Tarih Metodu 2015-2016 Vize Sınavı

Tarih Metodu 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Herhangi bir dilde oluşturulan belgelerin şekil özelliklerinin tanımlamasını yapan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paleografya
B
Filoloji
C
Diplomatik
D
Diploması
E
Epigrafi
Soru 2

Amerika’nın keşfi veya İstanbul’un fethi ile başladığı varsayılan tarihi devir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Modern Çağ
B
Yakınçağ
C
Ortaçağ
D
Yeniçağ
E
Teknoloji Çağı
Soru 3

Toplumların tarih bilincine sahip olmalarının temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arşivlerin varlığı
B
Toplumsal tarihi hafızanın varlığı
C
Devletlerin güçlü olması
D
Okuma yazma oranının fazla olması
E
Yayınlanan kitapların niteliği
Soru 4

Tarih ile yakın ilişkisi olan kronolojinin temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olayların kahramanlarını tespit etmek
B
Olayları mekân ile ilişkilendirmek
C
Olayların sebeplerini irdelemek
D
Olayların ne zaman meydana geldiğini tespit etmek
E
Olayların sonuçlarını irdelemek
Soru 5

Osmanlı Devleti elçisinin gönderildiği ülkede yaptığı seyahatini anlattığı belgeye ne ad verilir?

A
Seyahatname
B
Menakibnâme
C
Sefaretnâme
D
Vekayinâme
E
Otobiyografi
Soru 6

Anadolu’da han, kervansaray, medrese vs. gibi binalarda sık sık rastlanan kitabelerden aşağıdaki bilgilerden hangisi öğrenilemez?

A
Onarım tarihi
B
Yapılış tarihi
C
Dil ve Yazı karakteri
D
Banisi
E
Binanın Planı
Soru 7

Osmanlı Devleti sınırları içinde 1828 yılında yayımlanan ilk Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vakayi Hayriyye
B
Takvim-i Vekâyi
C
Takvim-i Mısırriyye
D
ikdam
E
Vak'a-i Mısrıyye
Soru 8

Tanzimat öncesi döneme ait olup Osmanlı Devleti'nin maliye ile ilgili olan defterlerine ne ad verilir?

A
Divan-ı Hümayun Defterleri
B
Defter-i Hakani Defterleri
C
Maarif Defterleri
D
Vakıf Defterleri
E
Bâb-ı Defterî Defterleri
Soru 9

Yazma eserlerde yazılış tarihi genellikle kitabın hangi kısmında bulunur?

A
Ferağ kaydında
B
Sunuş kısmında
C
Ön kapakta
D
Arka kapakta
E
iç kapakta
Soru 10

Pozitivist sosyal bilim yönteminin en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Max Weber
B
Karl Marx
C
August Comte
D
Wilhelm Dilthey
E
Sigmund Freud
Soru 11

Belirli bir tarihsel dönemde ortaya çıkan olayları analiz etmek amacıyla araştırmacının gerçeklik hakkında sahip olduğu kanıtlara ve gözlemlere dayanarak geliştirdiği yöntemsel araca ne ad verilir?

A
Diyalektik
B
Pozitivizm
C
Materyalizm
D
ideal tip
E
Metafizik
Soru 12

İnsan eylemlerini, insan eliyle yapılmış şeyleri veya yazılmış metinleri yorumlamaya yönelik teori ve yöntemi kapsayan sosyal bilim yönetmine ne ad verilir?

A
Post pozitivist sosyal
B
Eleştirel
C
Post marksist
D
Hermeneutik
E
Pozitivist
Soru 13

Papiroloji Bilim dalı, hangi dilde kaleme alınmış eserler ile ilgilenmektedir?

A
Koptça
B
Helence-Latince
C
Mısır’daki hiyeroglifler
D
Çivi yazısı
E
Eski Önasya ve Mısır dilinde yazılmış eserler
Soru 14

Sikkeler “birincil kaynak” olmasına rağmen hangi özelliğinden ötürü nesnel olmaktan uzaktır?

A
Ekonomik
B
Kültürel
C
Sosyal
D
Afiş
E
Propaganda
Soru 15

Ammianus Marcellinus aşağıdakilerden hangisini kendisine örnek alarak onun eserini devam ettirmiştir?

A
Cato
B
Tacitus
C
Salustius
D
Cicero
E
Appius
Soru 16

Eski Önasya kültür dünyasının önemli keşiflerinden biri olan ve yaklaşık 30 bin tablet ya da fragmanı aşan Hititlere ait arşiv aşağıdakilerden hangisidir?

A
Boğazköy
B
Çankırı
C
Çorum
D
Bodrum
E
Kastamonu
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ İslam dünyasıyla ilgili jeneoloji alanında eser vermemiştir?

A
Clifford Edmund BosWorth
B
Yılmaz Öztuna
C
Franz Dölger
D
Eduard von Zambaur
E
Halil Edhem
Soru 18

New York’ta 1985 yılında yayınlanmaya başlayan ve bugüne kadar 15 cilt yayınlanmış olan Encyclopaedia Iranica genel olarak aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermektedir?

A
İran tarihi ve kültürü
B
İslâm öncesi Ortadoğu tarihi
C
Amerika’daki İranlIlar
D
Türk-iran ilişkileri
E
Avrupa-iran ilişkileri
Soru 19

Bizans kaynaklarının Türkler hakkında verdiği bilgileri bir araya toplayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yuri Bregel
B
Gyula Moravcsik
C
İrec Afşâr
D
Akdes Nimet Kurat
E
Bahaeddin Ögel
Soru 20

Ortaçağ tarihi araştırmacılarının yer adlarını doğru okuyabilmek için aşağıdakilerden hangisine başvurması gerekmektedir?

A
Toponomi
B
Antropoloji
C
Jeneoloji
D
Filoloji
E
Etimoloji
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x