Tarih Felsefesi 2 2015-2016 Vize Sınavı

Tarih Felsefesi 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Schelling’in tarih anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tarih içinde zorunluluk hiçbir zaman ortaya çıkmaz.
B
Tarihte özgürlüğün zorunluluğundan söz edilemez.
C
Tarih doğa gibi döngüsel oluşun varolduğu bir süreçtir.
D
Tarih içinde eylemde bulunan birey değil türdür.
E
Tarih içinde eylemde bulunan bireysel kişilerdir.
Soru 2

Genel doğa planı olarak tarihin amacı Kant’a göre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireylerin tarihte amaçlı eylemlerinin varolması
B
Dünya yurttaşlığı düzeninin gerçekleşmesi
C
Yeryüzünde Tanrı devleti kurulması
D
Doğa planının kendisini gerçekleştirmesi
E
Doğanın insanlara yol göstermesi
Soru 3

Kant'a göre aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır.
Yukarıdaki aydınlanma tanımı tarih ile ilgili aşağıdakilerden hangisini varsayar?

A
ilerleme düşüncesi
B
Tarihsellik düşüncesi
C
Aydınlanmanın sonu düşüncesi
D
Ortaçağ düşüncesi
E
Diyalektik düşünce
Soru 4

Schelling’in tarih tasarımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Doğa ve tarih amaçsız ve plansız işleyen olaylar zinciridirler.
B
Doğa ve tarih tek mutlak varlığın birbirine karşıt iki ayrı görünümüdür.
C
Doğa ve tarih iki ayrı mutlak varlığın birbirine karşı görünüşleridir.
D
Doğada ve tarihte mutlak bir zorunluluk bulma olanağı yoktur.
E
Doğa ve tarih kendi kendilerini tekrarlayan süreçlerdir.
Soru 5

Schelling’e göre tarihi olanaklı kılan şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğada zorunluluk kavramının bulunmasıdır.
B
Özgürlük ve zorunluluğun birlik içinde olmasıdır.
C
Tarihin olanağı bireylerin özgürlüğünün olanağına bağlı olmasıdır.
D
Tarihte zorunluluğun bulunmamasıdır.
E
Her şeyin kayıt altına alınabilmesidir.
Soru 6

Alman İdealistlerinin tarihe bakış açısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tarihte kalıcı ilkeler ve yasalar bulunmadığını düşünmüşlerdir.
B
Tarihi rastlantıya dayalı ilerleyen bir süreç olarak ele almışlardır.
C
Tarihi ereksellikten yoksun belirsiz bir süreç olarak ele almışlardır.
D
Tarihi belirli bir ereğe doğru devinen bir süreç olarak ele almışlardır.
E
Tarihi mekanik ve etkin nedenlere dayalı bir süreç olarak tasarlamışlardır.
Soru 7

Turgot ve Condorcet’ye göre tarihte ilerlemeyi sağlayan güçler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özgürlük ve tin
B
Özgürlük ve zorunluluk
C
Bilim ve din
D
Tarih ve ilerleme
E
Bilim ve akıl
Soru 8

Tarihin her evresinde görülecek değişmez ilke Herder'e göre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hümanite
B
Nedensellik
C
Doğa
D
Ereksellik
E
Akıl
Soru 9

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi uygarlaşmayı eşitsizliğin artması olarak görüp aydınlanmanın ilerleme idealine karşı çıkmıştır?

A
Öondorcet
B
Turgot
C
Rousseau
D
Gibbons
E
Voltaire
Soru 10

Fichte'nin tarih düşüncesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tarih zorunlu olarak ilerler.
B
Aklın ereği insan türünün özgürlüğüdür.
C
Özgürlük bireylerin tümünde tek tek meydana geldiğinde anlamlı olur.
D
Tarihin bölümlenmesi, yani devirlerin sıralanması zorunludur.
E
Aklın amacının anlaşılmasıyla tarihin biçimlenişi anlam kazanır.
Soru 11

Marx’ın tarih anlayışında tüm insanlık tarihinin ilk öncülü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutlak ide’nin varoluşu
B
Sınıfsız toplumun doğuşu
C
insanın tinsel etkinliği
D
Sınıflı toplumun doğuşu
E
Maddi yaşamın üretimi
Soru 12

Hegel’e göre bir halkın asıl nesnel tarihi aşağıdakilerden hangisine sahip olmaları ile başlar?

A
Kendine ait bir geçmişinin olması
B
Öznel bir tarihinin olması
C
Doğa bilimine sahip olması
D
Tarih bilimine sahip olması
E
Geleceğe yönelik beklentilerinin olması
Soru 13

(I) Tarihteki gelişme zaman içinde olan bir gelişmedir. (II) Tarihteki gelişme Tin kavramıyla uygunluk içindedir. (III) ilerleme genellikle bilinç basamaklanışı biçiminde olur. (IV) ilerlemenin gelişimi onun sadece niceliksel bir şey olduğunu gösterir. (V) Tin'de her değişim ilerlemedir.
Yukarıda Hegel'in tarihsel gelişmenin diyalektik ilkeleri ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 14

Hegel’in tarih anlayışında, tarihçinin kendi tininden ayrı bir tinsel içerik taşıyan malzemeyi ele aldığı tarih yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tinsel tarih
B
Kaynaktan tarih
C
Dünya tarihi
D
Felsefi tarih
E
Refleksiyonlu tarih
Soru 15

Lukacs’a göre tarihte bir bütünlük görebilmek için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A
Tarihi teleolojik bir biçimde ele almak
B
Tarihi dönemlere ayırarak ele almak
C
Tarihe diyalektik bir biçimde bakmak
D
Tarihi deneysel olgular halinde ele almak
E
Tarihi tekil olaylar olarak ele almak
Soru 16

Tarihi belirleyen şey Marx'a göre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akıl
B
Tinsel Töz
C
Bilinç
D
Maddi ilişkiler ağı
E
ideal ilişkiler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Hegel’e göre tarihsel varlık alanının kategorilerinden biri değildir?

A
ilerleme
B
Çelişki
C
Gelişme
D
Değişme
E
Ereklilik
Soru 18

Marx'ın tarih anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her toplum biçimi tarihte bir döneme karşılık gelir.
B
Ona göre her tarih döneminde egemen sınıf düşüncelerine evrensellik atfeder ve tarihi kendi düşüncesinin belirlediğini savunur.
C
Her tarihsel dönem kendi içinde kendisini ortadan kaldıracak maddi koşulları taşır.
D
Tarihi genel olarak sınıf savaşımları tarihi olarak yorumlar.
E
Tarihi birbirini izleyen beş ayrı döneme ayırarak inceler.
Soru 19

Marx’a göre tarihsel gelişme için diyalektik devinim oluşturacak karşıtlığı tarihte yaratan neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diyalektik gelişme
B
Siyasal ilkeler
C
işbölümü
D
Devrim
E
Tin’in idesi
Soru 20

Hegel’in düşüncesine göre dünya tarihiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dünya tarihinde olaylar zinciri döngüseldir.
B
Dünya tarihi Tin’in etkinliğinin bir sonucudur.
C
Dünya tarihinin zorunlu bir nedeni yoktur.
D
Dünya tarihi bireylerin etkinliğinin bir sonucudur.
E
Dünya tarihinde yeni olan hiçbir şey yoktur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x