Tarih Felsefesi 1 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Tarih Felsefesi 1 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarihin insan topluluklarının ve onların kurumlarının tarihi olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herder
B
Voltaire
C
Vico
D
Rousseau
E
Hume
Soru 2

Savaşların ekonomik nedenler üzerinden çözümlendiği ilk tarih yapıtı ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A
Historias Apodeiksis; Herodotos
B
Theogonia; Hesiodos
C
Peloponnesos Savaşı; Thukydides
D
işler ve Günler; Hesiodos
E
Odysseia; Homeros
Soru 3

Yunan tarihçiliğinin, Thukydides ile birlikte hemen hemen tüm özelliklerini kazandığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cole
B
Collingwood
C
Lacoste
D
Jaeger
E
Toulmin
Soru 4

Tarihi düşünce ve kuramların genişliğiyle sınırlayarak çerçevesini çizmeye çalışan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fernand Braudel
B
Leon Pompa
C
Raymond Aron
D
Kari Popper
E
Kari Jaspers
Soru 5

Herodotos ve Thukydides'in historein kelimesi ile kastettiklerini historiografya olarak adlandıran ve Historiografya'yı ise bir edebiyat türü olarak şiirin altında sınıflandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sokrates
B
Homeros
C
Herakleios
D
Platon
E
Aristoteles
Soru 6

Tüm varlığın oluşumundaki “ana madde’’-“ilk madde” anlamında kullanılan Eski Yunanca terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Historein
B
Psyhe
C
Arkhe
D
Pathos
E
Polemos
Soru 7

İşleri güçleri saldırmak ve öldürmek olan, korkunç, kuvvetli, sonunda birbirini yok etmiş olan insanlar, Hesiodos’a göre, aşağıdaki çağlardan hangisinde yaşamıştır?

A
Tunç soylular çağında
B
Beşinci soyun çağında
C
Gümüş soylular çağında
D
Dördüncü soyun çağında
E
Altın soylular çağında
Soru 8

Augustinus’un geliştirdiği tarih düşüncesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hıristiyan inanç esaslarının, bu tarih görüşünün oluşumunda katkısı yoktur.
B
Platon ve Aristoteles’in tarih metafiziklerinin bir sentezidir.
C
Tarihteki olaylarda erekliliğin olmadığı düşüncesini yerleştirmiştir.
D
Tarihin başlangıcı ve sonunun belirsiz olduğunu savunmuştur.
E
Tüm Ortaçağ boyunca Kilise’nin resmî tarih görüşü olmuştur.
Soru 9

Augustinus’a göre güdülerinin ve gururunun peşinden giden insanların üyesi oldukları devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Civitas Urbis
B
Civitas lustitiae
C
Civitas Regis
D
Civitas Diaboli
E
Civitas Dei
Soru 10

İbn Haldûn’un bedevî-hadarî ümran ayrımı aşağıdaki ayrımlardan hangisine diğerlerine göre daha yakındır?

A
Kırsal / kentsel toplum
B
ilkel / gelişmiş medeniyet
C
Şehirli / köylü toplum
D
Ahlâkî / yozlaşmış kültür
E
Basit / karmaşık yaşam tarzı
Soru 11

Plotinos’un varolanlar arasında öngördüğü hiyerarşide öncelik-sonralık sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Bir-ilk Akıl-Evren Ruhu-Tek tek (bireysel) ruhlar-Madde
B
Bir-Evren Ruhu-ilk Akıl- Tek tek (bireysel) ruhlar-Madde
C
Bir-Evren Ruhu- Tek tek (bireysel) ruhlar- ilk Akıl-Madde
D
Bir-ilk Akıl-Madde- Tek tek (bireysel) ruhlar-Evren Ruhu-Madde
E
Bir-Madde-Tek tek (bireysel) ruhlar-Evren Ruhu- ilk Akıl
Soru 12

İslâm’da her türlü tarih yazıcılığının çıkış noktasını oluşturan kaynak, Horovitz’e göre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tabâkât Kitapları
B
Siyer-Meğâzî literatürü
C
Yalnızca hadis rivayetleri
D
Kur’ân tefsirleri ve hadis rivayetleri
E
Yalnızca Kur’ân tefsirleri
Soru 13

İlimleri sınıflarken fiziği “aşağı”, matematiği “orta” ve metafiziği “yüce” olarak niteleyip İbn Sînâ’yı etkileyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kindî
B
Âmirî
C
Fârâbî
D
Hârezmî
E
Râzî
Soru 14

Vico’nun insanlık adına ilerlemelere, gelişmelere işaret etmek için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Convertundur
B
Corso
C
Gratia
D
Ricorso
E
Factum
Soru 15

Fizik biliminin kabul ettiği ilkeler çerçevesinde yeni bir anlayış olarak benimsenen ve yerleşen bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pratik
B
Kinetik
C
Statik
D
Dinamik
E
Mekanik
Soru 16

Vico’ya göre doğa hakkındaki bilgi düzeyimiz ve sınırımız ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Doğa ile us arasında birebir uygunluk vardır.
B
Doğa ancak us yoluyla kavranabilir.
C
Doğa matematik dilinde yazılmış bir kitaptır.
D
Doğa insan yapımı olmadığı için, insan doğayı asla tam olarak bilemez.
E
Doğa hakkındaki eksiksiz bilgiyi Tanrı insan zihnine yerleştirmiştir.
Soru 17

Aydınlanma’nın öne çıkardığı en önemli değer olan usun da sınırları olan bir yeti olduğunu göstererek felsefe tarihinde yeni bir çığır açan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
George Berkeley
B
Jean-Jacques Rousseau
C
Immanuel Kant
D
David Hume
E
Giambattista Vico
Soru 18

Eski Yunanca’da “sağlam temelli, hakiki bilgi” anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Energeia
B
Doxa
C
Entelekheia
D
Eudaimonia
E
Episteme
Soru 19

Rönesans’ta insan için “aranması ve bulunması için uğruna mücadele verilmesi gereken, sonsuz bir görev” olarak görülmeye başlanan doğrulukların Ortaçağ’daki konumunu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Aklın rehberliğinde erişilebilen yaşam öğretileri
B
Bulunmuş, hazır bilgi paketi
C
Araştırma sonucu elde edilen kesin bilgi
D
Temellendirilmiş deney ve gözlemler topluluğu
E
Deney ve gözlemle bulunabilecek Tanrı hakikatleri
Soru 20

(I) Francis Bacon “insan tini”nin algılanan olgularla ilişki sırasında genelde pasif durumda olan üç temel yetiden söz eder. (II) Bu temel yetiler Us, imgelem ve Anımsamadır. (III) insanın felsefe ile ilgili etkinliklerini Us ile eşleştirir. (IV) Şiir ile ilgili etkinliklerini imgelem ile eşleştirir. (V) Tarih ile ilgili etkinliklerini de Anımsama ile eşleştirir.
Yukarıdaki paragrafta Francis Bacon’un savunduğu görüşler ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x