Tarihi Coğrafya 2017-2018 Final Sınavı

Tarihi Coğrafya 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Paleocoğrafyadaki “paleo” kelimesi ne anlama gelir?

A
Demode
B
Eski
C
Moda
D
Çağdaş
E
Yeni
Soru 2

Paleopalinolojinin biliminin inceleme alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kumaş parçaları
B
Bitki spor ve polenleri
C
Radyoaktif izotoplar
D
Seramik parçaları
E
Kemik parçaları
Soru 3

“Mekânı ölçme sanatını bilen insan aynı zamanda ona nasıl hâkim olacağını da bilir.” görüşü kime aittir?

A
Aristoteles
B
Farabi
C
Max Weber
D
Kant
E
Herodotos
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sözlü kaynaklardan biri değildir?

A
Şiirler
B
Türküler
C
Süreli yayınlar
D
Efsaneler
E
Menkıbeler
Soru 5

Tarihi coğrafya çalışmalarında hipotez belirlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her çalışma için mutlaka hipotez yazmak gerekmez.
B
Hipotez, araştırmanın olası sonuçlarına ilişkin bir tahmin ifadesidir.
C
Hipotezlerin amaçlarla tutarlı olması zorunlu değildir.
D
Hipotezlerin analizlerde kullanılacak tüm değişkenleri içermesi gerekir.
E
Hipotezler ölçülebilecek biçimde hazırlanmalıdır.
Soru 6

Kıtaların hareketlerinin ölçümünde kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paleomanyetizm
B
Karbon-14
C
Fizyon izleri
D
Dendrokronoloji
E
ESR
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi karbon-14 yöntemiyle tarihlendirilemez?

A
Seramik parçaları
B
Ahşap parçaları
C
Kumaş parçaları
D
Bitki kalıntıları
E
Kemik parçaları
Soru 8

Emmanuel de Martonne’ye göre, modern coğrafyanın üç temel ilkesinden biri olan teşmiT'in kelime karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sentez yapma
B
Dağılış
C
Nedensellik
D
Karşılaştırma
E
İlişki kurma
Soru 9

Onomastik biliminin şahıs adlarıyla uğraşan dalına ne ad verilir?

A
Toponimi
B
Hodonimi
C
Oronima
D
Fitonim
E
Antroponimi
Soru 10

Tarihi coğrafyanın interdisipliner olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saha çalışmaları için arşiv kaynaklarından yararlanması
B
Geçmişle ilgilenmesi
C
Değişimi konu edinmesi
D
Çalışma konusu, kaynak ve metodolojik açıdan kompleks yaklaşımlar gerektirmesi
E
Coğrafya uzmanlık alanı içinde yer alması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi istatistiki veri sunan kaynaklardan biridir?

A
Şeriye defterleri
B
Mühimme defterleri
C
Salnameler
D
Seyahatnameler
E
Tahrir defterleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tarihlendirme tekniklerinden biri değildir?

A
Obsidyen hidrasyon tarihlendirmesi
B
Kaya yüzeyi yıpranması
C
Pedojenez
D
Uranyum serisi tarihlendirme
E
Amino asit resamizasyonu
Soru 13

Coğrafyada yöneltilen ilk soru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neden orada
B
Nerede
C
Neden
D
Nereye
E
Nasıl
Soru 14

Tarihi coğrafya çalışmalarında yerleşmelerin lokalizasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Araştırma yöntemini seçmeye yardımcı olur.
B
Dağılış ilkesinin uygulanmasını sağlar.
C
Lokalizasyonun coğrafi açıdan değerlendirilmesi için yerin belirlenmesi gerekir.
D
Tarihi coğrafyada nerede sorusunun cevabıdır.
E
Mekânsal analiz yapılmasına yardımcı olur.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan felsefe metinlerinde mekânın kavramsallaşma sürecinde yerin karşılığı olarak kullanılan terimlerden biridir?

A
Jenez
B
Paleozoik
C
Khora
D
Orojenez
E
Sphere
Soru 16

Tarihi coğrafya çalışmalarında geçmişi ele alan araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Progresif
B
Reduktif
C
Retrospektif
D
Tipolojik
E
Karşılaştırma
Soru 17

Sosyal bilimlere göre, toplumsal eylemlerin, olguların ve ilişkilerin gerçekleşme alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kır
B
Zaman
C
Doğa
D
Kent
E
Mekân
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi mekânın yeniden inşasına dair yöntemlerden biri değildir?

A
Kemik analizi
B
Paleoekolojik metotlar
C
Polen taneciği analizi
D
Coğrafi gözlem metodu
E
Fosil analizi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tarihi coğrafyada yüzey araştırması yapılan ve arkeolojik malzeme toplanan alanlardan biri değildir?

A
Nekropoller
B
Mağaralar
C
Göl yatakları
D
Moren depoları
E
Tümülüsler
Soru 20

Yazdığı kitaba ilk defa tarihi coğrafya adını veren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
E. Wells
B
A. V. Humboldt
C
P. Cluverius
D
C. Rtitter
E
A. Maitze
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x