Tarihi Coğrafya 2016-2017 Final Sınavı

Tarihi Coğrafya 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi tarih ve coğrafya disiplininin arakesitlerinden meydana gelen bakış açılarından biri değildir?

A
Tarihi coğrafya
B
Çevresel tarih
C
Tarihin coğrafyası
D
Coğrafi tarih
E
Coğrafyanın tarihi
Soru 2

I. Bu dönemde yazılan eserler, Orta Çağ İslam coğrafyacıları tarafından kullanılmıştır.
II. Yazarlar yalnızca coğrafya değil, aynı zamanda tarih gibi bilimlerle de ilgilenmişlerdir.
III. Modern anlamda tarihi coğrafya eserleri meydana getirmişlerdir.
IV. Yazarlar, eserlerinde çevrelerindeki coğrafi olayları açıklamaya çalışmışlardır.
İlk Çağ’da verilen tarihi coğrafya alanındaki çalışmalar ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
III ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi teknikler arasında yer almaz?

A
Harita bilgisi
B
Matematiki coğrafya
C
Botanik
D
Uzaktan algılama
E
Coğrafi bilgi sistemleri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi coğrafya disiplini için temel nitelikte olan kavramlardan biri değildir?

A
Yer
B
Devinim
C
Konum
D
Değişim
E
Çevre
Soru 5

Bitki spor ve polenlerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paleopalinoloji
B
Varv kronolojisi
C
Obsidyen hidrasyonu
D
Pedojenez
E
Tefra kronolojisi
Soru 6

Dilbiliminin isimleri inceleyen, onların kökenleri ve anlamlarıyla uğraşan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toponimi
B
Anatomi
C
Hidronini
D
Limnoloji
E
Onomastik
Soru 7

Arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkan maddi kültür kaynaklarına ne ad verilir?

A
Kalıtım
B
Veri
C
Tarihi kaynak
D
Kalıntı
E
Malzeme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tarihi coğrafya yüzey araştırmalarında veri toplanan kaynaklardan biri değildir?

A
Akropoller
B
Höyükler
C
Nekropoller
D
Nehir yatakları
E
Domlar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklardan biri değildir?

A
icmal defterleri
B
Temettuat defterleri
C
Mufassal tahrir defterleri
D
Menkıbeler
E
Avarız defterleri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi polen fosilleşmesine uygun ortamlardan biridir?

A
Deniz yüzeyi
B
Ormanlık alan
C
Bataklık alan
D
Bozkır
E
Kayalık alan
Soru 11

Kemik gibi organik kalıntılar, bitki kalıntıları ve yakın geçmişte insanoğlu tarafından kullanılan kıyafet ve ahşap malzeme gibi kalıntıların yaş tayini için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Termolüminesans
B
Oksijen izotopları
C
Radyokarbon tarihlendirmesi
D
Varv kronolojisi
E
Kaya yüzeyi yıpranması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tarihlendirme tekniklerinden biri değildir?

A
Obsidyen hidrasyon tarihlendirmesi
B
Amino asit resamizasyonu
C
Pedojenez
D
Kaya yüzeyi yıpranması
E
Karbon-14 ile yaş tayini
Soru 13

İnsan-çevre ilişkisinin en önemli basamaklarından biri olan mekânı sahiplenme veya yeri mekânsallaştırma sürecini başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknolojik gelişmeler
B
Tarımsal üretim
C
Hayvancılığın artması
D
Göçebe yaşam
E
Toplumların yarı-yerleşik düzene geçmesi
Soru 14

Tarihi coğrafya araştırma yöntemleri arasında yer alan ve kelime anlamı “ilerleme, gelişme” olan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Progresif yöntem
B
Retrogresif yöntem
C
Formal yöntem
D
Reduktif yöntem
E
Tipolojik yöntem
Soru 15

Konu, yer ve zaman tespiti yapıldıktan sonra kitap, tez, makale isimlerinin taranması işleminin yapıldığı, tarihi coğrafya araştırma süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Literatür tarama
B
Hipotez oluşturma
C
Veri toplama
D
Araştırma sorusunu belirleme
E
Analiz ve sentez
Soru 16

“Tasarlanan, algılanan, yaşanan” şeklinde adlandırılan üçlü mekân diyalektiği aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Farabi
B
Foucolt
C
Lefebvre
D
Massey
E
Cürcani
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi saha araştırmasının basamaklarından biri değildir?

A
Kendini hazırlama, literatürü okuma ve odaksızlaşma
B
Soyut veriler toplama
C
Bir saha belirleme ve oraya ulaşım sağlama
D
Sahaya giriş ve üyeler arasında ilişki kurma
E
izleme, dinleme ve nitel veriler toplama
Soru 18

I. Bilimsel araştırmalar tamamen bir süreçtir.
II. Araştırma sürecinde bulunan basamakların sıralaması kesinlikle değiştirilmemelidir.
III. Araştırma sürecinde yer alan basamakların tümü yerine getirilmelidir.
IV. Araştırma süreci bir bilgi üretim sürecidir.
Bilimsel araştırma süreci ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve IV
B
III ve IV
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi geçmişe ait bir mekânın yeniden inşasına yönelik araştırmalarda yardım alınan bilim dallarından biri değildir?

A
Doğa bilimleri
B
Filoloji
C
Halk bilimi
D
Psikoloji
E
Tarih
Soru 20

İslam müelliflerinden Cürcani’nin eş anlamlı olarak kullandığı terimler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Locus - Dünya
B
Kelam -Felsefe
C
Mekân - Yer
D
Toplum - Mekân
E
Mekân - Hayyiz
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x