Tarih Felsefesi 1 2018-2019 Vize Sınavı

Tarih Felsefesi 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Collingwood’un tarihe ilişkin sorduğu dört temel sorudan biri değildir?

A
Tarih bir düşünüş mü yoksa eylem mi?
B
Tarihin tanımı nedir?
C
Tarihin nesnesi nedir? Yani, tarih neyi araştırır?
D
Tarihin yöntemi nedir?
E
Tarihin ereği nedir?
Soru 2

Varlığı tek tek nitelikleriyle değil de bir bütün olarak kavramayı ve anlamlandırmayı amaçlayan felsefe disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

A
Theoria
B
Epistemoloji
C
Fenomenoloji
D
Gnoseoloji
E
Metafizik
Soru 3

Alman Tarih Okulu’ndan etkilenerek tarih bilimini temellendiren, çağında gelişip yaygınlık kazanarak “bilimsel bilgi” tartışmalarını kuşatmış olan, pozitivist anlayışa şiddetle karşı çıkmış ve onların öne sürdüklerinin aksine, doğa bilimleri yanında, insanın ve yapıp ettiklerinin inceleme konusu kılındığı başka bir bilimsel araştırma sahasının var olduğunu ısrarla savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
R. F. Atkinson
B
W. Dilthey
C
K. Popper
D
R. G. Collingwood
E
W. H. Walsh
Soru 4

Tarihi, insanlığın bilgisi ve bu bilgi üzerine ortaya atılan kuramların toplamı olarak gören ve bu yüzden de insanın tarihinin en önemli kısmını felsefe ve dini de içeren insan düşüncesinin ve bilgisinin tarihi olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
W. Dilthey
B
R.G. Collingwood
C
K. Popper
D
K. Jasper
E
P. Sorokin
Soru 5

Tarih, sistemli, düzenli ve güvenilir bilgi veren bir çalışma alanı, ya da bilim olarak tanımlandığında, tarihin aşağıdaki anlamlarından hangisine işaret edilmiş olunur?

A
Historia rerum gestarum
B
Res gestae
C
Zaman
D
Geçmişin bütünü
E
Annales
Soru 6

“Tarihçinin ilgilendiği sorunlar alanı ile tarih felsefesinin sorunları birbirinden uzaktır; çünkü tarihçi olayları ve nedenleri olduğu gibi kavramanın peşindeyken, tarih felsefesi, tarihçilerin yaptıkları çalışmaları da dikkate alarak olayları belirleyen ilkeleri ortaya koymayı amaçlar”
Yukarıdaki paragrafta tarih ile ilgili görüşleri aktarılan düşünür, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kari Jaspers
B
Ronald Field Atkinson
C
Robin George Collingwood
D
Pitirim Sorokin
E
Kari Popper
Soru 7

Alman Tarih Okulu’nun en cok bağlı kaldığı öne sürülen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
von Homboldt
B
Herder
C
Kant
D
Fichte
E
Dilthey
Soru 8

Toulmin’e göre felsefenin metafizik yoluna girerek, doğa bilimlerinin tarihsel görünüşten ziyade kuramsal fizik-matematik yönünde gelişmesine zemin hazırlayan düşünürler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A
Pythagoras ve Parmenides
B
Parmenides ve Zenon
C
Herakleitos ve Anaksagoras
D
Demokritos ve Leukippos
E
Platon ve Aristoteles
Soru 9

Aristoteles’e göre bilgiyi güzel şeyler yapmak için bir araç olarak gören ve kullanan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Apodeiktik bilgi
B
Poietik bilgi
C
Teorik bilgi
D
Episteme
E
Pratik bilgi
Soru 10

Hesiodos’a göre işleri güçleri saldırmak ve öldürmek olan, korkunç, kuvvetli ve sonunda birbirini yok etmiş olan insanların yaşadıkları çağ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beşinci soyun çağı
B
Gümüş soylular çağı
C
Altın soylular çağı
D
Tunç soylular çağı
E
Dördüncü soyun çağı
Soru 11

Yunan tarihçiliğinin Thukydides ile birlikte hemen hemen tüm özelliklerini kazandığı düşüncesini savunan tarih felsefecisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Wartenburg
B
Gilson
C
Eliade
D
Collingwood
E
Diltey
Soru 12

“Historeinden, yalnızca geçmişteki olayların aktarımı ve kaydının değil, bununla birlikte geçmişte kalan insan-toplum olaylarını değerlendirme ve yorumlama etkinliğinin de anlaşılması gerektiğini ilk kez savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Platon
B
Herodotos
C
Pindaros
D
Thukydides
E
Aristoteles
Soru 13

Historein kavramının “genel bir açıklamaya sokulamayan, ancak gözlenen, ya da tanık olunan olayların bilgisine verilen isim anlamıyla kullanıldığı Platon yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Phaidros
B
Kritias
C
Devlet Adamı
D
Timaios
E
Phaidon
Soru 14

Tarih yazıcılarını “insanlar için geçmişten ders çıkaran edebiyatçılar” olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Augustinus
B
Aristoteles
C
Clemens
D
Cicero
E
Marcus Aurelius
Soru 15

Augustinus’a göre Gratia, insanı aşağıdakilerden en cok hangisinden kurtarabilecek tek şeydir?

A
Açlık, sefalet ve düşkünlükten
B
Cehennem ateşinden
C
Ölümlülükten
D
Dünyadaki sıkıntılardan
E
Güdüler ve gurur yüzünden düşülen günahkârlıktan
Soru 16

İskenderiyeli Clemens’in savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi vanlıstır?

A
inanmak bilmekten önce gelir.
B
inanmanın nihai amacı anlamaktır.
C
Anlamak beklentisiyle inanmak, karşı küstahlıktır. Tanrı’ya
D
inanmak, bilmenin temelini oluşturu ır.
E
Gnostik anlayışa sahip filozoflardan biridir. Hıristiyan
Soru 17

Augustinus’un bilgi alanlarını sınıflarken aşağıdakilerden hangisini yapması, onun theoria-historia karşıtlığını aşamadığı yorumuna yol açmıştır?

A
Tarih yazımına gramerin yanında yer vermesi
B
Tarihsel olayları anlamlandırmada tek ölçüt tanıması
C
incil’i tarih yazımında bir mihenk taşı gibi kabul etmesi
D
Tarihi hem varlık hem de bilgi sorunu olarak görmesi
E
Tanrı’ya ilişkin bilgiye en üstün bilgi statüsü tanıması
Soru 18

Augustinus’a göre, bu dünyada güdülerin ve gururunun peşinden gidenlerin kurdukları devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Civitas Hominis
B
Civitas Christi
C
Civitas Temana
D
Civitas Dei
E
Civitas Divina
Soru 19

Hıristiyanlığın getirdiği zaman anlayışının, yine kendilerinin getirisi olan erekli tarih anlayışına dayandığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paul Yorck v. Wartenburg
B
Robin George Collingwood
C
Etienne Gilson
D
Erich Dirikler
E
Mircea Eliade
Soru 20

Kilise Babaları Dönemi’nden Skolastik Felsefe’ye geçişin sembolü olarak kabul edilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Augustinus
B
Anselmus
C
Abelardus
D
Boethius
E
Aguinas
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x