Tarih Felsefesi 2 2016-2017 Final Sınavı

Tarih Felsefesi 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Marx ve Engels’e göre bütün insanlık tarihi aşağıdakilerden hangisi olarak ele alınabilir?

A
insan-doğa-ekonomi diyalektiği
B
insanın teorik etkinliği
C
Diyalektiğin tarihi
D
Sınıf savaşımları tarihi
E
Tin’in mutlağa ilerlemesi
Soru 2

Hegel, Herodotos ve Thukydides gibi tarih yazarlarını, aşağıdakilerden hangisi için bir örnek olarak gösterir?

A
Felsefi tarih
B
Kaynaktan tarih
C
Refleksiyonlu tarih
D
A priori tarih
E
Tarih felsefesi
Soru 3

Fransız Devrimi’nin geleneksel alışkanlıklardan değil, “insan aklının kullanılması ve doğa yasasından çıkan yalın temel kurallar konulması olduğu inancı”ndan esinlendiğini ileri süren düşünür, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Montesqieu
B
Rousseau
C
Vico
D
Voltaire
E
Tocqueville
Soru 4

Tarihe yönelik düşüncesini: “Plansız ve amaçsız bir olaylar zincirine tarih adı verilemez ifadesiyle dile getiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Schelling
B
Flerder
C
Hegel
D
Fichte
E
Schleiermacher
Soru 5

Neopozitivizm için kullanılan diğer adlandırma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mantıkçı Deneycilik
B
Mantıkçılık
C
Bilimsel Akılcılık
D
Tarihsel Akılcılık
E
Bilimsel Yasacılık
Soru 6

İnsan doğası yasalarından türetilen sonuçlar tarihteki genel olgularla tam bir uygunluk içindedirler ifadesiyle tarihi insan doğasına bağlayan pozitivist düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Comte
B
Taine
C
Hempel
D
Mili
E
Spencer
Soru 7

Tarihin yasa koyan bir bilim olamayacağını: dolayısıyla da kuramsal bir tarihin söz konusu olamayacağını savunan düşünür, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Wİlliam James
B
Wİlhelm Dilthey
C
Kari Popper
D
Rudolf Carnap
E
August Comte
Soru 8

Tarih biliminin yararlandığı veya başvurduğu yasalar için “örtük yasalar” ifadesini kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Wİlhelm Dilthey
B
John Stuart Mili
C
Cari Hempel
D
Herbert Spencer
E
Kari Popper
Soru 9

İnsan aklının tarihte ardarda gelen üç aşamadan geçtiğini ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hempel
B
Comte
C
Spencer
D
Popper
E
Kant
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Alman İdealizminin tarih felsefesini eleştiren filozoflardan biri değildir?

A
Kierkegaard
B
Burckhardt
C
Schelling
D
Nietzsche
E
Schopenhauer
Soru 11

Schopenhauer’in, felsefesini “dünya tarihini planlanmış bir bütün olarak kavrama çabası” sözleriyle değerlendirdiği düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marx
B
Hegel
C
Comte
D
Mili
E
Kant
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Schopenhauer'e göre tarihi olanaklı kılan ve insan varoluşunun bir parçası olan öğedir?

A
Dil
B
Düşünce
C
Yazı
D
Akıl
E
Kavram
Soru 13

Hegel’in yaptığı tarzda dünya tarihi üzerine kurulan kavramsal sistemler için Kierkegaard tarafından kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutlak idealizm
B
Saçma spekülasyonlar
C
Genel-geçer tarih
D
Mutlağın tarihi
E
Rasyonel kurgular
Soru 14

Doğa ve tarihin özce birbirinden farklı ve birbirine indirgenemez olduğu düşüncesini savunan akıma ne ad verilir?

A
Pozitivizm
B
idealizm
C
Materyalizm
D
idealizm
E
Antipozitivizm
Soru 15

İnsani-toplumsal olaylara ilişkin, olanı söyleyen bilimlerin de gerekli olduğunu, ama bu bilimlerin doğa bilimleri örnek alınarak temellendir ilemeyeceğini ileri süren filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bacon
B
Mili
C
Comte
D
Dilthey
E
Marx
Soru 16

Benedetto Croce, “tarihsel bilme”den, aşağıdakilerden hangisini anlar?

A
Toplum yasalarını tanımayı
B
Olayların özünü bilmeyi
C
insan doğasını tanımayı
D
Tekili tanıma etkinliğini
E
Tümelleri bilme etkinliğini
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu düşünürlerinden biri değildir?

A
Herbert Marcuse
B
Jürgen Habermas
C
Max Horkheimer
D
Theodor Adorno
E
Jacgues Lacan
Soru 18

Aşağıda belirtilen filozoflardan hangisinin tarihe ilişkin görüşleri tarihsicilik olarak adlandırılan görüşe uyar?

A
Hegel
B
Carr
C
Croce
D
Nietzsche
E
Dilthey
Soru 19

Hermeneutik gelenek içerisinde “yaşama” kavramının yerine “varoluş” kavramını getiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Michel Foucault
B
Robin George Collingwood
C
Hans Georg Gadamer
D
Wİlhelm Dilthey
E
Martin Heidegger
Soru 20

Tarihte ortaya çıkan her kültürün doğup, gelişip sonra da ortadan kalktığını ileri sürerek kültürleri, canlı organizmalarla kurduğu benzeşim temelinde açıklayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Spengler
B
Croce
C
Rothacker
D
Popper
E
Dilthey
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x