Tarım Alet ve Makinaları 2017-2018 Final Sınavı

Tarım Alet ve Makinaları 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Üç nokta askı düzenine bağlanmış pulluk gibi fazla çeki kuvveti gerektiren makinalarla çalışmada patinaj artabilir ya da traktör zarar görebilir. Bu gibi durumların önlenebilmesi için __________ denilen bir sistem geliştirilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
eğilme kontrolü
B
bası kontrolü
C
çeki kontrolü
D
burulma kontrolü
E
titreşim kontrolü
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kültüvatör çeşitlerinden biri değildir?

A
Tarla kültüvatörü
B
Ot yolucular( rod weeder)
C
Boğaz doldurma (lister)
D
Diskaro
E
Çizel
Soru 3

Bitkisel üretimin başlangıcı olan tohumun; sıcaklık, nem, ışık, hava gibi uygun yaşama koşullarının sağlandığı toprağa bırakılması işlemine ne ad verilir?

A
Dikim
B
Biçme
C
Ekim
D
Hasat
E
Çapa
Soru 4

Makina ile çalışmada, makinanın işleyici organlarının bizzat iş yaptığı, boşta çalışma süresinin dikkate alınmadığı, gerçek çalışma süresinin toplam çalışma süresine oranına ne ad verilir?

A
Newton katsayısı
B
Zamandan yararlanma katsayısı
C
Jul katsayısı
D
Ölçüm katsayısı
E
Birim katsayısı
Soru 5

Enerji elde edilmesi amacıyla kullanılan organik kökenli artık ve atıklara ne ad verilir?

A
Biyoloji
B
Biyofizik
C
Biyokütle
D
Biyokimya
E
Biyomekanik
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ilaçlama makinalarındaki özel amaçlı memelerden biri değildir?

A
Yelpaze huzmeli memeler
B
Santrifüj memeler
C
Köpük memeleri
D
Çok başlıklı memeler
E
Çift akışlı hava emişli memeler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ilaç normu olarak tanımlanır?

A
Pompadan geçen ilaç miktarı
B
Eleklerde tutulan yabancı ilaç miktarı
C
Manometreden okunan ilaç miktarı
D
Birim alana uygulanacak ilaç miktarı
E
Sürüklenen ilaç miktarı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tarımsal savaş yöntemlerinden biri değildir?

A
Kültürel savaş
B
Asimetrik savaş
C
Kimyasal savaş
D
Fiziksel savaş
E
Biyolojik savaş
Soru 9

Bir biçerdöver dolabının çapı 120 cm olup sap yüksekliği 100 cm, anız yüksekliği 10 cm olan bir buğday tarlasında çalışmaktadır. Sapın ağırlık merkezine göre bıçaklardan itibaren dolap merkezinin yüksekliği kaç cm'dir?

A
120
B
110
C
105
D
100
E
95
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kazıcı ayırıcı ya da yarı asma patates hasat makinasının parçalarından biri değildir?

A
Dişli kutusu
B
Kazıyıcı
C
Yaylı kavrama
D
Arka taşıma tekeri
E
Kontrbatör
Soru 11

Tarımsal ürünün başağından, koçanından, kabuğundan, kavuzundan, sapından, samanından veya üzerinde bulunduğu bitki akşamından ayırma ve temizleme işlemine ne ad verilir?

A
Silaj
B
Sınıflama
C
Ayırma
D
Hasat
E
Harman
Soru 12

Kanatların her iki yüzü de kapalı ve temiz suların iletimine uygun olan pompa çark tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapalı çark
B
Yarı açık çark
C
Yarı kapalı çark
D
Açık çark
E
Tam açık çark
Soru 13

Motor-pompa sisteminde hızları farklı olan iki sistemin devirlerini eşitlemek için kullanılan devir ya da hız eşitleyicisine ne ad verilir?

A
Aşınma payı
B
Salmastra
C
Kavitasyon
D
Özgül hız
E
iletim düzeni
Soru 14

Düşük debileri yüksek basınçla ileten ve özgül hızı 30 olan bir santrifüj pompasının tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Heliko-santrifüj
B
Francis
C
Aksiyal akışlı
D
Karışık akışlı
E
Radyal akışlı
Soru 15

Taş değirmenlerde aşırı ısınma ile tanelerin kavrulmaması için öğütücü yüzeylerde ________ kanalları bulunmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
yağ
B
su
C
hava
D
hidrojen
E
nitrojen
Soru 16

Süblimasyon nedir?

A
Radyasyon ölçümüdür.
B
Katı maddelerin sıvı faza geçmeden doğrudan gaz haline geçmesi durumudur.
C
Katı yüzey ile akışkan arasında oluşan ısı transferidir.
D
Madde veya cismin bir tarafından diğer tarafına ısının iletilmesi ile oluşan ısı transferidir.
E
Bir kimyasal tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran organik maddedir.
Soru 17

I. Boyut
II. Ağırlık
III. Şeffaflık
IV. Düşük maliyet
Yukarıdakilerden hangileri meyve ve sebzelerin sınıflandırılmasında kullanılan özelliklerdendir?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi uygulamada kullanılan folluk tiplerinden biri değildir?

A
Grup
B
Açık
C
Kapanlı
D
Sepetli
E
Meyilli
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi seralarda sulama amacıyla kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A
Damla sulama
B
Karık sulama
C
Hortumla sulama
D
Atomizörle sulama
E
Yağmurlama sulama
Soru 20

Basit yemliklerin ________ yemlikler ve ________ yemlikler olarak başlıca iki tipi vardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlar?

A
arabalı-bantlı
B
yalak - yuvarlak asma
C
borulu-bantlı
D
bantlı-kanatlı
E
arabalı-borulu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x