Tarihi Coğrafya 2017-2018 Vize Sınavı

Tarihi Coğrafya 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarihi coğrafya temelde aşağıdaki disiplinlerden hangisinin ilke ve yöntemlerini benimsemiştir?

A
Arkeoloji
B
Tarih
C
Coğrafya
D
Felsefe
E
Sosyoloji
Soru 2

Darby’e göre, tarihi coğrafyanın bilinçli bir disiplin olarak yükseldiği yıl aralığı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
1700-1750
B
1760-1810
C
1820-1860
D
1870-1910
E
1920-1930
Soru 3

İnsan tarafından yapılan yapıtlarla ve kültürlerle ilgilenen coğrafya dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiziki coğrafya
B
Biocoğrafya
C
Matematiki coğrafya
D
Beşeri coğrafya
E
Ülkeler coğrafyası
Soru 4

Doğal ve beşeri unsurların harita düzlemine aktarılmasında kullanılan ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alansal ölçek
B
Kartografik ölçek
C
Topografik ölçek
D
Coğrafi ölçek
E
Uzamsal ölçek
Soru 5

I. Konu
II. Perspektif
III. Mekân
IV. Coğrafi beceriler
Souza’ya göre, yukarıdakilerden hangileri coğrafyanın birbirinden ayrılmayan unsurlarındandır?

A
I ve III
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
I, II ve IV
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi coğrafya üçgenler sisteminin tabanında bulunan coğrafyaya yardımcı bilimlerden biri değildir?

A
Botanik
B
Sosyoloji
C
Ekonomi
D
Siyaset
E
Jeoloji
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın sistematik tasnifi dışında kalır?

A
Tarihi coğrafya
B
Klimatoloji
C
Jeomorfoloji
D
Nüfus coğrafyası
E
Ülkeler coğrafyası
Soru 8

Orta Çağ Avrupa’sında XV. yüzyıl sonlarına doğru baskı tekniği ile kutsal şehir Kudüs’ün ölçeksiz olarak haritalarının çizilmeye başlamasında etkili olan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelenek
B
Edebiyat
C
Felsefe
D
inanç
E
Mantık
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki üniversitelerde tarihi coğrafya dersinin okutulduğu bölümlerden biri değildir?

A
Astronomi
B
Coğrafya
C
Tarih
D
Arkeoloji
E
Turizm
Soru 10

Coğrafya bilimini diğer disiplinlerden ayıran temel prensip aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşılaştırma
B
Bağlılık
C
Dağılış
D
Nedensellik
E
Mekân
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi coğrafi tekniklerden biri değildir?

A
Harita bilgisi
B
Uzaktan algılama
C
Coğrafi bilgi sistemleri
D
Matematiki coğrafya
E
Botanik
Soru 12

Eski Yunan Dönemi’nde “coğrafya” kelimesi yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

A
Yerin tasviri/yazımı
B
Dünyanın analizi
C
Göç yadigârı
D
Zaman tüneli
E
Mekânın inşası
Soru 13

Haritalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mekânı temsil ederler.
B
Nedensellik ilkesinin uygulanmasını sağlarlar.
C
Çok miktarda yoğun bilgi içerirler.
D
Dağılış ilkesinin uygulanmasını sağlarlar.
E
Gerçeklik hakkında yapılmış bilimsel bir soyutlamadırlar.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tarihi coğrafya araştırması yapan tarihi coğrafyacıda olması gereken özelliklerden biridir?

A
iyi bir fiziki ve bio-coğrafyacı olması
B
iyi bir arkeolog olması
C
iyi bir antropolog olması
D
iyi bir sosyolog olması
E
iyi bir tarihçi ve arşiv uzmanı olması
Soru 15

Tarihi coğrafyanın en kısa tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alansal incelemedir.
B
Sosyal incelemelerin yapılmasıdır.
C
Mekânsal analizdir.
D
Değişimin tespit edilmesidir.
E
Geçmişin coğrafyasının yeniden kurulmasıdır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Berkeley Okulu’nun temsil ettiği kültürel coğrafyanın üzerinde çalıştığı konulardan biri değildir?

A
Kültürlerin dağılımı
B
insanların çevre ve kültürel unsurları nasıl algıladıkları
C
Geçmişin yeniden inşa edilmesi
D
Kültür bölgelerinin tanımlanması
E
Doğal ortamdan kültürel ortama dönüşümün nasıl gerçekleştiği
Soru 17

Coğrafya ne zaman bilim özelliği kazanmıştır?

A
Yeni Çağ’da
B
Yakın Çağ’da
C
Prehistorik Dönem’de
D
Eski Yunan Dönemi’nde
E
Orta Çağ’da
Soru 18

Dünyada bir ilk olarak yazdığı kitaba tarihi coğrafya adını veren ve 1701 yılından itibaren yayınladığı eserleriyle tarihi coğrafya disiplininin kurulmasına öncülük eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ömeri
B
H. Mackinder
C
E. Wells
D
M. Ramsay
E
Piri Reis
Soru 19

Tarihi coğrafyaya ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilinçsiz bir şekilde de olsa ilk Çağ’da tarihi coğrafya alanında eserler verilmiştir.
B
Tarihi coğrafya adıyla bir disiplinin kurulması ilk Çağ’da gerçekleşmiştir.
C
ilk Çağ’da Herodotos’un Nil deltasına ilişkin açıklamaları tarihi coğrafya bağlamında değerlendirilebilir.
D
Orta çağda âlimlerin farklı uzmanlık alanlarında eserler vermeleri tarihi coğrafyanın ileri gitmesini sağlamıştır.
E
Yakut (Ö. 1229) tarafından coğrafya ile tarih arasında yakın ilişki olduğunu belirtmiştir.
Soru 20

Anadolu’nun tarihi coğrafyası ile ilgili 1890 yılında yazılan “The Historical Geography of Asia Minör” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kermack
B
Ramsay
C
Wİlson
D
Barrows
E
Sauer
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x