Tarım Alet ve Makinaları 2015-2016 Final Sınavı

Tarım Alet ve Makinaları 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi toprak işleme alet ve makinalarından biri değildir?

A
Tapan
B
Pulverizatör
C
Kültüvatör
D
Tırmık
E
Merdane
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tarlanın birim alanına atılacak tohum miktarını gösteren ekim normu değerine etkili değildir?

A
Tarlanın engebeli oluşu
B
Tohumun cinsi
C
Tohumun büyüklüğü
D
Makinanın çalışma süresi
E
Makinanın ayar olanakları
Soru 3

Çıktı enerji miktarının girdi enerjisi miktarına oranı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Makinanın yakıt tüketimi(%)
B
Makinanın kapasitesi(%)
C
Makinanın enerji maliyeti(%)
D
Makinanın gücü(%)
E
Makinanın verimi (%)
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi diesel (dizel) motorlarının yakıt sisteminin bölümlerinden biri değildir?

A
Filtre
B
Depo
C
Yakıt pompası
D
Eşanjör
E
Enjektör
Soru 5

1 Newton (N) tanımına göre, 1 kg’lık kütleye etki ettiğinde o kütleye ne kadar ivme kazandırır?

A
1 m/s2
B
1 m m/s2
C
1 m m/s3
D
2 m/s2
E
2 mm/s2
Soru 6

İlaçlama makinalarının çalışmaya hazırlanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Önceden belirlenen ilaç normuna göre depoya ilaç koyulur.
B
ilaçlama makinası önce traktörün sabit alt bağlantı koluna bağlanır.
C
Pülverizatörün deposu ilk olarak suyla doldurulur.
D
Ölçülen ve teorik olarak hesaplanan debi değeri arasındaki sapma %15'den fazlaysa ilaçlamaya geçilir.
E
ilaçlama makinasının ilerleme hızı seçilir.
Soru 7

Pülverizatörün ilaç depoları yapımı için aşağıdaki malzemelerden hangisi tercih edilmez?

A
Polietilen
B
Paslanmaz çelik
C
Tahta
D
Fiberglas
E
Galvanizli çelik
Soru 8

Pülverizatörlerde bulunan ve geniş alanların ilaçlanması için üzerinde birçok meme bulunduran uzun çubuklara ne ad verilir?

A
ilaçlama demiri
B
Bum
C
Püskürtme tabancası
D
Pompa
E
Vantilatör
Soru 9

Yere dökülmüş pamuğu toplayan ve depoya gönderen pamuk hasat makinası tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pnömatik (vakumlu) tip
B
Başaklayıcı (Gleaner) tip
C
Sıyırıcı ya da koparıcı(cotton stripper) tip
D
Toplayıcı tip (cotton picker)
E
Depolu tip
Soru 10

Yeşil ve sulu yemlerin belirli sıcaklık derecelerinde tutularak, gerektiğinde katkı maddeleri eklenip sıkıştırılarak havasız ortamda süt asidi mayalanması yardımıyla bozulmadan saklanmasına ne ad verilir?

A
Silaj
B
Depolama
C
Balyalama
D
Konserve yapma
E
Kurutma
Soru 11

Materyal, batöre dik yönde ve teğet olarak akan harmanlama düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çift rotorlu hareket yönüne paralel akışlı
B
Tek rotorlu hareket yönüne paralel akışlı
C
Hareket yönüne dik akışlı
D
Teğetsel
E
Saptırmak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi suyun iletilmesinde kullanılan boruların seçiminde ve döşenmesinde göz önüne alınmaz?

A
Suyun özelliği
B
Boruyu döşeyecek personelin tecrübesi
C
Borunun korozyona dayanımı
D
Borunun döşeneceği toprağın durumu
E
iletim debisi
Soru 13

Santrifüj pompalarda kirli ve aşındırıcı suların iletiminde aşağıdaki çarklardan hangisi tercih edilir?

A
Difizör çark
B
Açık çark
C
Salyangoz çark
D
Kapalı çark
E
Yarı açık çark
Soru 14

Kontakt kurutma yönteminde evaporasyon için gerekli ısı aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile taşınır?

A
Radyasyon
B
Konveksiyon
C
Kondüksiyon
D
Evapotranspirasyon
E
Süblimasyon
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi taneli ürünlerin temizlenmesinde ve sınıflandırılmasında kullanılan fiziko-mekanik özelliklerden biri değildir?

A
Elektriksel özellikler
B
Özgül ağırlıkları
C
Esneklik özellikleri
D
Genetik özellikler
E
Yüzey özellikleri
Soru 16

Taneleri genişliklerine ve kalınlıklarına göre sınıflandırmak için yararlanılan araç aşağıdakilerden hangidir?

A
Vantilatör
B
Fanlı sistemler
C
Spiral triyör
D
Triyör
E
Elekler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tavukçulukta kullanılan mekanizasyon araçlarından biri değildir?

A
Suluk
B
Yemlik
C
Triyör
D
Folluk
E
Yumurta sınıflama makinası
Soru 18

Kafeste yetiştirmeli kümes tipleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Yerde yetiştirmeli-baca tipi
B
Depolamalı-baca tipi
C
Basmaklı-batarya
D
Yerde yetiştirmeli-depolamalı
E
Taşınabilir-yerde yetiştirmeli
Soru 19

Sağılan sütte somatik hücre sayısının normalin üzerinde olması inekle ilgili aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Genç olduğunu
B
Sağlıklı olduğunu
C
Süt veriminin yüksek olduğunu
D
Yaşlı olduğunu
E
Mastitisli olduğunu
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x