Tarihi Coğrafya 2018-2019 Vize Sınavı

Tarihi Coğrafya 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Coğrafya biliminin nerede, nasıl, ne zaman doğduğunu ve doğuşundan bugüne kadar nasıl bir gelişim süreci izlediğini araştıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih
B
Bilim felsefesi
C
Bilim tarihi
D
Tarihi coğrafya
E
Coğrafya tarihi
Soru 2

Coğrafyanın ayırt edici temel prensibi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nedensellik
B
Dağılış
C
Karşılaştırma
D
İlişki kurma
E
Sentez
Soru 3

Fiziki ve beşeri coğrafyanın ayrılmasını engelleyen, aralarında birleştirici ve bütünleştirici bir unsur olan dal aşağıdakilerden hangisidir?

A
Coğrafi teknikler
B
Bölgesel coğrafya
C
Matematiki coğrafya
D
Coğrafi bilgi sistemleri
E
Tarihi coğrafya
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi coğrafya disiplini için temel nitelikte olan ve tarihi coğrafyanın anlaşılmasını önemli derecede kolaylaştıran kavramlardan biri değildir?

A
Harita
B
Konum
C
Takvim
D
Geçmiş
E
Zaman
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın araştırma konularından biri değildir?

A
Maden kaynakları
B
Beşeri faaliyetler
C
Yeryüzü şekilleri
D
Su kütleleri
E
Doğal bitki örtüsü
Soru 6

Doğal ve beşeri unsurların harita düzlemine aktarılması esnasında kullanılan küçültme oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşit oranlı ölçek
B
Metodolojik ölçek
C
Mekânsal ölçek
D
Alansal ölçek
E
Kartogtafik ölçek
Soru 7

Jeolojik zamanlar ve Holosen’e kadar olan dönemi inceleyen coğrafya dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Planlama coğrafyası
B
Çağdaş coğrafya
C
Coğrafya tarihi
D
Tarihi coğrafya
E
Paleocoğrafya
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın kronolojik tasnifi içinde yer almaz?

A
Matematiki coğrafya
B
Paleocoğrafya
C
Tarihi coğrafya
D
Planlama coğrafyası
E
Çağdaş coğrafya
Soru 9

Coğrafya biliminde başlıca temel problem için sorulan ilk ve ikinci soru aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Nerede - neden orada
B
Neden orada - nasıl
C
Nerede - nasıl
D
Neden - nerede
E
Neden - nasıl
Soru 10

İlk Çağ'dan beri insanın yeryüzündeki yaşamının, içinde yaşadığı çevre tarafından şekillendirdiğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel yayılma
B
Çevresel devrim
C
Possibilizm
D
Çevreci determinizm
E
Çevresel algı
Soru 11

“Lügat-ı Tarihiye ve Coğrafiye adlı ansiklopedik sözlüğünün üçüncü cildinde tarihi coğrafyanın tanımlamasını yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şemseddin Sami
B
Abdurrahman Şeref
C
Ahmet Rifat
D
Ali Cevad
E
Celal Nuri
Soru 12

Anadolu’nun tarihi coğrafyası ile ilgili 1890 yılında yazılan “The Historical Geography of Asia Minör” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ramsay
B
Sauer
C
Barrows
D
Wilson
E
Kermack
Soru 13

Kutsal kitaplar üzerine yaptığı çalışmalarına tarihi coğrafya adını veren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rtitter
B
Humboldt
C
Wells
D
Cluverius
E
Maitze
Soru 14

Tarihi coğrafyanın akademik anlamda önemli bir coğrafya alanı olarak kabul görmesi hangi yüzyılda gerçekleşmiştir?

A
16
B
17
C
18
D
19
E
20
Soru 15

Tarih ve coğrafya arasındaki temel farkı en iyi açıklayan terimler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
İlerleme - Gelişme
B
Yorum - Gerçek
C
Kalıntılar - Zaman
D
Dönemler - Yerler
E
İnsanlar - Çevre
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Röllig’e göre, yerleşmeye etki eden temel faktörlerden biri değildir?

A
Toprak özellikleri
B
Bakı ve denize yakınlık
C
Bölgeye yapılan göçler
D
Kaynak sularının bolluğu
E
Dağlara göre konumu
Soru 17

I. Eserlerinde Klasik Roma ve Yunan kaynaklarından yararlanmıştır.
II. Dünyada ilk defa “tarihi coğrafya” ismini kullanmıştır.
III. 1701 yılında hazırladığı “A Treaties of Antcient and Present Geography” adlı eseri tarihi coğrafya çalışmalarının başlangıcı kabul edilir.
IV. Tarihi coğrafyanın kurucusu olarak kabul edilen kişidir.
Edward Wells ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız IV
B
I ve IV
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 18

Bilimsel bir hedef doğrultusunda belirlenen ve adım adım takip edilen, izlenen yola ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamalar?

A
bilimsel yöntem
B
tarihi araştırma
C
sistematik çalışma
D
coğrafi araştırma
E
saha araştırması
Soru 19

Türkiye’de tarihi coğrafyanın başlangıç dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özellikle Fransızca kitaplardan çeviriler yapılmıştır.
B
Coğrafyacı olmayan kişilerin yaptıkları tarihi coğrafya isimli ve kapsamlı çalışmalar dönemi temsil eden unsurlar haline gelmiştir.
C
Ahmet Rıfat ve Şemseddin Sami gibi müellifler tarihi coğrafya alanında eserler yazmıştır.
D
Tanzimat Dönemi’nde Batılı kaynaklardan çeviriler yapılmıştır.
E
Hazırlanan kitaplar ansiklopedik sözlük ve ders kitapları şeklindedir.
Soru 20

Tarihi coğrafya, klasik tarihi coğrafya dönemine hangi yıllar arasında girmiştir?

A
1100- 1280
B
1300- 1530
C
1400- 1640
D
1600- 1820
E
1700- 1920
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x