Tarih Felsefesi 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Tarih Felsefesi 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarih bilimlerine doğa bilimlerinden bağımsız olan epistemolojik bir temel sağlamak istemiştir?

A
Marx
B
Comte
C
Hegel
D
Dilthey
E
Kierkegaard
Soru 2

Saint-Simon'un insanlığın ilerlemesi ile kastettiği ve insanlığın ilerlemesi sözünden anladığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumların siyasallaşması
B
Mutlak Tin'in kendini açması
C
Tarihin belirli bir sona doğru yaklaşması
D
insanlığın refaha ve mutluluğa kavuşması
E
Dini inançların gelişmesi
Soru 3

Herder’e göre tarihte mutlak bir genellikten söz edilememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihin tarih dışı kavramlar ve ilkelerle açıklanabilmesi
B
Tarihin doğadan ayrı bir alan olarak varolması
C
Tarihte ortaya çıkan ulusların tekrar etmeyen ayırdedici niteliklerinin olması
D
Tarihte ortaya çıkan her olayın tek bir kavramla açıklanabilmesi
E
Tarihin bütün çağlarında kendini tekrar eden niteliklerin ortaya çıkması
Soru 4

Collingvvood’un tarih anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tarihi anlamak için öncelikle evrensel bir tarih felsefesi oluşturulmalıdır.
B
Tarih bilgisi insanın kendisi hakkında bir bilgidir.
C
Tarihin yöntemi geçmiş yaşantıyı zihinde yeniden kurmaktır.
D
Doğayı araştırmanın yolu bilimsel yöntem, zihni araştırmanın yolu ise tarihsel yöntemdir.
E
Tarihçi, kendi kişiliğinin tarihsel bir kişilik olduğu bilen ve bu bilinçle tarihteki kişilere ve düşüncelere yönelen bir insandır.
Soru 5

Tarih sürecinin akla uygun olması Kant’a göre aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A
Tarihsel sürecin mekanik bir süreç olmasını
B
Tarihte her olayın akla uygun olarak ortaya çıkmış olmasını
C
Tarihin rastlantıya dayalı olgular toplamı olmasını
D
Tarihin bütününün ereğe uygun olarak tasarımlanmasını
E
Tarihte genel bir doğa planının varolmasını
Soru 6

Belirli bir tarihsel döneme ait, ya da bizimkinden farklı bir tinselliğe ait yazılı yapıtları yorumlayarak anlamaya Dilthey ne ad verir?

A
Tarihselcilik
B
Tanıma
C
Hermeneutik
D
Yapı Söküm
E
Metodolojik Bakış
Soru 7

Schopenhauer’e göre tarihte nesnellikten söz edilememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öznel varoluş zorunluluğunun bulunması
B
Nesnel olaylardan söz edilememesi
C
Rastlantıya dayalı oluşlardan meydana gelmesi
D
insan aklının gelişmesinin söz konusu olması
E
Mutlak bir zorunlulukla ilerlemesi
Soru 8

Kültürlerin tıpkı doğal bir organizma gibi doğup, yaşayıp, öldüğünü ileri süren 20. yüzyıl düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hegel
B
Dilthey
C
Spengler
D
Croce
E
Popper
Soru 9

Schelling’in tarih anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tarih içinde eylemde bulunan birey değil türdür.
B
Tarih içinde eylemde bulunan bireysel kişilerdir.
C
Tarih içinde zorunluluk hiçbir zaman ortaya çıkmaz.
D
Tarihte özgürlüğün zorunluluğundan söz edilemez.
E
Tarih doğa gibi döngüsel oluşun varolduğu bir süreçtir.
Soru 10

Hegel’in düşüncesine göre dünya tarihiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dünya tarihi Tin’in etkinliğinin bir sonucudur.
B
Dünya tarihi bireylerin etkinliğinin bir sonucudur.
C
Dünya tarihinde yeni olan hiçbir şey yoktur.
D
Dünya tarihinde olaylar zinciri döngüseldir.
E
Dünya tarihinin zorunlu bir nedeni yoktur.
Soru 11

