Tarihi Coğrafya 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Tarihi Coğrafya 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Olayın katılımcıları tarafından daha sonra tutulan kaynak türüne ne ad verilir?

A
Yanlı/sübjektif kaynaklar
B
Gerçek kaynaklar
C
Şahit kaynaklar
D
ikinci elden kaynaklar
E
Birinci elden kaynaklar
Soru 2

Yeryüzündeki bazı en eski kayaçların yaşının belirlenmesi için uygun olan tarihlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uranyum serisi yöntemi
B
Varv kronolojisi yöntemi
C
Termolüminesans yöntemi
D
Kozmojenik yaş tayini yöntemi
E
Argon-izotop yöntemi
Soru 3

Tarihi coğrafyacıların yeryüzünde dikkatini ilk çeken mekân aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarı kurak bölgeler
B
Eski yerleşim alanları
C
Sulak alanlar
D
Kutsal topraklar
E
ilk tarımsal faaliyet alanları
Soru 4

Anadolu’nun tarihi coğrafyası ile ilgili 1890 yılında “The Historical Geography of Asia Minör” adlı eseri yazan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kermack
B
Barrows
C
Sauer
D
Ramsay
E
Wilson
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tarihlendirme tekniklerin

A
Amino asit resamizasyonu
B
Karbon-14 ile yaş tayini
C
Pedojenez
D
Obsidyen hidrasyon tarihlendirmesi
E
Kaya yüzeyi yıpranması
Soru 6

Yazdığı kitaba ilk defa tarihi coğrafya adını veren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
E. Wells
B
C. Rtitter
C
P. Cluverius
D
A. V. Humboldt
E
A. Maitze
Soru 7

Harita ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her zaman yeryüzünün tamamını içerir.
B
Coğrafyanın sıkça kullandığı bir tekniktir.
C
Mekânı temsil etme yöntemidir.
D
Seçilmiş olan fiziki ve beşeri özellikler hakkında coğrafi bilgiyi temsil eder.
E
Mekân üzerindeki unsurları görselleştirme aracı olarak kullanılır.
Soru 8

Mekânı, “Kuşatan cismin iç yüzeyi ile kuşatılan cismin dış yüzeyidir.” şeklinde tanımlayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Platon
B
Aristoteles
C
Heiddeger
D
Parmenides
E
Farabi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yazılı arşiv malzemelerinden bir

A
Menkıbeler
B
Şer’iye Sicilleri
C
Kanunnameler
D
Tahrir Defterleri
E
Evkaf Defterleri
Soru 10

Tarihi coğrafya araştırmalarında doğru sonuca ulaşmak için öncelikle yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Disiplinler arası çalışma
B
istatistiksel analiz
C
Mekân analizi
D
Yöntem belirleme
E
Sentez yapma
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tarihi coğrafyada yüzey araştırmalarında veri toplanan alanlardan biri değildir?

A
Höyükler
B
Akropoller
C
Nekropoller
D
Domlar
E
Nehir ve göl yatakları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif parçalanmaya dayalı radyometrik tarihlendirme tekniklerinden biri değildir?

A
Uranyum serisi
B
Fizyon izi
C
Kozmojenik yaş tayini
D
Radyokarbon
E
Argon-izotop
Soru 13

Progresif teriminin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
inceleme
B
Gerileme
C
Süreç
D
ilerleme
E
Geriye gidiş
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi tekniklerden biri değildir?

A
Harita bilgisi
B
Coğrafi bilgi sistemleri
C
Antropoloji
D
Uzaktan algılama
E
Matematiki coğrafya
Soru 15

Tarihi coğrafya çalışmalarında yerleşmelerin lokalizasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Araştırma yöntemini seçmeye yardımcı olur.
B
Dağılış ilkesinin uygulanmasını sağlar.
C
Araştırma sahasındaki yerleşmelerin lokalizasyonuyla ilgili problemlerin en kesin çözümü arazi çalışmasıdır.
D
Mekânsal analiz yapılmasına yardımcı olur.
E
Lokalizasyon coğrafyada nerede sorusuna cevap verir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yüzey araştırmaları sonucunda elde edilen verilerden biri değildir?

A
Dönem insanının eriştiği teknolojik düzey
B
Dönem insanının genetik yapısı
C
Tarihi olaylar
D
Yerleşmelerin konumları
E
Eski dönemdeki çevre koşuları
Soru 17

Belirli bir dönemde yerleşilen ve bilinen dünyanın bir tasvirini yaparak, dünyada yaşayan halkların adlarını sayıp geleneklerini betimleyip coğrafi görüşlerden biri olan “bölgesel coğrafya” fikrini savunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Strabon
B
Marinos
C
Herodothos
D
Eratosthenes
E
Platon
Soru 18

Paleocoğrafyanın, tarihi coğrafya ve planlama coğrafyası çalışmalarında çağdaş coğrafyadan farklı olarak araştırdığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiziki çevre
B
Zaman/dönem
C
Mekân
D
Beşeri unsurlar
E
Bölge
Soru 19

Arkeolojik kalıntılarda mikro fauna türlerinin tespit aşamasında türleri tanıma ve gruplandırmada doğruluk oranını artırmak için izlenmesi gereken metot aşağıdakilerden hangisidir?

A
istatistiksel analiz yapmak
B
Mikro fauna kalıntılarını birbiriyle karşılaştırmak
C
Nicel analiz yapmak
D
Osteolojik analiz yapmak
E
Bilgisayar çalışmalarından faydalanmak
Soru 20

Tarihi coğrafya çalışmalarında kaynak olarak tarihten yararlanılmasına karşın, tarihi coğrafyanın coğrafya disiplininin kapsamında yer almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üzerine çalıştığı sorunun genel geçer olması
B
Üzerine çalıştığı sorunun sınırlarının olması
C
Üzerine çalıştığı sorunun coğrafi bir sorun olması
D
Üzerine çalıştığı sorunun güncel olması
E
Üzerine çalıştığı sorunun çevresel olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x