Tarihi Coğrafya 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Tarihi Coğrafya 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Coğrafya biliminde başlıca temel problem için sorulan ilk ve ikinci soru aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Neden - nerede
B
Nerede - neden orada
C
Neden orada - nasıl
D
Nerede - nasıl
E
Neden - nasıl
Soru 2

Mekân ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mesafe, konum, hareket ve coğrafi farklılaşma gibi birçok anlamlar içerir.
B
İçinde yaşayanlar tarafından algılanan ve değerlendirilen bir düzlemdir.
C
Toplumsal ve ekonomik anlamlardan uzak sadece fiziksel anlamlar içerir.
D
Sosyal dünyanın bütün boyutlarını içeren çeşitlilikleri barındırır.
E
İnsanların bütün faaliyetlerini gerçekleştirdiği yerdir.
Soru 3

Dünyada tarihi coğrafyanın ortaya çıkışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Herodotos bu alanda öncü çalışmalar yapmıştır.
B
Farkında olmadan tarihi coğrafya niteliğinde çalışmalar yapılmıştır.
C
İlk Çağ’da yapılan çalışmalar, tarihi coğrafya alanında öncü çalışmalardır.
D
İlk Çağ’da Roma Dönemi'nde ortaya çıkmıştır.
E
İlk Çağ’da yazılan eserlere yazarları tarafından tarihi coğrafya ismi verilmemiştir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tarihi coğrafyanın interdisipliner olmasının dezavantajlarından biridir?

A
Konu sınırlandırmasının zor olması
B
Dağılışın gösterilmesindeki zorluklar
C
Arşiv çalışması yapılmasının zorluğu
D
Değişimin tespit edilmesindeki zorluğu
E
Saha çalışması yapılmasının zorluğu
Soru 5

Obsidyenin ilkel insanlar tarafından kesici alet olarak tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Keskin kenar oluşturacak şekilde kırılması
B
İşlenmesinin kolay olması
C
Yumuşak olması
D
Rahat bulunabilir olması
E
Değerli bir taş olması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi arkeolojik verilerden yola çıkarak geçmiş toplumlarla ilgili ulaşılabilecek bilgilerden biri değildir?

A
Siyasi hayat
B
İstatistiki tarım verileri
C
Kültürel hayat
D
Dini inanış
E
Sosyal hayat
Soru 7

Lüminesans yöntemi kullanılarak yapılan çalışmaların temeli aşağıdakilerden hangisine dayanır?

A
Örnek atomların uyarılmasına
B
Lüminesans sinyalinin sayımına
C
İçinde kuvars, feldspat veya benzeri mineralleri bulunduran materyallere uygulanıyor olmasına
D
Atomların taban duruma dönerken ışık yaymamasına
E
Radyoaktiviteden çıkan enerji birikimi olmasına
Soru 8

Tarihe mal olmuş şahsiyetlerin hayatlarının, kişilerin kendisi tarafından değil de onu yakından tanıyan veya hayatını inceleyen kişiler tarafından yazılması ile oluşan eserlere ne ad verilir?

A
Surname
B
Otobiyografi
C
Vekayiname
D
Biyografi
E
Vefayat
Soru 9

Yeryüzündeki bazı en eski kayaçların yaşının belirlenmesi için uygun olan tarihlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varv kronolojisi yöntemi
B
Uranyum serisi yöntemi
C
Kozmojenik yaş tayini yöntemi
D
Argon-izotop yöntemi
E
Termolüminesans yöntemi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tarihi coğrafyada yüzey araştırmalarında veri toplanan alanlardan biri değildir?

A
Höyükler
B
Nehir ve göl yatakları
C
Akropoller
D
Nekropoller
E
Domlar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yazılı arşiv malzemelerinden biri değildir?

A
Kanunnameler
B
Evkaf Defterleri
C
Şer’iye Sicilleri
D
Tahrir Defterleri
E
Menkıbeler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi karbon-14yaş tayini yöntemi kullanılarak tarihlendirilir?

A
Kumul depoları
B
Seramik parçaları
C
Volkanik parçalar
D
Buzul katmaları
E
Kemik parçaları
Soru 13

Mekânı, “Kuşatan cismin iç yüzeyi ile kuşatılan cismin dış yüzeyidir.” şeklinde tanımlayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Platon
B
Aristoteles
C
Farabi
D
Heiddeger
E
Parmenides
Soru 14

Mikro fauna kalıntılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Arazideki dağılışları yerleşmelerin yapılanmasında etkili olurlar.
B
İnsanların yaşadıkları çevreyle olan ilişkileri hakkında bilgi verirler.
C
Ekolojik bağlamda yeterince hassas olmadıkları için mekânın yeniden inşasında fayda sağlamazlar.
D
Yaşadıkları çevredeki değişikliklerden etkilenmişlerdir.
E
Mekandaki değişimler konusundaki çalışmalarda önemli rol oynarlar.
Soru 15

Arkeolojik kalıntılarda mikro fauna türlerinin tespit aşamasında türleri tanıma ve gruplandırmada doğruluk oranını artırmak için izlenmesi gereken metot aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mikro fauna kalıntılarını birbiriyle karşılaştırmak
B
Osteolojik analiz yapmak
C
İstatistiksel analiz yapmak
D
Nicel analiz yapmak
E
Bilgisayar çalışmalarından faydalanmak
Soru 16

“Mekânın Üretimi” adlı eseriyle mekâna dair kuramsal bir temel oluşturmaya çalışan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lefebvre
B
Massey
C
Harvey
D
Durkheim
E
Urry
Soru 17

Bilinen bölgesel gelişim aşamalarının önemli şekillerini belirleyen araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşılaştırma
B
İndirgeme
C
Tipolojik
D
Formel ve fonksiyonel
E
Kademeli gelişim
Soru 18

Birinci elden kaynaklar üzerine yorum ve değerlendirme yapılması ile oluşan kaynak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
İkinci elden kaynaklar
B
Değerlendirme kaynakları
C
Seçilmiş kaynaklar
D
Telif kaynaklar
E
Tarafsız kaynaklar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tarihi coğrafya araştırmalarında ele alman bir belge değerlendirilirken yapılması gerekenlerden biri değildir?

A
Yazarın kafasında ne gibi pratik kaygı olduğunu anlamak
B
Belgenin günümüze bir mesaj gönderip göndermediğini tespit etmek
C
Belgenin yazıldığı siyasi, toplumsal ortam hakkında bilgi sahibi olmak
D
Belgenin yazılışında ne gibi edebi kalıpların belirleyici olduğunu ve kimin okuyacağını düşünerek yazıldığını saptamak
E
Belgeyi yazan kişinin kim olduğunu öğrenmek
Soru 20

Tarihi coğrafya çalışmalarında yerleşmelerin lokalizasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dağılış ilkesinin uygulanmasını sağlar.
B
Mekânsal analiz yapılmasına yardımcı olur.
C
Lokalizasyon coğrafyada nerede sorusuna cevap verir.
D
Araştırma yöntemini seçmeye yardımcı olur.
E
Araştırma sahasındaki yerleşmelerin lokalizasyonuyla ilgili problemlerin en kesin çözümü arazi çalışmasıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x