Anlama ve açıklama karşıtlığını doğa ve tarih karşıtlığı üzerinden açıklayan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pozitivizm
B
Mutlak idealizm
C
Neo-pozitivizm
D
Anti-pozitivizm
E
Tarihsel materyalizm
Soru 12

Hegel’e göre belirli bir çağı belirleyen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zeitgeist
B
Tarihin özdeşliği
C
Aklın hilesi
D
Doğal varlık
E
Çağın tutkusu
Soru 13

Comte’a göre bütün insanlık tarihinin geçirmiş ve geçirmekte olduğu dönemleri açıklayabilecek tek yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih yasası
B
Olgu yasaları
C
Genel çekim yasası
D
Toplum yasaları
E
Üç hal yasası
Soru 14

Popper’e göre tarihte öndeyide bulunmanın olanaksızlığının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasalar insan tarafından konulan kurallar olduğundan öndeyi olanaksızdır.
B
Doğa biliminde öndeyi olanaksız olduğundan tarihte de olanaksızdır.
C
Tarih bilimi geçmişin yasalarını araştırdığı için geleceğe ilişkin öndeyi olanaksızdır.
D
Tarihteki yasalar karmaşık ve anlaşılması güç olduğundan öndeyi olanaksızdır.
E
Tarihte genel geçer ilkeler, yasalar olmadığından öndeyi olanaksızdır.
Soru 15

Marx’a göre tarihsel gelişme için diyalektik devinim oluşturacak karşıtlığı tarihte yaratan neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diyalektik gelişme
B
işbölümü
C
Siyasal ilkeler
D
Devrim
E
Tin’in idesi
Soru 16

Nietzsche’nin yararlı olabilecek tarih yazımları olarak belirlediği üç tür tarih yazımı, aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A
Anıtsal tarih, kaynaktan tarih, felsefi tarih
B
Antik tarih, modern tarih, çağdaş tarih
C
Anıtsal tarih, eleştirel tarih, felsefi tarih
D
Bilimsel tarih, felsefi tarih, sanatsal tarih
E
Anıtsal tarih, antik tarih, eleştirel tarih
Soru 17

Kehanetçi veya kaderci bir tarih felsefesi kurmaya çalışan düşünce biçimine 20 yüzyılda verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilimsel tarih
B
Tarihsicilik
C
Tarihselcilik
D
Görelilik
E
Kaderci tarih
Soru 18

Herder’e göre tarihe yönelen bakış açısını belirleyen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihe aklın ve yasaların belirlenimi altında bakılması
B
Tarihe yine tarihin kendisinden çıkarılacak bir ilkeyle bakılması
C
Tarihsel bakışın doğal bakışla aynı ilkeye göre belirlenmesi
D
Tarihe tarihin dışından konulan bir ilkeyle bakılması
E
Tarihe tarihsel olmayan bir ilkeyle bakılması
Soru 19

Nietzsche’nin tarihsel olayların tek bir anlamı olamayacağı ve tarihte nesnellikten söz edilemeyeceği yolundaki tarih eleştirisi, tarihe hangi bakış açısından getirilmiş bir eleştiridir?

A
Metafizik
B
Varlıkbilimsel (Ontolojik)
C
Tarihsel
D
Kültürel
E
Bilgikuramsal (Epistemolojik)
Soru 20

Marx'ın tarih anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ona göre her tarih döneminde egemen sınıf düşüncelerine evrensellik atfeder ve tarihi kendi düşüncesinin belirlediğini savunur.
B
Tarihi birbirini izleyen beş ayrı döneme ayırarak inceler.
C
Her tarihsel dönem kendi içinde kendisini ortadan kaldıracak maddi koşulları taşır.
D
Tarihi genel olarak sınıf savaşımları tarihi olarak yorumlar.
E
Her toplum biçimi tarihte bir döneme karşılık gelir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x