî
B
Hârezmî
C
Kindî
D
Râzî
E
Fârâbî
Soru 13

18. yüzyıl Avrupa’sında tarih felsefesinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayıcı etkenlerin başında asağıdakilerden hangisi gelir?

A
Denklikçi Doğruluk Kuramı
B
Usçuluk
C
ilerleme inancı
D
Nedensellik Yasası
E
Matematik Fizik
Soru 14

John Locke’a göre, tanrı, evren, yaratılış gibi konular üzerinde spekülasyonlar yapmadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
insan bilgisinin kaynağı ve sınırları gibi sorunlarla hesaplaşma
B
insanın ruh mu, yoksa madde mi olduğunu sorgulama
C
insanın özgür istence sahip olup olmadığını ortaya çıkarma
D
Evrenin merkezini bilimsel olarak belirleme
E
Bütün niteliklerinden sıyırarak, varlığı önce varlık olarak kavrama
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisinin, Aydınlanma döneminde öne çıkarılan bir değer olduğu söylenemez?

A
Us
B
Eşitlik
C
Kardeşlik
D
Dünyevi mutluluk
E
Tanrı krallığı
Soru 16

Usçular, doğa ile us ya da evren ile zihin arasında gördükleri uygunluğun kaynağı olarak aşağıdakilerden hangisini öne sürmüşlerdir?

A
insan beynini
B
Varoluşun temel ilkelerini
C
Tanrı’yı
D
Felsefeyi
E
insan ruhunu
Soru 17

Rönesans döneminde felsefenin temel yönelimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kilise’nin öngörüleri doğrultusunda araştırmalar yapmıştır.
B
Tanrı’yı aramaya odaklanmıştır.
C
Ulusçuluğun ve ırkçılığın temellendirilmesine çalışılmıştır.
D
Düşünce alanında yeni otoritelerin yaratılması esas alınmıştır.
E
Yalnızca kendine ve insanın kendi yetilerine dayanmaya yönelmiştir.
Soru 18

Fizik biliminin kabul ettiği ilkeler çerçevesinde yeni bir anlayış olarak benimsenen ve yerleşen bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pratik
B
Mekanik
C
Kinetik
D
Dinamik
E
Statik
Soru 19

Aydmlanma’nm öne çıkardığı en önemli değer olan usun da sınırları olan bir yeti olduğunu göstererek felsefe tarihinde yeni bir çığır açan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
George Berkeley
B
David Hume
C
Giambattista Vico
D
Immanuel Kant
E
Jean-Jacques Rousseau
Soru 20

Aydınlanma adlandırmasıyla, aydınlanması beklenenin insan, aydınlatılması gerekeninse insan yaşamındaki anlam ve düzen olduğunu ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
A. Bıçak
B
D. Özlem
C
i. Tunalı
D
M. Gökberk
E
P. Hazard
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x