Tarihi Coğrafya 2015-2016 Vize Sınavı

Tarihi Coğrafya 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İlk harita yapımcısı ve matematiki coğrafyanın kurucusu kabul edilen Eski Yunanlı bilim adamı kimdir?

A
Heredotos
B
Miletli Thales
C
Miletli Hekataios
D
Platon
E
Miletli Anaksimander
Soru 2

Coğrafi çalışmalarda temel prensiplerden biri olan dağılış kaç şekilde gösterilebilir?

A
2
B
3
C
4
D
6
E
7
Soru 3

İlk Çağ’ın meşhur coğrafya kitaplarından biri olan “Geographike Hyphegesis / Coğrafya Kılavuzu” adlı eserin yazarı kimdir?

A
Ptolemaios
B
Hipokratus
C
Biruni
D
Marinos
E
Strabon
Soru 4

Mekân ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mesafe, konum, hareket ve coğrafi farklılaşma gibi birçok anlamlar içerir.
B
Sosyal dünyanın bütün boyutlarını içeren çeşitlilikleri barındırır.
C
insanların bütün faaliyetlerini gerçekleştirdiği yerdir.
D
Toplumsal ve ekonomik anlamlardan uzak sadece fiziksel anlamlar içerir.
E
içinde yaşayanlar tarafından algılanan ve değerlendirilen bir düzlemdir.
Soru 5

Belirli bir dönemde yerleşilen ve bilinen dünyanın bir tasvirini yaparak, dünyada yaşayan halkların adlarını sayıp geleneklerini betimleyip coğrafi görüşlerden biri olan “bölgesel coğrafya” fikrini savunan bilim adamı kimdir?

A
Herodothos
B
Strabon
C
Marinos
D
Eratosthenes
E
Platon
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi tekniklerden biri değildir?

A
Uzaktan algılama
B
Matematiki coğrafya
C
Coğrafi bilgi sistemleri
D
Harita bilgisi
E
Antropoloji
Soru 7

Tabiatta kendiliğinden bulunan, insan ve insan eliyle yapılan ürünlerin dışında kalan unsurları ele alan coğrafya dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beşeri
B
Kültürel
C
Ekonomik
D
Mekânsal
E
Fiziki
Soru 8

Uzun yıllar fiziki coğrafya dersleri veren ve “Physische Geography” adlı kitabı yazan ünlü filozof kimdir?

A
Carl Ritter
B
Platon
C
Karl Marx
D
immanuel Kant
E
Aristoteles
Soru 9

Çağdaş coğrafya ile tarihi coğrafya arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çağdaş coğrafyanın araştırılan alanı beşeri, tarihi coğrafyanın fiziki açıdan incelemesi
B
Çağdaş coğrafya modern ilke ve yöntemler kullanırken tarihi coğrafyanın eski yöntemler kullanması
C
Çağdaş coğrafyanın bugünü, tarihi coğrafyanın geçmişi araştırması
D
Çağdaş coğrafyanın insani faaliyetleri, tarihi coğrafyanın bölgesel unsurları inlemesi
E
Çağdaş coğrafyanın geleceği, tarihi coğrafyanın geçmişi araştırması
Soru 10

Paleocoğrafyanın, tarihi coğrafya ve planlama coğrafyası çalışmalarında çağdaş coğrafyadan farklı olarak araştırdığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zaman/dönem
B
Beşeri unsurlar
C
Bölge
D
Fiziki çevre
E
Mekân
Soru 11

Edward Wells ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eserine tarihi coğrafya ismini veren ilk kişidir.
B
Eserlerinde İslam coğrafyacılarından ilham almıştır.
C
Eserlerinde kutsal mekânların Hristiyanlık ve Yahudiliğin ortaya çıkış zamanındaki durumun yeniden kurulmaya çalışılmasını anlatmıştır.
D
1701 yılında “A Treatise of Antient and Présent Geography” adlı eserini yazmıştır.
E
Klasik Roma ve Yunan kaynaklarından yararlanmıştır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Ali Cevad’ın ‘Fezleke-i Fenn-i Coğrafya’ adlı eserinin bölümlerinden biri değildir?

A
Coğrafya-yı umumi
B
Coğrafya-yı riyazi
C
Coğrafya-yı tabii
D
Coğrafya-yı askeri
E
Coğrafya-yı tarihi
Soru 13

Anadolu’nun tarihi coğrafyası ile ilgili 1890 yılında “The Historical Geography of Asia Minor” adlı eseri yazan kişi kimdir?

A
Kermack
B
Sauer
C
Wilson
D
Ramsay
E
Barrows
Soru 14

İlk Çağ’da tarihi coğrafya ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tarihi coğrafya Yunan döneminde başlamıştır.
B
Verdikleri eserler tarihi coğrafya alanında öncü eserler sayılmıştır.
C
Yazarlar tarihi coğrafya örnekleri verdiklerinin farkındaydılar.
D
Yazarlar eserlerine tarihi coğrafya adını vermemişlerdir.
E
Herodotos’un Nil Deltası ile ilgili açıklamaları tarihi coğrafyanın ilk örneği sayılabilir.
Soru 15

Türkiye'de tarihi coğrafya ile ilgili çalışmalar hangi yıldan sonra hız kazanmıştır?

A
1960
B
1970
C
1980
D
1990
E
1995
Soru 16

Tarihi coğrafya çalışmalarında kaynak olarak tarihten yararlanılmasına karşın, tarihi coğrafyanın coğrafya disiplininin kapsamında yer almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üzerine çalıştığı sorunun coğrafi bir sorun olması
B
Üzerine çalıştığı sorunun genel geçer olması
C
Üzerine çalıştığı sorunun sınırlarının olması
D
Üzerine çalıştığı sorunun güncel olması
E
Üzerine çalıştığı sorunun çevresel olması
Soru 17

1950’li yıllardan itibaren tarihi coğrafya yayınlarında etkili olmaya başlayan yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sauer’in görüşlerinin tarihi coğrafyacıları birbirine yakınlaştırması
B
ÜnI versitelerde tarihi coğrafya derslerinin okutulmaya başlanması
C
Yerleşmelerin geçirdiği değişim temasının ön planda tutulması
D
Uluslararası tarihi coğrafya yayınlarının çıkmaya başlaması
E
Tarihi coğrafya çalışmalarının içindeki kültürel içerikli konuların fazlalaşması
Soru 18

Bir toplumda geçmişe karşı ilginin artması gerçekte aşağıdakilerden hangisinin artmasıyla mümkün olur?

A
Oku yazar oranının
B
Bilgi seviyesinin
C
Genç nüfusun
D
Yayın miktarının
E
Ekonomik refahın
Soru 19

Türkiye'de tarihi coğrafyanın tanımı ile ilgili karşılaşılan en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihi coğrafya ile çevresel tarihin tanımının birbirine karıştırılması
B
Tarihi coğrafya ile coğrafya tarihinin tanımının birbirine karıştırılması
C
Tarihi coğrafya ile fiziki coğrafya tanımının birbirine karıştırılması
D
Tarihi coğrafya ile tarihin tanımının birbirine karıştırılması
E
Tarihi coğrafya ile matematiki coğrafya tanımının birbirine karıştırılması
Soru 20

Çevresel tarihin ilgilendiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanayi devriminden önceki dönem
B
Neolitik dönem
C
ilk insanın ortaya çıkışından sonraki dönem
D
Sanayi devriminden sonraki dönem
E
Yazının icadından sonraki dönem
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x